Dokument & lagar (3 träffar)

Interpellation 2004/05:438 av Johansson, Jörgen (c)

den 4 mars Interpellation 2004/05:438 av Jörgen Johansson c till finansminister Pär Nuder om fastighetstaxeringen För att ett samhälle ska kunna klassas som rättssäkert finns det ett antal anständighetskrav, varav ett flertal rör området för beskattning. Medborgare har rätt att veta varför beskattning sker, hur mycket

Inlämnad: 2005-03-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:260 av Johansson, Jörgen (c)

den 14 december Interpellation 2004/05:260 av Jörgen Johansson c till statsrådet Sven-Erik Österberg om kommunernas kontroll av EU:s jordbruksstöd Reformeringen av jordbrukspolitiken innebär stora förändringar för enskilda lantbrukare. Det är mycket viktigt att förändringarna uppfattas som rimliga och rättvisa. Regeringen

Inlämnad: 2004-12-14 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)

Interpellation 2004/05:193 av Tiefensee, Roger (c)

den 22 november Interpellation 2004/05:193 av Roger Tiefensee c till jordbruksminister Ann-Christin Nykvist om odling av hampa Den 25 mars 2004 gav riksdagen regeringen i uppdrag att undersöka om det är möjligt att godkänna odling av hampa för energi-fiber- och proteinändamål inom eller utanför EU:s stödsystem. Inom

Inlämnad: 2004-11-22 Besvarare: Ann-Christin Nykvist (S)