Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1035 av Lindblad, Göran (m)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1035 Byråkrati och fri rörlighet av Göran Lindblad m till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Den fria rörligheten inom EU har stor betydelse för välståndsutvecklingen i medlemsländerna. Det är emellertid oroande att det svenska regelsystemet krånglats till. När

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2002/03:417 av Billström, Tobias (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:417 av Tobias Billström m till statsrådet Jan O Karlsson om flyktingmottagandet SVT:s rapportering om missförhållanden på vissa av landets friskolor synliggör ett känt problem. Precis som i fallet med Fadime och frågan om hedersmord, så handlar diskussionen om övervåld på skolor och

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: flyktingmottagandet

Interpellation 2002/03:389 av Engström, Hillevi (m)

den 12 maj Interpellation 2002/03:389 av Hillevi Engström m till statsrådet Jan O Karlsson om barn som sänds till bland annat Somalia Under våren har regeringen uppmärksammats på ett ökande problem med barn som av sina föräldrar dumpas i länder som Somalia, Kenya, Etiopien och Djibouti. Det är barn, som föräldrar sänder

Inlämnad: 2003-05-12 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: barn som sänds till bland annat Somalia

Interpellation 2002/03:310 av Billström, Tobias (m)

den 28 april Interpellation 2002/03:310 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om importen av alkohol till Sverige Av artikel 28, i det EG-fördrag som Sverige undertecknat, följer att det är förbjudet med kvantitativa importrestriktioner eller åtgärder som har motsvarande verkan i handeln mellan

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: importen av alkohol till Sverige

Interpellation 2002/03:302 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 22 april Interpellation 2002/03:302 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Morgan Johansson om kostens betydelse för hälsan I en inventering som gjorts av Agri Ideon Food i Lund, redogör man för hälsotillstånd och hälsobefrämjande effekter av olika former av kost till olika definierade målgrupper. En sådan

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:301 av René, Inger (m)

den 22 april Interpellation 2002/03:301 av Inger René m till statsrådet Morgan Johansson om utbildning inom kostområdet God hälsa är A och O för oss alla oavsett ålder, oavsett om vi är flickor eller pojkar, kvinnor eller män och oavsett uppgift eller roll i samhället. En evig sanning. Regeringen uttrycker detta i

Inlämnad: 2003-04-22 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:238 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 mars Interpellation 2002/03:238 av Bengt-Anders Johansson m till näringsminister Leif Pagrotsky om situationen för svenska vin- och spritproducenter I Sverige finns nu ett antal vinproducenter som uteslutande är småföretag. Det är glädjande att denna typ av produktion börjar få fotfäste också i Sverige. Man

Inlämnad: 2003-03-13 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: situationen för svenska vin- och spritproducenter

Interpellation 2002/03:185 av Axén, Gunnar (m)

den 13 februari Interpellation 2002/03:185 av Gunnar Axén m till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverket Enligt Migrationsverket har man under fem år inte kunnat avvisa en enda asylsökande statslös palestinier tillbaka till Saudiarabien. Bakgrunden är den att en statslös palestinier från Saudiarabien eller andra

Inlämnad: 2003-02-13 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:104 av Sidén, Anita (m)

den 19 december Interpellation 2002/03:104 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om mord på barn I skyddsnätet runt barn är maskorna glesa. En gång i månaden dödas ett barn i Sverige. Med andra ord är det tolv barn per år som förloras på grund av dödligt våld. Hundratusentals barn lever i våldsmiljöer

Inlämnad: 2002-12-19 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Interpellation 2002/03:81 av René, Inger (m)

den 5 december Interpellation 2002/03:81 av Inger René m till justitieminister Thomas Bodström om tillfälliga upphållstillstånd Handel med kvinnor är väl planerad och organiserad. Då efterfrågan på sexuella tjänster är stor blir handeln lukrativ för brottssyndikaten. Den organiserade brottsligheten arbetar, också med

Inlämnad: 2002-12-05 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:80 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 5 december Interpellation 2002/03:80 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för offren för trafficking Människosmuggling, trafficking har i allt högre grad kommit att bedrivas av kriminella organisationer. Dessa organisationer sysslar också med annan grov brottslighet.

