Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2007/08:47 av Hamilton, Carl B (fp)

den 17 oktober Interpellation 2007/08:47 Golf som avdragsberättigad friskvård av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m I dag ingår inte golf bland de aktiviteter som berättigar till avdrag för arbetsgivare som en kostnad motionsavdragetDet är ett olyckligt förhållande och regeringen bör följa upp

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Golf som avdragsberättigad friskvård

Interpellation 2007/08:292 av Linde, Hans (v)

den 20 december Interpellation 2007/08:292 EPA och rättvisa handelsregler av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m Ska fattigdomen i världen och klyftorna mellan och inom länder minska krävs ökat bistånd, skuldavskrivningar och inte minst rättvisa handelsregler. Tyvärr är det bara att konstatera att utvecklingen

Inlämnad: 2007-12-20 Besvarare: Ewa Björling (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: EPA och rättvisa handelsregler

Interpellation 2007/08:59 av Linde, Hans (v)

den 19 oktober Interpellation 2007/08:59 Försäljning av JAS Gripen till Thailand av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m Thailand har beslutat att köpa sex JAS Gripenplan för 3,7 miljarder kronor. Försäljare är den svenska staten, via den svenska regeringen. Kampen har stått mellan Gripen, ryska Su-30 och

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1411 av Hamilton, Carl B (fp)

den 24 juni Fråga 2007/08:1411 Sverige och euron av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m I ordförandeskapets slutsatser från EU-toppmötet den 1920 juni 2008 skriver man: Det är nu tio år sedan man fattade det historiska beslutet att införa euron som gemensam valuta och inrättandet av Europeiska Centralbanken

Inlämnad: 2008-06-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:654 av Linde, Hans (v)

den 25 januari Fråga 2007/08:654 Världsbankens krav på ekonomiska reformer i fattiga länder av Hans Linde v till finansminister Anders Borg m Världsbanken är i dag en av de största biståndsgivarna genom Internationella utvecklingsfonden, IDA. Under kommande tre år uppgår biståndet via IDA till minst 41,6 miljarder

Inlämnad: 2008-01-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:704 av Linde, Hans (v)

den 5 februari Fråga 2007/08:704 Svenska krediter till export av militär utrustning av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m I 2007 och 2008 års budgetar har regeringen avsatt sammanlagt 2 miljarder för skuldavskrivningar. Bland annat rör det krediter som Exportkreditnämnden, EKN, utfärdade i samband med

Inlämnad: 2008-02-05 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:79 av Hamilton, Carl B (fp)

den 15 oktober Fråga 2007/08:79 Kronofogdens register av Carl B Hamilton fp till finansminister Anders Borg m I en interpellation som finansministern och jag debatterade den 29 maj 2007 2006/07:533 utlovade finansministern ändringar i lagen så att människor inte oförskyllt ska behöva hamna i kronofogdens register,

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:83 av Linde, Hans (v)

den 15 oktober Fråga 2007/08:83 Export av kärnteknologi till Indien av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m USA håller på att sluta ett avtal om export av kärnteknologi till Indien. Avtalsförslaget skulle innebära att Indien får tillgång till amerikansk kärnteknologi, trots att Indien är föremål för sanktioner

Inlämnad: 2007-10-15 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:94 av Hamilton, Carl B (fp)

den 16 oktober Fråga 2007/08:94 Importavgifter på kinesiska glödlampor av Carl B Hamilton fp till statsrådet Ewa Björling m EU-kommissionen har beslutat att förlänga antidumpningsavgifter på energisnåla glödlampor se Financial Times den 15 oktoberEU-politikens trovärdighet sitter likt djävulen i detaljerna hos

Inlämnad: 2007-10-16 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:399 av Linde, Hans (v)

den 30 november Fråga 2007/08:399 Tillgång till läkemedel i fattiga länder av Hans Linde v till statsrådet Ewa Björling m I TRIPS-avtalet fastställs de handelsrelaterade aspekterna av immaterialrätt, med andra ord frågor om patent, copyright med mera. 2001 antogs Dohadeklarationen om TRIPS-avtalet som möjliggör

Inlämnad: 2007-11-30 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2007/08:970 av Linde, Hans (v)

den 14 mars Fråga 2007/08:970 Stora Enso i Brasilien av Hans Linde v till utrikesminister Carl Bildt m Den 4 mars sårades 50 brasilianska kvinnor allvarligt när de attackerades av militärpolisen i Rio Grande do Sul, Brasilien, på en egendom som ägs av Stora Enso. Samma morgon hade 900 kvinnor från bondeorganisationen

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Ewa Björling (M)