Dokument & lagar (11 träffar)

Skriftlig fråga 2006/07:379 av Andersson, Jan R (m)

den 15 december Fråga 2006/07:379 Förmånsbeskattning av fri parkering av Jan R Andersson m till finansminister Anders Borg m För den arbetsgivare som erbjuder sina anställda fri parkering vid jobbet innebär detta även att arbetsgivaren i de flesta fall är skyldig att redovisa marknadsvärdet för parkeringen såsom

Inlämnad: 2006-12-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:222 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Fråga 2006/07:222 Skattereglerna för stiftelser av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansminister Anders Borg m Riksdagen beslutade den 24 november 2004 att ge regeringen i uppdrag att se över reglerna om begränsad skattskyldighet för vissa allmännyttiga stiftelser och andra juridiska personer

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2006/07:216 av Andersson, Jan R (m)

den 24 november Fråga 2006/07:216 Bryggerinäringens framtid av Jan R Andersson m till näringsminister Maud Olofsson c Sedan Sveriges EU-inträde har den svenska bryggerinäringen minskat sin ölförsäljning med närmare en fjärdedel. Detta har fått till följd att flera av landets bryggerienheter har tvingats lägga

Inlämnad: 2006-11-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2001/02:862 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 8 mars Fråga 2001/02:862 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lena Sommestad om ökad risk för miljökatastrof i Östersjön Den ryska oljehamnen Primorsk, i Finska viken, har nu tagits i bruk. Detta innebär att transportvolymen av råolja ökar kraftigt genom Östersjön. Det beräknas att 200 000300 000 ton

Inlämnad: 2002-03-08 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Interpellation 2001/02:254 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 februari Interpellation 2001/02:254 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagandet i Sverige Nyföretagandet i Sverige minskar. Trots detta faktum väljer näringsministern att syssla med ordlekar. Han tycks vilja ha en debatt om begreppet genuint nystartade företag i förhållande

Inlämnad: 2002-02-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:555 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:555 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om nyföretagande Antalet nyregistrerade företag minskade så kraftigt förra året att till och med Patent- och registreringsverket blev tagna på sängen. Antalet nyregistrerade bolag minskade med hela 16,2 Tillbakagången

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:554 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:554 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om finansieringen av väg 73 Stockholmsberedningen lämnade i förra veckan över sitt förslag till hur man ska lösa trafiken för Stockholmsregionen. Förslaget innebär bl.a. att det nu finns en dokumenterat mycket stor

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:480 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 3 januari Fråga 2001/02:480 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för åtgärder beträffande strandade fartyg och vrak Det finns ingen enhetlig eller hanterlig ansvarsfördelning mellan olika myndigheter när det gäller hur man ska åtgärda övergivna och strandade fartyg

Inlämnad: 2002-01-03 Besvarare: statsrådet Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:404 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 11 december Fråga 2001/02:404 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om samråd med små och medelstora företag Enligt en OECD-undersökning ligger Sverige i bottenskiktet vad gäller samråd med små och medelstora företag om nya regler på tre undersökta områden. När det gäller arbetsrätt

Inlämnad: 2001-12-11 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:286 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 26 november Fråga 2001/02:286 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om utbyggnad av väg 73 Stockholmsregionen är den enda region i landet där trafikolyckorna ökar. Väg 73 är en av landets mest olycksdrabbade vägar. Under oktober och november 2001 har det dessvärre inträffat hela

Inlämnad: 2001-11-26 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)

Skriftlig fråga 2001/02:193 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 12 november Fråga 2001/02:193 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till näringsminister Björn Rosengren om Postens avgifter Den 1 november i år införde Posten en ny avgift på dagskasseinsättningar för företag. Det finns två olika prislistor. Avgiften kan variera beroende på om man har avtal eller inte. Avgift tas bl.a.

Inlämnad: 2001-11-12 Besvarare: näringsminister Björn Rosengren (S)