Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1532 av Olsson, LiseLotte (v)

den 11 augusti Fråga 2007/08:1532 Konsekvenser av de nya sjukförsäkringsreglerna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 juli fick 70 000 personer som varit sjukskrivna i mer än ett år sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent. För en vanlig kvinnlig löntagare med en månadslön på

Inlämnad: 2008-08-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1531 av Olsson, LiseLotte (v)

den 8 augusti Fråga 2007/08:1531 Synnerliga skäl och fortsatt sjukpenning av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 juli fick 70 000 personer som varit sjukskrivna mer än ett år sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent med en bortre tidsgräns på 18 månader. För en löntagare med en

Inlämnad: 2008-08-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1464 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 juli Fråga 2007/08:1464 Sänkt ersättning för cancersjuka av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sedan den 1 juli har försämringar börjat gälla i sjukförsäkringen som bland annat innebär införande av diagnosbaserad sjukpenning, sänkta ersättningsnivåer för långvarigt sjuka och urholkat

Inlämnad: 2008-07-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:671 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 maj Interpellation 2007/08:671 Försäkringskassans regeltillämpning och behovet av socialbidrag av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sveriges Kommuner och Landsting visar i rapporten Det ekonomiska biståndet 2007 från den 30 april 2008 att Försäkringskassans striktare regeltillämpning

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1150 av Gerdau, Mats (m)

den 25 april Fråga 2007/08:1150 Läxhjälp som hushållsnära tjänst av Mats Gerdau m till finansminister Anders Borg m Införandet av skatteavdrag för hushållsnära tjänster har blivit en succé. Tusentals familjer har fått en lättare vardag när det blir billigare att köpa hjälp med hem och trädgård. Dessutom har det

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1060 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 april Fråga 2007/08:1060 Sjukpenning till misshandlade kvinnor av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I ett brev till socialförsäkringsministern och jämställdhetsministern har Motala kvinnojour uppmärksammat statsråden på att Försäkringskassan i dagsläget nekar våldsutsatta kvinnor

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:951 av Forslund, Patrik (m)

den 13 mars Fråga 2007/08:951 Utförsåkning som friskvård av Patrik Forslund m till finansminister Anders Borg m När det handlar om motion och annan friskvård till anställda är dagens begränsningar ålderdomliga. Vi har ett förlegat regelverk som inte är anpassat till dagens samhälle. Det är möjligt för en arbetsgivare

Inlämnad: 2008-03-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:915 av Forslund, Patrik (m)

den 6 mars Fråga 2007/08:915 Skattereduktion direkt vid köp av Patrik Forslund m till finansminister Anders Borg m I en undersökning från Demoskop konstaterar man att närmare 100 000 svenskar köper hushållsnära tjänster i dag och över 450 000 planerar att göra det i år, vilket innebär bortåt 16 000 nya jobb vid

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 mars Fråga 2007/08:909 Personliga handläggare vid Försäkringskassan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I och med den pågående omorganiseringen av Försäkringskassan inrättas så kallade personliga handläggare som ska jobba med sjukförsäkringsärenden. Syftet med de personliga handläggarna

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:467 Remissinstansernas kritik mot rehabiliteringskedjan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:466 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:466 Utsorteringskedjan och jämställdheten av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar av sjukförsäkringen.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och jämställdheten

Interpellation 2007/08:465 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:465 Utsorteringskedjan och försörjningsstöd av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar av sjukförsäkringen.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och försörjningsstöd

Skriftlig fråga 2007/08:872 av Forslund, Patrik (m)

den 28 februari Fråga 2007/08:872 Ökad information kring hushållsnära tjänster av Patrik Forslund m till finansminister Anders Borg m Hushållsnära tjänster har visat sig vara en mycket stor succé. Enligt en undersökning från Demoskop konstaterar man att 97 000 hushåll regelbundet köpte tjänster under december 2007

Inlämnad: 2008-02-28 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:301 av Olsson, LiseLotte (v)

den 21 december Interpellation 2007/08:301 Nedskärningar på Försäkringskassan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I och med budgetpropositionen för 2008 sparar regeringen 1 miljard kronor på Försäkringskassans förvaltningsanslag jämfört med 2007. Denna nedskärning i kombination med

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Nedskärningar på Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2007/08:307 av Olsson, LiseLotte (v)

den 21 november Fråga 2007/08:307 Nya regler för sjukskrivna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Jag fick nyligen ett brev från en medborgare som är oroad över de aviserade förändringarna i sjukförsäkringen. Vi kan kalla henne för Anna. Anna har metastaserande bröstcancer och är sjukskriven

Inlämnad: 2007-11-21 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:193 av Olsson, LiseLotte (v)

den 20 november Interpellation 2007/08:193 Ekonomisk standard bland ensamstående föräldrar av LiseLotte Olsson v till statsminister Fredrik Reinfeldt m Regeringen skriver i budgetpropositionen för 2008 under utgiftsområde 12 att ensamstående föräldrar, företrädesvis kvinnor, med barn är den grupp som har störst

Inlämnad: 2007-11-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ekonomisk standard bland ensamstående föräldrar

Skriftlig fråga 2007/08:273 av Forslund, Patrik (m)

den 15 november Fråga 2007/08:273 Sänkta socialavgifter för hotell, vandrarhem och campingar av Patrik Forslund m till finansminister Anders Borg m Enligt Nutek ökade antalet gästnätter på svenska hotell, stugbyar, vandrarhem och campingplatser till nästan 48 miljoner eller med 6,3 procent under 2006. Det visar

Inlämnad: 2007-11-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:118 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 november Interpellation 2007/08:118 Beslutsstöd om sjukskrivningar av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Socialstyrelsen har på uppdrag av regeringen antagit riktlinjer för hur långa sjukskrivningar som är motiverade beroende på olika sjukdomar. Syftet med detta är enligt regeringen

Inlämnad: 2007-11-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Beslutsstöd om sjukskrivningar

Interpellation 2007/08:115 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 november Interpellation 2007/08:115 Anställningsskyddet för sjukskrivna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen har i och med budgetpropositionen för 2008 föreslagit kraftiga nedskärningar på sjukförsäkringen sänkt sjukpenninggrundande inkomst, bortre gräns i sjukpenningen

Inlämnad: 2007-11-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Anställningsskyddet för sjukskrivna

Skriftlig fråga 2007/08:80 av Forslund, Patrik (m)

den 15 oktober Fråga 2007/08:80 Sänkta socialavgifter inom tjänstesektorn av Patrik Forslund m till finansminister Anders Borg m Turismen som näring ökar hela tiden i antalet helårsverken och omsättning. 1995 omsatte turismen i Sverige 113 miljarder kronor. 2006 omsatte den 215 miljarder kronor. 1995 sysselsatte

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Anders Borg (M)