Dokument & lagar (31 träffar)

Interpellation 2015/16:550 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M)

Interpellation 2015/16:550 Kemikalieinspektionens uppdrag av Jonas Jacobsson Gjörtler M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP Ett av de främsta syftena med EU-samarbetet är att skapa en gemensam marknad där spelreglerna är lika, eller åtminstone likvärdiga, inom en rad områden. Med gemensamma regler skapas konkurrensneutralitet

Inlämnad: 2016-04-13 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Interpellation 2015/16:550 av Jonas Jacobsson Gjörtler (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Kemikalieinspektionens uppdrag

Skriftlig fråga 2015/16:1100 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2015/16:1100 Vattenförsörjningen på Öland av Jan R Andersson M till Klimat- och miljöminister Åsa Romson MP I stora delar av sydöstra Sverige har grundvattennivåerna under våren legat långt under de normala, och på många håll rapporteras det om rekordlåga nivåer. Öland tillhör de områden som är allra mest utsatta

Inlämnad: 2016-04-12 Besvarare: Klimat- och miljöminister Åsa Romson (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:1100 av Jan R Andersson (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:777 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2015/16:777 Sveriges ansvar för oberoende nyhetsförmedling av Jan R Andersson M till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Sveriges Radio meddelade nyligen att Radio Sweden ska slås ihop med Ekot Omorganiseringen av Radio Sweden innebär bland att nyhetsverksamheten på ryska upphör. Det är olyckligt

Inlämnad: 2016-02-10 Besvarare: Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Skriftlig fråga 2015/16:777 av Jan R Andersson (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:196 av Andersson, Jan R (m)

den 30 oktober Fråga 2008/09:196 Kreditkrisen och småföretagen av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m Regeringens hantering av den internationella finanskrisen har hittills i alla delar skötts på ett föredömligt sätt genom tydliga signaler genom bland annat insättningsgarantier och en europeisk

Inlämnad: 2008-10-30 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:18 av Andersson, Jan R (m)

den 19 september Fråga 2008/09:18 Stavningen av utländska namn i allmänna handlingar av Jan R Andersson m till statsrådet Mats Odell kd Vårt svenska språk är i ständig förändring. Inslag av olika kulturer och en diversifierad befolkning gör att det språk vi använder förändras varje dag. Samtidigt som inslaget

Inlämnad: 2008-09-19 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:910 av Andersson, Jan R (m)

den 21 mars Fråga 2006/07:910 PPM-sparande med små belopp av Jan R Andersson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Bland de svenskar som är födda under slutet av 30-talet och de första åren av 40-talet är det många som har mycket små belopp i sitt PPM-pensionskapital. I många fall innebär detta att pensionsutbetalningar

Inlämnad: 2007-03-21 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2006/07:379 av Andersson, Jan R (m)

den 15 december Fråga 2006/07:379 Förmånsbeskattning av fri parkering av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m För den arbetsgivare som erbjuder sina anställda fri parkering vid jobbet innebär detta även att arbetsgivaren i de flesta fall är skyldig att redovisa marknadsvärdet för parkeringen såsom

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:222 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Fråga 2006/07:222 Skattereglerna för stiftelser av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Anders Borg m Riksdagen beslutade den 24 november 2004 att ge regeringen i uppdrag att se över reglerna om begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:216 av Andersson, Jan R (m)

den 24 november Fråga 2006/07:216 Bryggerinäringens framtid av Jan R Andersson m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan Sveriges EU-inträde har den svenska bryggerinäringen minskat sin ölförsäljning med närmare en fjärdedel. Detta har fått till följd att flera av landets bryggerienheter har tvingats lägga

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2005/06:281 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 1 november Fråga 2005/06:281 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till socialminister Berit Andnor s Försäkringskassans kontakt med stora arbetsgivare Försäkringskassan i Stockholms län skrev för några år sedan avtal med 150 stora arbetsgivare, det vill säga arbetsgivare med mer än 500 anställda. Avtalet går ut

Inlämnad: 2005-11-01 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:71 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 oktober Fråga 2005/06:71 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson s Fler arbetstillfällen för byggnadsarbetare Statsminister Göran Persson har vid en pressträff i Kristianstad uttryckt att han befarar en överexploatering av byggmarknaden i Skåne, om resurser satsas på att bygga ut

Inlämnad: 2005-10-04 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1052 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 22 februari Fråga 2004/05:1052 av Marietta de Pourbaix- Lundin m till statsminister Göran Persson om Södertörnsregionen Jag har i både en fråga och en interpellation frågat regeringen vilka åtgärder som den avser att vidta för att mildra effekten av försvarsneddragningarna på Berga-Muskö och den föreslagna utlokaliseringen

Inlämnad: 2005-02-22 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2003/04:382 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Interpellation 2003/04:382 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om Dalarö folkhögskolas punktskriftsutbildning Personer som blivit synskadade i vuxen ålder har i dag små möjligheter att lära sig läsa och skriva punktskrift. Sedan 1999 har Dalarö folkhögskola i samverkan med Synskadades

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:126 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 23 oktober Fråga 2003/04:126 av Marietta de Pourbaix- Lundin m till statsrådet Berit Andnor om döva och bildtelefon Bildtelefonen är en relativt ny uppfinning och för döva är bildtelefonen ett stort steg framåt, eftersom de då kan telefonera på teckenspråk. Landstingen kan i dag ordinera bildtelefon till döva i

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:862 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars Fråga 2001/02:862 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lena Sommestad om ökad risk för miljökatastrof i Östersjön Den ryska oljehamnen Primorsk, i Finska viken, har nu tagits i bruk. Detta innebär att transportvolymen av råolja ökar kraftigt genom Östersjön. Det beräknas att 200 000300 000 ton

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:254 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:254 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige minskar. Trots detta faktum väljer näringsministern att syssla med ordlekar. Han tycks vilja ha en debatt om begreppet genuint nystartade företag i förhållande

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:555 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:555 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Antalet nyregistrerade företag minskade så kraftigt förra året att till och med Patent- och registreringsverket blev tagna på sängen. Antalet nyregistrerade bolag minskade med hela 16,2 Tillbakagången

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:554 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:554 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om finansieringen av väg 73 Stockholmsberedningen lämnade i förra veckan över sitt förslag till hur man ska lösa trafiken för Stockholmsregionen. Förslaget innebär bl.a. att det nu finns en dokumenterat mycket stor

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:480 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 januari Fråga 2001/02:480 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för åtgärder beträffande strandade fartyg och vrak Det finns ingen enhetlig eller hanterlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter när det gäller hur man ska åtgärda övergivna och strandade fartyg

Inlämnad: 2002-01-03 Besvarare: statsrådet Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:404 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 december Fråga 2001/02:404 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om samråd med små och medelstora företag Enligt en OECD-undersökning ligger Sverige i bottenskiktet vad gäller samråd med små och medelstora företag om nya regler på tre undersökta områden. När det gäller arbetsrätt

Inlämnad: 2001-12-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Paginering