Dokument & lagar (35 träffar)

Interpellation 2003/04:491 av Andersson, Yvonne (kd)

den 13 maj Interpellation 2003/04:491 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om yrkeshögskola och kvalificerat yrkeskunnande Behovet av kvalificerad yrkeskunskap är stort. Näringslivet efterfrågar utbildning som är anpassad till företagens behov. Företagarnas Riksorganisations Småföretagsbarometer

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:472 av Andersson, Yvonne (kd)

den 6 maj Interpellation 2003/04:472 av Yvonne Andersson kd till utbildningsminister Thomas Östros om olika avtal i skolans värld Det har skett stora förändringar inom skolans värld. Hög grad av samarbete mellan olika yrkeskategorier är en naturlig del i både personalens och elevernas vardag. Det är bra med olika infallsvinklar

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:289 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 februari Interpellation 2003/04:289 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om lärarbehörighet och lärartäthet För att uppnå bra studieresultat i skolan spelar läraren en central roll. Välutbildade lärare är A och O för att lyckas med uppgiften. Man kan inte negligera vikten av behöriga

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lärarbehörighet och lärartäthet

Interpellation 2003/04:262 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Interpellation 2003/04:262 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters rättssäkerhet Studenter är på flera sätt en utsatt grupp. Inte nog med att studenterna ska klara kunskapskraven och examinationen under studierna, de ska också försörja sig under knappa ekonomiska

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:244 av Runegrund, Rosita (kd)

den 26 januari Interpellation 2003/04:244 av Rosita Runegrund kd till utbildningsminister Thomas Östros om centraliseringen av Högskolan Trollhättan-Uddevalla Styrelsen för Högskolan Trollhättan-Uddevalla har under det gångna halvåret utrett hur en centralisering av utbildningen kan genomföras. Nu senast har sex förslag

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:94 av Lindström, Torsten (kd)

den 7 november Interpellation 2003/04:94 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om fristående skolors konkurrensnackdelar Från och med den 1 januari 2003 gäller ett nytt bidragssystem för fristående skolor. Till skillnad från den riksprislista som tidigare rått och som i sig kunde medföra oönskade

Inlämnad: 2003-11-07 Besvarare: Thomas Östros (S)

Interpellation 2003/04:84 av Lindström, Torsten (kd)

den 6 november Interpellation 2003/04:84 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om regeringens behandling av unversitets- och vetenskapsområdesansökningar Mälardalens högskola ansökte om att få bli universitet 1998. År 2002 ansökte Malmö högskola och Södertörns högskola samtidigt om att få bli

Inlämnad: 2003-11-06 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1614 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 september Fråga 2003/04:1614 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om omfördelning av högskoleplatser Högskolan har ett strukturellt problem. Antalet sökande ökar och kommer sannolikt att fortsätta öka eftersom årskullarna nu växer snabbt. Fram till år 2010 ökar antalet 20-åringar med

Inlämnad: 2004-09-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1554 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1554 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på lärare med utländsk bakgrund I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1552 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1552 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på lärare i naturvetenskapliga ämnen I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1551 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1551 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på manliga lärare I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn och ungdomar får en

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1550 av Lindström, Torsten (kd)

den 23 augusti Fråga 2003/04:1550 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om brist på pedagoger i förskola och fritidshem I Sverige finns en brist på kvalificerade lärare. Problematiskt är både att för få vill bli lärare och att alltför många lärare lämnar yrket. För att se till att våra barn

Inlämnad: 2004-08-23 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1532 av Brus, Sven (kd)

den 18 augusti Fråga 2003/04:1532 av Sven Brus kd till utbildningsminister Thomas Östros om framförhållning för kvalificerade yrkesutbildningar När kommunernas tvingande skyldighet att betala interkommunala ersättningar för påbyggnadsutbildningar med riksintag upphör kommer en del utbildningsanordnarne att omarbeta

Inlämnad: 2004-08-18 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1523 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 16 augusti Fråga 2003/04:1523 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om studenters försörjningsmöjligheter under sommaren Den förra stora högskolepropositionen från regeringen hette Den öppna högskolan Där fanns förslag för göra högskolan tillgänglig för fler. Tyvärr släpar arbetet med

Inlämnad: 2004-08-16 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1206 av Runegrund, Rosita (kd)

den 14 maj Fråga 2003/04:1206 av Rosita Runegrund kd till utbildningsminister Thomas Östros om centralisering av Högskolan i Trollhättan/Uddevalla Vid ett sammanträde den 26 mars 2004 fattade styrelsen för Högskolan i Trollhättan/Uddevalla HTU ett beslut om att samla högskolans campus till Trollhättan och därmed överge

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1181 av Lindström, Torsten (kd)

den 10 maj Fråga 2003/04:1181 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om barntillägg för studenter I vårpropositionen står Inom utgiftsområde 15 Studiestöd beräknas öka med 450 miljoner kronor till följd av ett barntillägg till studerande.Utöver det finns inga förslag på nivåer. På Miljöpartiets

Inlämnad: 2004-05-10 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1097 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 april Fråga 2003/04:1097 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om gränserna för studentkårernas mandat Svenska studenter är enligt lag ålagda att vara medlemmar i studentkårerna vid sina lärosäten. Studenterna är tvungna att betala en obligatorisk avgift till kåren. Studentkårerna fyller

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1096 av Lindström, Torsten (kd)

den 21 april Fråga 2003/04:1096 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om individuella programmet När förslaget till ny gymnasieskola presenterades för några veckor sedan slog utbildningsminister Thomas Östros på trumman för satsningen på elever på det individuella programmet. Det måste finnas

Inlämnad: 2004-04-21 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1031 av Lindström, Torsten (kd)

den 2 april Fråga 2003/04:1031 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om bildning inom universitet och högskolor För oss kristdemokrater är bildning viktigt. Den outsläckliga kunskapstörsten är kanske ett av de mest framträdande dragen i den mänskliga naturen. Denna drivkraft efter sanning har

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Thomas Östros (S)

Skriftlig fråga 2003/04:665 av Lindström, Torsten (kd)

den 30 januari Fråga 2003/04:665 av Torsten Lindström kd till utbildningsminister Thomas Östros om högskolans anpassning till studenter med barn Sveriges över 330 000 studenter är en mycket heterogen grupp. Till skillnad från mångas bild är relativt få studenter ensamstående 20-åringar som precis har flyttat hemifrån.

Inlämnad: 2004-01-30 Besvarare: Thomas Östros (S)

Paginering