Dokument & lagar (19 träffar)

Skriftlig fråga 1997/98:1000 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:1000 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om uppehållstillstånd för bosnier den 10 augusti I Sverige finns en grupp på 600-700 bosnier med kroatiska pass. De flesta är i 50-60-årsåldern. Där finns far- och morföräldrar som levt i hushållsgemenskap på flyktingförläggningar med sina barnbarn

Inlämnad: 1998-08-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:999 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:999 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om avvisning till minoritetsområden i Bosnien den 10 augusti Sverige har antagit en praxis som säger att en bosnisk flykting inte kan sändas till ett minoritetsområde, dvs. ett område där hans eller hennes etnicitet är i minoritet. Svensk praxis är

Inlämnad: 1998-08-10 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:960 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:960 av Ulla Hoffmann v till statsministern om avvisningar av bosnier med kroatiska pass den 28 juli För de ca 700 bosnierna med kroatiska pass med lagakraftvunnet beslut rinner tiden snart ut. De första avvisningarna är fastställda till den 10 augusti. Länderkommittén för f.d. Jugoslavien har på plats

Inlämnad: 1998-07-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:901 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:901 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om anknytningsbegreppet i asylärenden Invandrarverket har nyligen undersökt hur barnkonventionen och den s.k. portalparagrafen i utlänningslagen slagit igenom i ärenden vad gäller uppehållstillstånd för minderåriga. Bortsett från renodlat humanitära

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:900 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:900 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om hushållsgemenskap Utlänningsnämnden har framfört att begreppet hushållsgemenskap är svårtolkat. Enligt nämndens generaldirektör tolkar nämnden begreppet så att de asylsökande inte fysiskt måste ha bott under samma tak. Man kan ha bott på olika håll

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:899 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:899 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om kärnfamiljer I barnkonventionen betonas betydelsen av att hålla ihop familjer och föräldrarnas huvudansvar för barnets utveckling. Jag delar den uppfattningen. I ett pressmeddelande från Utlänningsnämnden den 22 juni 1998 meddelas att UN avslår ny

Inlämnad: 1998-06-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:883 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:883 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om avvisning av bosnienkroater Enligt Daytonavtalets annex 7 skall flyktingar från Ex-Jugoslavien kunna återvända till sina hemorter. Detta för att visa att folkfördrivning och etnisk rensning inte kan accepteras. Den svenska regeringen stöder Daytonavtalet.

Inlämnad: 1998-06-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:763 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:763 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Dublinkonventionen Statsrådet Schori förklarade i samband med en interpellationsdebatt i kammaren den 11 maj att vi inte sänder tillbaka personer till Kosovo. Vad statsrådet inte nämnde var att Sverige i enlighet med Dublinkonventionen sänder tillbaka

Inlämnad: 1998-05-18 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:700 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:700 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om bestickning Inte sällan cirkulerar uppgifter om att svensk personal i samband med verkställighet av deportationer erbjuder mutor till gränsmyndigheterna i destinationslandet för att dessa skall tillåta den deporterade att resa in i landet. I Aftonbladet

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:695 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:695 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om lugnande medel vid avvisning Aftonbladet den 21 april: De drogas ned med lugnande medel. De spänns fast på bårar och packas in i flygplan. Uppskurna handleder sys igen och handbojas. Myndigheterna vill sekretessbelägga hanteringen av deporterade.

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:694 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:694 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om språkanalyser Statens invandrarverk och utlänningsnämnden använder sig vid sin ärendeprövning i många fall av s.k. språkanalyser. Syftet är att utreda vilket land som är den asylsökandes hemland. Många gånger är det inte den asylsökandes modersmål

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:693 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:693 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om Kosovo I Aftonbladet den 25 april skildras ingående effekterna av de svenska myndigheternas deportationer av kosovoalbaner som sökt asyl i Sverige. Ytterst få av de som var föremål för massdeporteringen 1993-1994 finns nu i Kosovo. Det stora flertalet

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:692 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:692 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om avvisningsbeslut I Aftonbladet den 23 april refereras flera fall där asylsökande som fått avslag på sin ansökan i Sverige och deporterats med ödesdigra konsekvenser såsom dödsdom, senare omvandlat till livstids fängelse, tortyr inklusive skenavrättning

Inlämnad: 1998-04-30 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:668 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:668 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om författningskrock I samband med att bestämmelsen om preskriptionstiden fördes över till 1980 års utlänningslag sägs i propositionen som ligger till grund för lagen att det inte bör vara uteslutet om utlänningen gömt sig att på nytt ta upp frågan om

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:666 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:666 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om sekretesslagens skydd för den asylsökande I sekretesslagens 7 kap 14 finns en sekretessbestämmelse till skydd för den asylsökande som går ut på att man inte får lämna ut uppgifter om det kan antas att det kan leda till skada för den asylsökande eller

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:665 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:665 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om asylsökande kosovoalbaner I början av året slöt Sverige ett avtal med Förbundsrepubliken Jugoslavien, för att göra det möjligt för jugoslaviska medborgare att resa hem. Avtalet har ännu inte ratificerats av Förbundsrepubliken Jugoslavien. I avtalet

Inlämnad: 1998-04-22 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:340 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1997/98:340 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Pierre Schori om EU och kurdernas asylrätt När några tusen människor, mest kurder, anländer till Europa för att söka skydd från förföljelse, utmålas detta av EU som ett hot om massinvandring. Vid sitt möte i december 1997 bekräftade Europeiska rådet högtidligen på

Inlämnad: 1998-01-22 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1997/98:171 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:171 av Susanne Eberstein s till statsrådet Leif Blomberg om svenskt medborgarskap Det finns människor som har bott länge, kanske mer än tio år i vårt land och som inte vill något hellre än att bli svenska medborgare. Trots att de bott mycket länge i Sverige vägras de medborgarskap här, eftersom de inte

Inlämnad: 1997-11-24 Besvarare: statsrådet Leif Blomberg (S)

Skriftlig fråga 1997/98:54 av Eberstein, Susanne (s)

Fråga 1997/98:54 av Susanne Eberstein s till inrikesministern om Kartvårdscentralen i Ånge Kartvårdscentralen i Ånge är en avdelning inom det statliga Lantmäteriverket, som bl.a. arbetar med restaurering av kartor och arkivmaterial. Den kom till 1984 genom ett riksdagsbeslut, där LMV tilldelades särskilda medel för

Inlämnad: 1997-10-14 Besvarare: inrikesminister Jörgen Andersson (S)