Dokument & lagar (8 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:216 av Andersson, Jan R (m)

den 24 november Fråga 2006/07:216 Bryggerinäringens framtid av Jan R Andersson m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan Sveriges EU-inträde har den svenska bryggerinäringen minskat sin ölförsäljning med närmare en fjärdedel. Detta har fått till följd att flera av landets bryggerienheter har tvingats lägga

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:222 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Fråga 2006/07:222 Skattereglerna för stiftelser av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Anders Borg m Riksdagen beslutade den 24 november 2004 att ge regeringen i uppdrag att se över reglerna om begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:1484 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 10 juli Fråga 2006/07:1484 Cybercrime av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Beatrice Ask m I slutet av april och i början av maj i år utsattes Estland för en extrem cyberattack. I detta IT-angrepp slogs många datasystem ut. Det gällde Regeringskansliet och polisen, men även massmedierna, telekommunikationsbolag

Inlämnad: 2007-07-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2006/07:379 av Andersson, Jan R (m)

den 15 december Fråga 2006/07:379 Förmånsbeskattning av fri parkering av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m För den arbetsgivare som erbjuder sina anställda fri parkering vid jobbet innebär detta även att arbetsgivaren i de flesta fall är skyldig att redovisa marknadsvärdet för parkeringen såsom

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2000/01:99 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 9 november Interpellation 2000/01:99 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om väg 73 För att en region eller en kommun ska bli attraktiv för både enskilda medborgare och företag krävs en väl fungerande infrastruktur. I infrastrukturen är vägar av väsentlig betydelse. För hela Södertörns

Inlämnad: 2000-11-09 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:344 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 december Fråga 2000/01:344 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om transportfrågor i Stockholmsregionen Jag har i motioner, interpellationer och frågor mycket starkt agerat för att väg 73 på sträckan ForsÄlgviken HaningeNynäshamn snarast ska byggas ut till fyrfilig väg. Nuvarande

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:343 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 4 december Fråga 2000/01:343 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om infrastrukturpropositionen Jag har i motioner, interpellationer och frågor mycket starkt agerat för att väg 73 på sträckan ForsÄlgviken HaningeNynäshamn snarast ska byggas ut till fyrfilig väg. Nuvarande vägsträcka

Inlämnad: 2000-12-04 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1373 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 juni Fråga 2000/01:1373 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om väg 73 Miljöpartiet, ett av regeringens stödpartier, har nyligen uttalat att man inte vill medverka till ytterligare en enda meter motorväg. Metoden för dem är att inte anslå nya medel till nyinvesteringar i vägar.

Inlämnad: 2001-06-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)