Dokument & lagar (20 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1436 av Eriksson, Birgitta (s)

den 3 juli Fråga 2007/08:1436 Skatteparadiset Campioni dItalia av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Livigno, Campione dItalia och de italienska delarna av Luganosjön utgör undantag från den Europeiska gemenskapens mervärdesskatteområde. Campione påstås dessutom vara ett av världens minst kända

Inlämnad: 2008-07-03 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1224 av Eriksson, Birgitta (s)

den 15 maj Fråga 2007/08:1224 Personalliggare i fler branscher av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Redan i november i fjol kunde Skatteverket rapportera att den nya lagen om personalliggare för bland annat restauranger och frisörer har blivit en stor framgång. Nya rapporter talar om att 1 miljard

Inlämnad: 2008-05-15 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1150 av Gerdau, Mats (m)

den 25 april Fråga 2007/08:1150 Läxhjälp som hushållsnära tjänst av Mats Gerdau m till finansminister Anders Borg m Införandet av skatteavdrag för hushållsnära tjänster har blivit en succé. Tusentals familjer har fått en lättare vardag när det blir billigare att köpa hjälp med hem och trädgård. Dessutom har det

Inlämnad: 2008-04-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:751 av Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:751 Utlandssvenskar, skatteskulder, svensk sjukvård och äldreomsorg av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Medierna har rapporterat att bland många utlandssvenskar uppfattas Sverige som ett skatteparadis nu när förmögenhetsskatten tas bort och fastighetsskatten för

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:750 av Eriksson, Birgitta (s)

den 13 februari Fråga 2007/08:750 Skatteundandragande vid auktioner av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Skattekontoret i Simrishamn genomförde 2005 en landsomfattande kontroll av auktionsvinster. Resultatet blev sammanlagt ca 22 miljoner kronor i skatt. Nu drar Skatteverket i gång en ny kontroll

Inlämnad: 2008-02-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:357 av Eriksson, Birgitta (s)

den 31 januari Interpellation 2007/08:357 Kooperativ hyresrätt och beskattning av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den kooperativa hyresrätten är en nygammal kooperativ idé i växande. Redan 1916 bildades Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB. Kooperativ hyresrätt i modern tid är en idé

Inlämnad: 2008-01-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Kooperativ hyresrätt och beskattning

Skriftlig fråga 2007/08:635 av Eriksson, Birgitta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:635 Jämställdheten i insynsråden av Birgitta Eriksson s till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni fp Eftersom det i Tullverkets insynsråd har utsetts två riksdagsledamöter som är män Ulf Sjösten, m, och Jörgen Johansson, c så undrar jag över hur jämställdhetsfrågan

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:634 av Eriksson, Birgitta (s)

den 24 januari Fråga 2007/08:634 Jämställdhet och blockbalans i Tullverkets insynsråd av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Från socialdemokratiskt håll hade vi nominerat en kvinna och en man till Tullverkets insynsråd. Rådet fick nu två ledamöter från riksdagen. Generaldirektören är före detta

Inlämnad: 2008-01-24 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:533 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december Fråga 2007/08:533 Vräkningar av Birgitta Eriksson s till statsrådet Mats Odell kd Enligt statistik från Kronofogdemyndigheten så gjordes det 9 234 ansökningar om vräkning 2006 varav ca 35 procent verkställdes. Antalet ansökningar om vräkning har legat högre under de tre första kvartalen 2007 jämfört

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:529 av Eriksson, Birgitta (s)

den 21 december Fråga 2007/08:529 Vårdnadsbidrag, köp av hushållstjänster och subventionering av tjänstesektorn av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Regeringen har planer på ett skattefritt kommunalt vårdnadsbidrag på 36 000 kronor per år från och med den 1 januari 2008. Frågan är hur detta

Inlämnad: 2007-12-21 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:498 av Eriksson, Birgitta (s)

den 14 december Fråga 2007/08:498 Förändrade budgetpropositioner och Riksrevisionen av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Riksrevisionen har i sin rapport 2007:26, Regeringens redovisning av budgeteffekter riktat kritik mot statsrådets utformning av budgetpropositionen. Statsrådets redovisning

Inlämnad: 2007-12-14 Besvarare: Anders Borg (M)

Interpellation 2007/08:225 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november Interpellation 2007/08:225 Kooperativ hyresrätt och beskattning av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den kooperativa hyresrätten är en nygammal kooperativ idé i växande. Redan 1916 bildades Stockholms kooperativa bostadsförening, SKB. Kooperativ hyresrätt i modern tid är en idé

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:350 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:350 Kommunala skattesänkningar av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Det samlade ekonomiska överskottet i kommunerna blir i år 8 miljarder kronor och i landstingen 5 miljarder kronor, enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Endast åtta kommuner och tre landsting

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:349 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:349 Skattekontroll och hushållsavdrag av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Sista dag för att ansöka om avdrag för hushållstjänster för 2007 är den 1 februari 2008. De flesta av de ca 600 ansökningar som lär ha inkommit handlar om flyttstädning. Redan nu visar det

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:344 av Eriksson, Birgitta (s)

den 23 november Fråga 2007/08:344 Åtgärd mot skattefusk av Birgitta Eriksson s till justitieminister Beatrice Ask m Regeringskansliets högsta politiska tjänstemän är statssekreterarna, det finns 33. Alla svarade på TT:s fråga om de någon gång använt svart arbetskraft. 17 av dem, över hälften, säger sig ha gjort

Inlämnad: 2007-11-23 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:279 av Eriksson, Birgitta (s)

den 16 november Fråga 2007/08:279 Kooperativ hyresrätt och skattemässig neutralitet av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den kooperativa hyresrätten är en nygammal kooperativ idé i växande, en idé som kan fylla ett utrymme mellan de mer etablerade upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt.

Inlämnad: 2007-11-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:200 av Eriksson, Birgitta (s)

den 1 november Fråga 2007/08:200 Skattefel och mikroföretag av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den av Skatteverket framtagna skattefelskartan visar på att skatteinbetalningarna från mikroföretagen fungerade mindre väl än för andra skattebetalarkategorier under åren 20012005. Mikroföretagen

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:199 av Eriksson, Birgitta (s)

den 1 november Fråga 2007/08:199 Skattefel och moms av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Den av Skatteverket framtagna skattefelskartan visar att skatteinbetalningarna i fråga om skatteslagen moms och inkomstskatt på näringsverksamhet är de som brustit mest 20012005. Tillsammans står de för

Inlämnad: 2007-11-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:122 av Eriksson, Birgitta (s)

den 19 oktober Fråga 2007/08:122 Jobbskatteavdraget och pensionssparande av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m Jobbskatteavdraget gör pensionssparande till en förlustaffär rapporterar tidningen Riksdag Departement efter kontakter med Skatteverket. Först vid inkomster över 328 600 kronor per år

Inlämnad: 2007-10-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2007/08:100 av Eriksson, Birgitta (s)

den 17 oktober Fråga 2007/08:100 Värnskatten av Birgitta Eriksson s till finansminister Anders Borg m År 2005 var det 1,8 procent av kvinnorna och 7,6 procent av männen som betalade värnskatt I Dagens Nyheter den 7 oktober säger statsrådet i en intervju att värnskatten inte ska avskaffas under mandatperioden.

Inlämnad: 2007-10-17 Besvarare: Anders Borg (M)