Dokument & lagar (4 träffar)

Interpellation 2004/05:133 av Lundgren, Kerstin (c)

den 11 november Interpellation 2004/05:133 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Sven-Erik Österberg om LSS-kostnadsutjämningens konsekvenser Från den 1 mars i år har ett nytt system för utjämning av kommunernas kostnader för LSS-verksamheten varit i kraft. Systemet tillkom efter år av sökande efter en lämplig modell

Inlämnad: 2004-11-11 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:85 av Lundgren, Kerstin (c)

den 28 oktober Interpellation 2004/05:85 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bidrag till kommunerna som vill dela sig Under åren 2002 till 2004 har staten satsat 125 miljoner kronor på omkring 200 samverkansprojekt mellan kommuner och landsting där befolkningen minskar. Inför kommande två år ska

Inlämnad: 2004-10-28 Besvarare: Sven-Erik Österberg (S)

Interpellation 2004/05:8 av Johansson, Kenneth (c)

den 16 september Interpellation 2004/05:8 av Kenneth Johansson c till statsrådet Ylva Johansson om stopplagen och det kommunala självstyret Regeringspromemorian om överlämnande av ansvar för driften av sjukhus till privata entreprenörer, den så kallade stopplagen, har mottagits av nästan enstämmigt negativa reaktioner

Inlämnad: 2004-09-16 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Interpellation 2004/05:6 av Lundgren, Kerstin (c)

den 15 september Interpellation 2004/05:6 av Kerstin Lundgren c till statsrådet Ylva Johansson om förslaget till ny så kallad stopplag Det förslag till ny stopplag som utarbetas inom Socialdepartementet har mött en mycket tydlig och kompakt kritik från remissinstanserna. Konkurrensverket pekar på att konkurrensen försämras

Inlämnad: 2004-09-15 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: förslaget till ny så kallad stopplag