Inlämnad: 2002-12-05 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2002/03:36 av Enström, Karin (m)

den 14 november Interpellation 2002/03:36 av Karin Enström m till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets rutiner Migrationsverket har ännu en gång hjälpt polisen att gripa en asylsökande som fått nej på sin begäran att stanna i Sverige. Nu gäller det en 23-årig man från Iran som hade kallats till en träff med

Inlämnad: 2002-11-14 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1104 av Johnsson, Jeppe (m)

den 11 juni Fråga 2002/03:1104 av Jeppe Johnsson m till socialminister Lars Engqvist om bidrag till Frälsningsarméns sociala verksamhet I år delar Socialstyrelsen ut drygt 55 miljoner kronor till ideella organisationer med socialverksamhet. Frälsningsarmén, som under mer än 100 år driver en omfattande social verksamhet,

Inlämnad: 2003-06-11 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1091 av Andersson, Magdalena (m)

den 6 juni Fråga 2002/03:1091 av Magdalena Andersson m till statsrådet Jan O Karlsson om försvunna barn från flyktingförläggningar Regeringen lämnar vart femte år en rapport till FN:s kommitté för barns rättigheter. I den senaste av dessa rapporter skriver regeringen bland annat, att ensamkommande flyktingbarn, som

Inlämnad: 2003-06-06 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:988 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 23 maj Fråga 2002/03:988 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Jan O Karlsson om kostnader för asylsökande Migrationsverket har som policy att inte ersätta, alternativt endast delvis ersätta, kommuner för de verkliga kostnader och insatser som asylsökande kan kosta kommunen i väntan på beslut om uppehållstillstånd.

Inlämnad: 2003-05-23 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:906 av Sidén, Anita (m)

den 9 maj Fråga 2002/03:906 av Anita Sidén m till utbildningsminister Thomas Östros om utländska studenter Utländska medborgare som väljer att studera och forska i Sverige ställs inför många prövningar och systemet är omgärdat av snåriga regler. Varför vill regeringen inte att högutbildade invandrare ska stanna i Sverige

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:903 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 9 maj Fråga 2002/03:903 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Jan O Karlsson om barn som far illa När barn placeras i en kommun, i väntan på utredning av asylskäl, ska Migrationsverket stå för samtliga kostnader under utredningsprocessen, är det sagt. Men, om ett barn far illa och detta kommer till socialförvaltningens

Inlämnad: 2003-05-09 Besvarare: Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:828 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 april Fråga 2002/03:828 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om barn i utländska koranskolor Nerikes Allehanda har beskrivit ett fall där en pojke med socialtjänstens medverkan sänts till Somalia för att uppfostras och blivit fast i landet en längre tid. Enligt Ekot har ca 70 svenska barn årligen

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:827 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 april Fråga 2002/03:827 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om resor till koranskolor Enligt ambassaden i Addis Abeba, Etiopien, kom det under första delen av förra året ett barn i veckan, till dem eller konsulatet i Djibouti, som sökte ekonomiskt bistånd eller hjälp för att komma hem till Sverige.

Inlämnad: 2003-04-17 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Skriftlig fråga 2002/03:672 av Sjösten, Ulf (m)

den 14 mars Fråga 2002/03:672 av Ulf Sjösten m till statsrådet Morgan Johansson om Rohypnol Rohypnol som tillhör gruppen bensodiazepiner och som lagligt förskrivs som lugnande medel och sömnmedel används i allt högre utsträckning i drogmissbrukssammanhang. Smugglingen har ökat kraftigt och 2002 gjorde polisen 1 822

Inlämnad: 2003-03-14 Besvarare: Morgan Johansson (S)

Paginering