Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2000/01:940 av Lundberg, Inger (s)

den 20 mars Fråga 2000/01:940 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om redovisningsregler för bostadsföretag Redovisningsrådet har i samråd med den statliga Bokföringsnämnden lagt fram förslag till nya riktlinjer för redovisning i aktiebolag. Reglerna, som är anpassade till internationella redovisningsregler

Inlämnad: 2001-03-20 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:900 av Norlander, Göran (s)

den 14 mars Fråga 2000/01:900 av Göran Norlander s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om extra medel till skolan Ett antal kommuner har avtal med Kommundelegationen. Enligt uppgift har nu dessa ej rätt att tillgodogöra sig de extra medel, Wärnerssonpengarna, som anslås till skolan. Motivet skulle vara att man ej har

Inlämnad: 2001-03-14 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:318 av Berggren, Inga (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:318 av Inga Berggren m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Öresundsregionen Bostadsmarknadens roll är framför allt att göra det möjligt för arbetstagarna att bosätta sig nära framtidens arbetsplatser.Så lyder ett utdrag ur rapporten Bygg- och bostadspolitisk handlingsplan

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:317 av Andersson, Sten (m)

den 13 mars Interpellation 2000/01:317 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggande av bostäder i Stockholmsregionen Finansminister Bosse Ringholm och biträdande finansminister Lars-Erik Lövdén, ansvarig för bostadsfrågor i regeringen, har i riksdagen ofta hävdat att det byggs för lite i Stockholmsområdet,

Inlämnad: 2001-03-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: byggande av bostäder i Stockholmsregionen

Skriftlig fråga 2000/01:802 av Lundberg, Inger (s)

den 27 februari Fråga 2000/01:802 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Bostadsdelegationen Bostadsdelegationen har spelat en betydelsefull roll för de många kommuner, som till följd av utflyttning och strukturomvandling drabbats av många tomma lägenheter. Nödvändiga förändringar ställer samtidigt

Inlämnad: 2001-02-27 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:743 av Lundberg, Inger (s)

den 16 februari Fråga 2000/01:743 av Inger Lundberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statsbidrag till kommunerna De socialdemokratiska kommunalråden i Örebro läns tolv kommuner har enats om att föreslå sina kommuner att socialbidragsnormerna för barnfamiljer höjs motsvarande 100 kr per månad och barn. Bakgrunden

Inlämnad: 2001-02-16 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:232 av Skårman, Carl-Erik (m)

den 1 februari Interpellation 2000/01:232 av Carl-Erik Skårman m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lägenhetsöverskottet Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation, SABO, redovisade för en tid sedan att det förväntade överskottet av lägenheter i 145 SABO-företag skulle vara kring 42 500 lägenheter år 2010.

Inlämnad: 2001-02-01 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:439 av Sjölund, Anders (m)

den 13 december Fråga 2000/01:439 av Anders Sjölund m till statsminister Göran Persson om landshövding med sidouppdrag Den nyligen utnämnde landshövdingen i Västerbottens län, Lorentz Andersson från Skellefteå installeras på sitt ämbete den 1 mars 2001. Andersson har i dagsläget ett stort antal uppdrag inom näringslivet

Inlämnad: 2000-12-13 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:184 av Odenberg, Mikael (m)

den 12 december Interpellation 2000/01:184 av Mikael Odenberg m till statsrådet Mona Sahlin om byggandet i storstäderna Växande storstäder är en förutsättning för fortsatt utveckling. I storstäder kan specialisering inom smala utvecklingsområden utvecklas. Experimentlusta och kunskapskapital kan därmed bättre tas till

Inlämnad: 2000-12-12 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:178 av Cederfelt, Margareta (m)

den 8 december Interpellation 2000/01:178 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om beskattningen av kommunerna Det inomkommunala utjämningssystemet drabbar samtliga landets kommuner. Detta eftersom det tagit bort alla incitament för kommunerna att själva påverka sin inkomstsituation genom en förhöjd

Inlämnad: 2000-12-08 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:316 av Lindström, Olle (m)

den 28 november Fråga 2000/01:316 av Olle Lindström m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsrivning och kommunala förköp Ett stort antal kommuner har genom borgensåtaganden för bostadsstiftelser eller andra allmännyttiga bostäder tvingats lösa lån, riva fastigheter och dessutom täcka underskott. För att uppnå

Inlämnad: 2000-11-28 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:165 av Dunker, Anne-Katrine (m)

den 2 november Fråga 2000/01:165 av Anne-Katrine Dunker m till socialminister Lars Engqvist om bostadsproblem för synskadade Bristen på studentbostäder är stor på de flesta studieorterna runt om i vårt land. Det är ett stort problem för alla våra studenter. Men det finns en grupp som har särskilt stora problem. Det

Inlämnad: 2000-11-02 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:118 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 oktober Fråga 2000/01:118 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till justitieminister Thomas Bodström om Hyresgästföreningen och föreningsfriheten I Sverige har vi en grundlagsfäst föreningsfrihet. Det finns nu uppgifter om att regeringen kommer att föreslå att även hyresgäster som inte är medlemmar i Hyresgästföreningen

Inlämnad: 2000-10-24 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:27 av Andersson, Sten (m)

den 9 oktober Interpellation 2000/01:27 av Sten Andersson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggnationen i Sverige Enligt uppgifter i Svenska Dagbladet den 9 oktober 2000 byggs det, jämfört med övriga EU, minst bostäder i Sverige. Vi bygger 1,3 bostäder per 1 000 invånare, medan man i övriga EU bygger sex

Inlämnad: 2000-10-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:18 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 september Fråga 2000/01:18 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsminister Göran Persson om byggnation på Tullinge flygplats I regeringsförklaringen från den 19 september 2000 framgår följande: I Stockholmsområdet skall en ny, modern stadsdel med bostäder och arbetsplatser byggas på gamla Tullinge flygplats.Enligt

Inlämnad: 2000-09-25 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:16 av Järrel, Henrik S (m)

den 22 september Interpellation 2000/01:16 av Henrik S Järrel m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om boendesituationen i Stockholm Stockholm växer och många människor vill flytta hit och det är en bra utveckling. Tyvärr är det största hindret för detta boendesituationen i Stockholm. Detta är ett hot mot regionens tillväxt

Inlämnad: 2000-09-25 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)