Dokument & lagar (23 träffar)

Skriftlig fråga 2009/10:1035 av Lindblad, Göran (m)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1035 Byråkrati och fri rörlighet av Göran Lindblad m till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström m Den fria rörligheten inom EU har stor betydelse för välståndsutvecklingen i medlemsländerna. Det är emellertid oroande att det svenska regelsystemet krånglats till. När

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2001/02:394 av Gardos, Petra (m)

den 19 april Interpellation 2001/02:394 av Petra Gardos m till statsrådet Jan O Karlsson om utlänningslagen Utlänningslagen ger möjlighet för utlänningar att på nytt göra en ansökning om uppehållstillstånd, s.k. ny ansökanFör att en ny ansökan ska prövas ska det framläggas nya omständigheter i ärendet. Denna paragraf

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Interpellation 2001/02:328 av Ekendahl, Maud (m)

den 20 mars Interpellation 2001/02:328 av Maud Ekendahl m till utrikesminister Anna Lindh om Ängelholms flygplats Den 25 mars 2001 anslöt sig Sverige operativt till Schengenfördraget. Det innebär att 18 av Luftfartsverkets 19 flygplatser gavs status som gränsövergångsställe, genom bestämmelser i utlänningsförordningen.

Inlämnad: 2002-03-20 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1598 av Ekendahl, Maud (m)

den 4 september Fråga 2001/02:1598 av Maud Ekendahl m till statsminister Göran Persson om Ängelholms flygplats Ett år har nu gått under vilken tid frågan om att ge Ängelholms flygplats status som gränsövergångsställe samt ICAP-flygplats har diskuterats. Det är ett år som har gått utan att regeringen har lämnat några

Inlämnad: 2002-09-04 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1585 av Elindersson, Lars (m)

den 2 september Fråga 2001/02:1585 av Lars Elindersson m till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande som är föremål för brottsutredning Enligt uppgift avser regeringen att aktualisera ett särskilt handläggningsförfarande för asylsökande som dömts för brott, som innebär att begäran om asyl kan behandlas med förtur,

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1584 av Lindblad, Lars (m)

den 2 september Fråga 2001/02:1584 av Lars Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om turistvisum I Migrationsverkets praxis för utlämnande av turistvisum för inresa till Sverige för kineser anges följande skäl för beviljande när det gäller s.k. vänbesök: om syftet anses angeläget, eller om de annars gjort troligt

Inlämnad: 2002-09-02 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1577 av René, Inger (m)

den 30 augusti Fråga 2001/02:1577 av Inger René m till utrikesminister Anna Lindh om handläggningstider Med ökad rörlighet över gränserna och ökat resande runt om i världen blir äktenskap mellan svenskar och utlänningar allt vanligare. Ett problem i sammanhanget är de mycket långa handläggningstiderna, dels vid de

Inlämnad: 2002-08-30 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1435 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 juli Fråga 2001/02:1435 av Sten Tolgfors m till statsrådet Jan O Karlsson om DNA-prov vid familjeåterförening Enligt svensk lag är det möjligt för en invandrare att få återförenas med sin familj, dvs. make/maka och minderåriga barn, i Sverige. Detta förutsatt att släktskapet kan styrkas. Ibland anser den svenska

Inlämnad: 2002-07-24 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1413 av Tolgfors, Sten (m)

den 10 juli Fråga 2001/02:1413 av Sten Tolgfors m till utrikesminister Anna Lindh om hiv/aids i Östeuropa Spridningen av hiv är ett av de allvarligaste problem världen har att möta. Det har visat sig att spridningstakten sker mycket snabbt i Östeuropa. I Ryssland fördubblas antal smittade varje år. I Estland har antalet

Inlämnad: 2002-07-10 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1288 av Husmark Pehrsson, Cristina (m)

den 3 juni Fråga 2001/02:1288 av Cristina Husmark Pehrsson m till statsrådet Jan O Karlsson om biståndet Målet med det svenska biståndet är enligt biståndsorganet Sida att höja de fattiga folkens levnadsnivå men i Svenska Dagbladet den 25 maj står att läsa om biståndspengar och deras diffusa väg ut i organisationer

