Dokument & lagar (5 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:379 av Andersson, Jan R (m)

den 15 december Fråga 2006/07:379 Förmånsbeskattning av fri parkering av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m För den arbetsgivare som erbjuder sina anställda fri parkering vid jobbet innebär detta även att arbetsgivaren i de flesta fall är skyldig att redovisa marknadsvärdet för parkeringen såsom

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:222 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Fråga 2006/07:222 Skattereglerna för stiftelser av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Anders Borg m Riksdagen beslutade den 24 november 2004 att ge regeringen i uppdrag att se över reglerna om begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:216 av Andersson, Jan R (m)

den 24 november Fråga 2006/07:216 Bryggerinäringens framtid av Jan R Andersson m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan Sveriges EU-inträde har den svenska bryggerinäringen minskat sin ölförsäljning med närmare en fjärdedel. Detta har fått till följd att flera av landets bryggerienheter har tvingats lägga

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2003/04:382 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Interpellation 2003/04:382 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om Dalarö folkhögskolas punktskriftsutbildning Personer som blivit synskadade i vuxen ålder har i dag små möjligheter att lära sig läsa och skriva punktskrift. Sedan 1999 har Dalarö folkhögskola i samverkan med Synskadades

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2003/04:126 av de Pourbaix- Lundin, Marietta (m)

den 23 oktober Fråga 2003/04:126 av Marietta de Pourbaix- Lundin m till statsrådet Berit Andnor om döva och bildtelefon Bildtelefonen är en relativt ny uppfinning och för döva är bildtelefonen ett stort steg framåt, eftersom de då kan telefonera på teckenspråk. Landstingen kan i dag ordinera bildtelefon till döva i

Inlämnad: 2003-10-23 Besvarare: Hans Karlsson (S)