Dokument & lagar (68 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1589 av Bengtsson, Anders (s)

den 1 september Fråga 2003/04:1589 av Anders Bengtsson s till statsrådet Barbro Holmberg om skydd av offer för människohandel Socialdemokratin har under de senaste åren försökt utveckla en politik som ska skydda kvinnor som blivit lurade till Sverige och sedan utnyttjats i sexslavhandel. I juli 2002 infördes den nya

Inlämnad: 2004-09-01 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1575 av Bargholtz, Helena (fp)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1575 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Barbro Holmberg om uppehållstillstånd för utövare av falungong Falun dafa, även kallad falungong, är en form av qigong som avser att främja hälsan och hjälpa utövaren att förstå livet på ett djupare plan. Falungongrörelsen är sedan ett par år

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1562 av Backman, Hans (fp)

den 25 augusti Fråga 2003/04:1562 av Hans Backman fp till statsrådet Barbro Holmberg om svensk flyktingpolitik Handikappade Mirna nio år är utvisningshotad. Hon lever tillsammans med sin mamma gömd efter ett avvisningsbeslut. Hon är förlamad från midjan och nedåt efter att ha blivit misshandlad i hemlandet Libanon.

Inlämnad: 2004-08-25 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1535 av Brodén, Anita (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1535 av Anita Brodén fp till statsrådet Barbro Holmberg om flyktingbarn Det har snart gått ett år sedan Barbro Holmberg svarade mig att hon prioriterar frågan om barnens situation i asylprocessen. Men inget av betydelse har skett. Fortfarande far flyktingbarnen illa i Sverige. Vid upprepade

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1534 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1534 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om vräkningar och hemlöshet Antalet vräkningar uppges öka även vräkningar av barnfamiljer. Därmed ökar också risken för att en del av familjerna hamnar i hemlöshet. Anledningen till vräkningar är bland annat upprepade hyresskulder

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1533 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1533 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Lagen om allmännyttiga bostadsföretag innebär att ombildning av hyresrätt till bostadsrätt försvåras. Lagen har specifikt resulterat i att ombildning i Stockholmsregionen försvårats. Majoriteten

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1451 av WIkström, Cecilia (fp)

den 21 juli Fråga 2003/04:1451 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Barbro Holmberg om Utlänningsnämndens flyttplaner Enligt uppgift har Utlänningsnämnden UN långt gångna planer på att genomföra en flytt till större lokaler. Detta medför avsevärda kostnader och förefaller inte helt logiskt, då det i riksdagen finns

Inlämnad: 2004-07-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1448 av Frans, Joe (s)

den 20 juli Fråga 2003/04:1448 av Joe Frans s till statsrådet Barbro Holmberg om FN:s roll kring asylprocessen i Tanzania Det finns för närvarande över 500 000 flyktingar från Storasjöområdet i Tanzania. En plan för att få flyktingar att återvända till sina hemländer presenterades nyligen av FN, och Sverige stöder

Inlämnad: 2004-07-20 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1439 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 15 juli Fråga 2003/04:1439 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om riktlinjer för kvinnors skyddsbehov Asylprocessen har traditionellt i huvudsak skett utifrån manliga värderingar och utgångspunkter. Insikten att kvinnors asylskäl ofta är annorlunda än männens har inneburit att Migrationsverket

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1438 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 15 juli Fråga 2003/04:1438 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Barbro Holmberg om utvisning av familjer med barn I Europakonventionens åttonde artikel stadgas det att individer har rätt till skydd för familje- och privatliv. I FN:s barnkonvention slås fast att de medlemsstater som skrivit under konventionen ska

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1435 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 15 juli Fråga 2003/04:1435 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Barbro Holmberg om bedömning av uppehållstillstånd av humanitära skäl för barn med allvarlig eller livshotande sjukdom Vid tillämpning av utlänningslagen ska särskilt beaktas vad hänsyn till barnets hälsa och utveckling samt barnets bästa i övrigt

Inlämnad: 2004-07-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1431 av Olovsson, Fredrik (s)

den 14 juli Fråga 2003/04:1431 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Berit Andnor om utjämningssystemet för LSS Vingåker, Trosa och Gnesta är tre sörmlandskommuner som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader kan komma att få när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1414 av Lundström, Nina (fp)

den 7 juli Fråga 2003/04:1414 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om åtgärder för ökat bostadsbyggande Kommuner med bostadsbrist bygger för lite eller inte alls. Boverkets kommunenkät anger att det är bostadsbrist i 107 kommuner i Sverige. Nu bekräftar även Hyresgästföreningens sammanställning detta,

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1411 av Ludvigsson, Anne (s)

den 7 juli Fråga 2003/04:1411 av Anne Ludvigsson s till statsrådet Barbro Holmberg om arbets- och uppehållstillstånd för nyckelpersoner med specialistkompetens Personer med unik specialkompetens blir allt viktigare för både stora och små företag i Sverge. Ofta är dessa personer av utländsk härkomst och finns i Sverige

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1404 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 5 juli Fråga 2003/04:1404 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om portalparagrafen om barns bästa I början på juni avvisades en trettonårig flicka tillsammans med sin familj till Bosnien. Familjen är serber men kommer ursprungligen från ett muslimskt område som de tvingades lämna redan 1992.

Inlämnad: 2004-07-05 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1378 av Narti, Ana Maria (fp)

den 28 juni Fråga 2003/04:1378 av Ana Maria Narti fp till statsrådet Barbro Holmberg om avvisningsärenden Vid våra besök ute i landet träffar vi allt oftare upprörda svenskar och invandrare som förgäves kämpar för att få avvisningsärenden ändrade. Då gäller det mycket högt kvalificerad arbetskraft som trots en givande

Inlämnad: 2004-06-28 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1336 av Frans, Joe (s)

den 14 juni Fråga 2003/04:1336 av Joe Frans s till statsrådet Barbro Holmberg om somaliernas situation Enligt uppgift har Migrationsverket ändrat praxis som innebär att man nu kan avvisa asylsökande tillbaka till Somalia. Besluten har inneburit en hel del psykiska och praktiska problem för tusentals somalier bosatta

Inlämnad: 2004-06-14 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1309 av Lundström, Nina (fp)

den 4 juni Fråga 2003/04:1309 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor inom byggbranschen Svensk byggindustri är Sveriges tredje största näring. Byggbranschen är också mycket mansdominerad. Av de 224 000 personer som arbetade inom byggindustrin 1999 utgör kvinnorna någon eller några procent

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1278 av Ullenhag, Erik (fp)

den 1 juni Fråga 2003/04:1278 av Erik Ullenhag fp till statsrådet Barbro Holmberg om EU och flyktingpolitiken Folkpartiet liberalerna anser att det är nödvändigt att Europas länder söker lösningar för att ta ett gemensamt humanitärt ansvar för de människor som behöver skydd. Vi har därför välkomnat att EU de senaste

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering