Dokument & lagar (65 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:1646 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 14 september Fråga 2006/07:1646 Debitering av trängselskatteavgifter av Rolf Gunnarsson m till statsrådet Åsa Torstensson c Vägverket, eller rättare sagt det bolag som Vägverket anlitat, klarar tydligen inte av debiteringen av trängselavgifter. Följande kan tas som ett exempel: Herr X i Dalarna får påstötning

Inlämnad: 2007-09-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1612 av Tobé, Tomas (m)

den 3 september Fråga 2006/07:1612 Bingohallar av Tomas Tobé m till finansminister Anders Borg m Bingo har varit ett klassiskt svenskt folknöje sedan 1970-talet men har på senare år mötts av en allt hårdare konkurrens från andra spelformer. Bingohallarna drivs i de flesta fall av allianser bestående idrottsföreningar

Inlämnad: 2007-09-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1602 av Gerdau, Mats (m)

den 31 augusti Fråga 2006/07:1602 Sanktioner mot skolor med låg kvalitet av Mats Gerdau m till statsrådet Jan Björklund fp De flesta skolor i Sverige håller hög kvalitet, men tyvärr inte alla. Alldeles för många släpper ut elever som inte har tillräckliga kunskaper och dessvärre blev det bara fler och fler under

Inlämnad: 2007-08-31 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1560 av Gerdau, Mats (m)

den 15 augusti Fråga 2006/07:1560 Valfrihet för alla att välja skola av Mats Gerdau m till statsrådet Jan Björklund fp Under det senaste året har medierna flera gånger rapporterat om elever som inte får gå i den skola de vill. Det handlar om elever som har olika typer av sjukdomar eller funktionshinder och där

Inlämnad: 2007-08-15 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1481 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 9 juli Fråga 2006/07:1481 Införande av kilometerskatt av Karin Svensson Smith mp till finansminister Anders Borg m Vägtrafiken ökar ständigt till skillnad från många andra klimatpåverkande verksamheter som minskar eller står stilla. Alla prognoser visar att vägtrafiken förväntas att öka ännu mer. Ska Sverige

Inlämnad: 2007-07-09 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1437 av Cederfelt, Margareta (m)

den 27 juni Fråga 2006/07:1437 Egen inbetalning av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter av Margareta Cederfelt m till finansminister Anders Borg m För tjänsteföretag är lönekostnaderna otvetydigt den största kostnaden. Ofta är 40 procent av tjänsteföretagens kostnader relaterade till medarbetarnas löner. Samtidigt

Inlämnad: 2007-06-27 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1311 av Wallmark, Hans (m)

den 7 juni Fråga 2006/07:1311 Saklig grund för betygskraven av Hans Wallmark m till statsrådet Jan Björklund fp Efter ett radioprogram har en diskussion utbrutit om betygssättningen i landets skolor. Skillnader mellan betygsnivåer i fristående skolor respektive dem med kommunalt huvudmannaskap har uppmärksammats

Inlämnad: 2007-06-07 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1305 av Garstedt, Inge (m)

den 5 juni Fråga 2006/07:1305 Våld mot kvinnor och barn av Inge Garstedt m till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Kunskapsnivån när det gäller våld i nära relationer måste höjas. Det gäller hos domstolar och rättsvårdande myndigheter i övrigt, hos hälso- och sjukvården men också i samhället

Inlämnad: 2007-06-05 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1264 av König Jerlmyr, Anna (m)

den 29 maj Fråga 2006/07:1264 Regler för F-skattsedel av Anna König Jerlmyr m till finansminister Anders Borg m Sverige står inför stora utmaningar men också stora möjligheter. Globaliseringens framväxt kan inte och ska inte hindras, tyglas eller minska i omfattning. Kan vi använda våra styrkor på rätt sätt har

Inlämnad: 2007-05-29 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1238 av Hjälmered, Lars (m)

den 24 maj Fråga 2006/07:1238 Strategi för försvarsindustrin av Lars Hjälmered m till försvarsminister Mikael Odenberg m Försvarsministern har uttalat avsikter att utforma en strategi för försvarsindustrin i Sverige. Detta välkomnar jag då det är viktigt att ha klara visioner och mål samt en handlingsplan för detta