Inlämnad: 2002-06-03 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1090 av Odenberg, Mikael (m)

den 22 april Fråga 2001/02:1090 av Mikael Odenberg m till statsrådet Jan O Karlsson om Migrationsverkets handläggningstider Imran är en 36-årig västeråsare, född i Pakistan men svensk medborgare sedan åtta år. För ett drygt år sedan gifte sig Imran i sitt forna hemland men än kan han inte leva tillsammans med sin lagvigda

Inlämnad: 2002-04-22 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1029 av Johnsson, Jeppe (m)

den 11 april Fråga 2001/02:1029 av Jeppe Johnsson m till statsrådet Jan O Karlsson om utvisning av dömda asylsökande För närvarande är tillströmningen av asylsökande till Sverige mycket stor. Den aktuella prognosen pekar på att det kommer 30 000 asylsökande under året. Dessutom finns det 17 600 öppna asylärenden kvar

Inlämnad: 2002-04-11 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:994 av Ekendahl, Maud (m)

den 5 april Fråga 2001/02:994 av Maud Ekendahl m till utrikesminister Anna Lindh om Ängelholms flygplats Den 25 mars 2001 anslöt sig Sverige operativt till Schengenfördraget. Det innebär att 18 av Luftfartsverkets 19 flygplatser gavs status som gränsövergångsställe, genom bestämmelser i utlänningsförordningen. Denna

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:974 av René, Inger (m)

den 28 mars Fråga 2001/02:974 av Inger René m till utrikesminister Anna Lindh om bromsmediciner mot hiv/aids Varje år överförs hivsmittan från gravida mammor till ungefär 70 000 spädbarn i Sydafrika. Ungefär 5 miljoner sydafrikaner sägs i dag ha utvecklad aids, ett okänt antal är hivpositiva. Prognoser säger att bara

Inlämnad: 2002-03-28 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:948 av René, Inger (m)

den 22 mars Fråga 2001/02:948 av Inger René m till justitieminister Thomas Bodström om trafficking Handeln med människor är ett internationellt problem och man måste arbeta lokalt, nationellt, regionalt och internationellt för att försöka lösa denna fråga. Lagstiftningen måste ses över så att de som är utsatta inte

Inlämnad: 2002-03-22 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:938 av Björkman, Lars (m)

den 21 mars Fråga 2001/02:938 av Lars Björkman m till statsrådet Jan O Karlsson om omhändertagande av asylsökande Den senaste tiden har strömmen av asylsökande ökat. I årets budget har Migrationsverket fått pengar för att kunna fatta beslut i 20 000 asylärenden men den aktuella prognosen pekar i dag på att det kommer

Inlämnad: 2002-03-21 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:806 av Kinberg, Anna (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:806 av Anna Kinberg m till statsrådet Jan O Karlsson om asylsökande och ambassader Förra året stängdes ett antal svenska ambassader, bl.a. den i Tunisien. Det har, med UD:s expeditionschef Mikael Westerlinds ord, skapat lite grann av en moment 22-situation för tunisiska medborgare som

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:571 av Lindblad, Göran (m)

den 23 januari Fråga 2001/02:571 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om proposition om instans- och processordning Enligt ett enhälligt beslut från Sveriges riksdag ska det införas en ny instans- och processordning i utlänningsärenden. Den nuvarande ordningen med Utlänningsnämnden som överklagandeinstans

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:541 av René, Inger (m)

den 18 januari Fråga 2001/02:541 av Inger René m till justitieminister Thomas Bodström om bekämpningen av opium I norra Thailand har av hävd odlats opium sedan många år. För många fattiga bönder är det den huvudsakliga inkomstkällan. Produkten används dels av den inhemska befolkningen och dels exporteras den till stora

Inlämnad: 2002-01-18 Besvarare: utrikesminister Jan O Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:508 av Lindblad, Göran (m)

den 11 januari Fråga 2001/02:508 av Göran Lindblad m till statsrådet Jan O Karlsson om avvisning av irakiska kurder Just nu väntar drygt 3 000 kurder från irakiska Kurdistan på att få sina asylskäl prövade i Sverige. Migrationsverket vill att regeringen ska besluta om att avvisa dessa kurder och skicka tillbaka dem

Inlämnad: 2002-01-11 Besvarare: statsrådet Jan O Karlsson (S)

Paginering