Dokument & lagar (176 träffar)

Interpellation 2003/04:148 av Danielsson, Peter (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:148 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kooperativa hyresrätter I proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt fastslås att den kooperativa hyresrättsföreningen själv ska bestämma hyran för de lägenheter som har upplåtits med kooperativ hyresrätt. Det vill

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:147 av Pålsson, Margareta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:147 av Margareta Pålsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om underhåll av bostäder Enligt Boverket behöver en miljon lägenheter renoveras inom 20 år, och då framför allt inom miljonprogrammets bestånd. Stammar, el, ventilation, fönster, balkonger och fasader måste underhållas

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:146 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:146 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räntebidragen I början av 1990-talet utgjorde utgifterna för räntebidragen en stor post i statsbudgeten. Därför införde den borgerliga regeringen ett system för en successiv nedtrappning av utgifterna för

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:333 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Fråga 2003/04:333 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsmarknad för eliten Den senaste tiden har skandalerna kring toppchefers lägenhetsaffärer duggat tätt. Chefer inom näringslivet och fackföreningsrörelsen har fått hyreslägenheter i attraktiva lägen i Stockholm.

Inlämnad: 2003-11-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:111 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Interpellation 2003/04:111 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om buller, miljöbalken och byggandet i Stockholm Gällande lagar, till exempel miljöbalken, gör ingen skillnad på om hus byggs på landet eller i en storstad. Samma krav på till exempel bullernivåer gäller. Var

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:271 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Fråga 2003/04:271 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggandet i Stockholm Av snabbprotokollet från interpellationsdebatt den 11 november år 2003 framgår att statsrådet slår sig för bröstet och hävdar att bostadsbyggandet ökar i Stockholm. Nu konstaterar jag med en

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:152 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 oktober Fråga 2003/04:152 av Rolf Gunnarsson m till finansminister Bosse Ringholm om uppgörelsen kring försvarets neddragning Med pukor och trumpeter offentliggjorde Socialdemokraterna och dåvarande samarbetspartiet Centern att pengar skulle tas från försvaret och satsas på sjukvården. Det talades om åtta miljarder

Inlämnad: 2003-10-28 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:138 av Rådström, Britta (s)

den 24 oktober Fråga 2003/04:138 av Britta Rådström s till miljöminister Lena Sommestad om vattenmyndighet till Skellefteå Regeringen föreslår i propositionen Förvaltning av vattenmiljön att Sveriges landområden och kustvattenområden delas in i vattendistrikt i enlighet med ramdirektivet för vatten. Det föreslås

Inlämnad: 2003-10-24 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:106 av Löfgren, Ulla (m)

den 17 oktober Fråga 2003/04:106 av Ulla Löfgren m till miljöminister Lena Sommestad om ersättning för inskränkningar i äganderätten En skogsägare i Nordmaling skulle för tre år sedan påbörja en laglig avverkning på Furören, vilken angränsar till Kronörens naturreservat. Samma dag som den anlitade entreprenören tillsammans

Inlämnad: 2003-10-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:37 av Ask, Beatrice (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:37 av Beatrice Ask m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:45 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 30 september Fråga 2003/04:45 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kredit hos Riksgäldskontoret I budgetpropositionen för år 2004 föreslår regeringen att riksdagen ska bemyndiga regeringen att besluta om en rörlig kredit hos Riksgäldskontoret om fem miljoner kronor för att Statens

Inlämnad: 2003-09-30 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:39 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 29 september Fråga 2003/04:39 av Marietta de Pourbaix Lundin m till statsminister Göran Persson om kampanjen Väg 73 NU Kampanjorganisationen Väg 73 NU skrev till miljöminister Lena Sommestad i början av mars i år. Dess fråga till miljöministern var vilken tids- och arbetsplan som finns för att bereda frågan om tillåtlighetsprövning

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:38 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 29 september Fråga 2003/04:38 av Marietta de Pourbaix Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om utbyggnad av väg 73 Utbyggnaden av väg 73, Nynäsvägen, på sträckan ForsÄlgviken totalt 22 kilometer är högaktuell. Finansminister Bosse Ringholm skriver i en debattartikel på DN Debatt den 22 september: Bland annat

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:21 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 september Fråga 2003/04:21 av Magdalena Andersson m till miljöminister Lena Sommestad om miljöinspektörernas uppgifter I miljöbalken framgår det att miljösanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte begåtts uppsåtligen eller av oaktsamhet. Detta, i kombination med lagstiftningens text om anmälningsplikt

Inlämnad: 2003-09-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:20 av Andersson, Magdalena (m)

den 23 september Fråga 2003/04:20 av Magdalena Andersson m till miljöminister Lena Sommestad om orimliga miljösanktionsavgifter En lanthandel i Habo kommun hade inspektion av en miljöinspektör. Affären hade en 1 flaska Professional Grade No 1 Vinylbalsam för användning invändigt i bilarFlaskan var märkt hälsoskadlig

Inlämnad: 2003-09-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 29 maj Fråga 2000/01:1312 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om Stockholms stads ytterområde Den 26 mars ansökte Stockholms stad till regeringen om att Stockholm stadshus AB och dess dotterbolag, Svenska Bostäder AB, Stockholmshem AB och Familjebostäder till regeringen skulle få utnyttja 500 miljoner

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1183 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 maj Fråga 2000/01:1183 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningssystemet Skatteutjämningen mellan landstingen visar nu en rent diskriminerande utveckling. Alla Sveriges landsting är vinnare utom Stockholms läns landsting som i år kommer att avtvingas över 3 100 miljoner kronor

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:375 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 6 april Interpellation 2000/01:375 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggandet Problemen på bostadsmarknaden beskrivs väl i en ny bostadsenkät som Länsstyrelsen i Skåne och Boverket arbetar med. Där framgår att hälften av Skåne läns kommuner förväntar sig en brist på hyresrätter under

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:999 av Cederfelt, Margareta (m)

den 2 april Fråga 2000/01:999 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om bristerna i det kommunala utjämningssystemet Det kommunala utjämningssystemet är baserat på ett flertal faktorer. Tyvärr är det åtskilliga faktorer, som är av stor betydelse för Stockholm, som ej är inkluderade. Exempelvis

Inlämnad: 2001-04-02 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)