Inlämnad: 2007-05-24 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1192 av Cederfelt, Margareta (m)

den 16 maj Fråga 2006/07:1192 Ungdomars kunskap om kommunismen av Margareta Cederfelt m till statsrådet Jan Björklund fp I ett demokratiskt samhälle är grundläggande kunskaper om samhällets struktur såväl i nutid som historiskt grundläggande förutsättningar. Därutöver behövs kunskaper om olika samhällssystem, etik

Inlämnad: 2007-05-16 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1165 av Staxäng, Lars-Arne (m)

den 15 maj Fråga 2006/07:1165 Långa handläggningstider hos Statens haverikommission av Lars-Arne Staxäng m till försvarsminister Mikael Odenberg m Den 28 februari 2005 spårar ett godståg från Green Cargo ur vid Ledsgård mellan Göteborg och Kungsbacka med ett totalstopp på Västkustbanan som direkt följd. Statens

Inlämnad: 2007-05-15 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1161 av Johansson, Mats (m)

den 11 maj Fråga 2006/07:1161 Bristande kunskap om kommunismen av Mats Johansson m till statsrådet Jan Björklund fp Efter murens fall och Sovjetunionens upplösning har minnet av kommunismens förtryck bleknat. Kunskapen hos yngre generationer tycks högst begränsad om de fasor som hemsökte många kontinenter och delade

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1148 av von Sydow, Henrik (m)

den 11 maj Fråga 2006/07:1148 Kunskaper om kommunismens brott av Henrik von Sydow m till statsrådet Jan Björklund fp Föreningen Upplysning om kommunismen har genomfört en landsomfattande undersökning om skolungdomars kunskaper om kommunismen, nutidshistorian och våra grannländer. Undersökningen genomfördes av Demoskop

Inlämnad: 2007-05-11 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1137 av Gerdau, Mats (m)

den 10 maj Fråga 2006/07:1137 Praktik i skolan av Mats Gerdau m till statsrådet Jan Björklund fp En framgångsrik jobbpolitik startar redan i skolan. Om ungdomarna tidigt får inblick i arbetslivets villkor och vilka krav som ställs för olika arbeten kan de själva bilda sig en god uppfattning om vad de vill utbilda

Inlämnad: 2007-05-10 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Interpellation 2006/07:500 av Rådberg, Peter (mp)

den 27 april Interpellation 2006/07:500 Kärnvapen i Göteborgs hamn av Peter Rådberg mp till försvarsminister Mikael Odenberg m I maj månad kommer den största militära övningen sedan kalla kriget att genomföras i Östersjön. Sammanlagt ska mer än 80 fartyg och 15 000 man öva i farvattnen mellan Sverige och Polen.

Inlämnad: 2007-04-27 Besvarare: Mikael Odenberg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kärnvapen i Göteborgs hamn

Skriftlig fråga 2006/07:1088 av Holm, Christian (m)

den 26 april Fråga 2006/07:1088 Avgiftsfri grundskola av Christian Holm m till statsrådet Jan Björklund fp Utbildning i den svenska grundskolan ska enligt skollagen 4 kap. 4 vara avgiftsfri. I verksamheten får dock förekomma enstaka inslag som kan föranleda en obetydlig kostnad för eleverna. Motsvarande bestämmelser

Inlämnad: 2007-04-26 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1048 av Holm, Ulf (mp)

den 19 april Fråga 2006/07:1048 Svenskt agerande gällande Världsbankens chef Paul Wolfowitz av Ulf Holm mp till finansminister Anders Borg m Världsbankens grundläggande syfte är att hjälpa utvecklingsländerna att bekämpa fattigdom, vilket givetvis är viktigt. Dock skakas Världsbanken nu av en stor skandal eftersom

Inlämnad: 2007-04-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1026 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 april Fråga 2006/07:1026 Lärlingsutbildning av Margareta Cederfelt m till statsrådet Jan Björklund fp Dagens gymnasieutbildning är till största delen teoretisk och även de program som ska vara mer praktiskt inriktade domineras av teori. Samtidigt är det allmänt känt att många ungdomar önskar utbildning med

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Skriftlig fråga 2006/07:1022 av Forslund, Patrik (m)

den 13 april Fråga 2006/07:1022 Mindre avgift för skolresor av Patrik Forslund m till statsrådet Jan Björklund fp Skolan i Sverige ska vara avgiftsfri för alla elever. Det är en viktig grundläggande princip i ett demokratiskt samhälle som vill ge alla lika möjligheter till kunskap och utveckling. Skollagen fastslår

Inlämnad: 2007-04-13 Besvarare: Jan Björklund (FP)

Paginering