Dokument & lagar (176 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1197 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 13 maj Fråga 2003/04:1197 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om miljöprövningen av väg E 6 VellingeTrelleborg Jag har tidigare fått svar från miljöministern den 3/12 2003 om miljöprövningen av väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Tillåtlighetsprövningen, som regeringen har ansvar för,

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:488 av Lundberg, Inger (s)

den 12 maj Interpellation 2003/04:488 av Inger Lundberg s till miljöminister Lena Sommestad om miljöansvar för förorenad mark Jag vill i nedanstående interpellation uppmärksamma problemet med ett stycke strategiskt belägen mark, som före år 1969 förorenats allvarligt av statlig verksamhet och efter en konkurs står

Inlämnad: 2004-05-12 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1173 av Brodén, Anne Marie (m)

den 7 maj Fråga 2003/04:1173 av Anne Marie Brodén m till justitieminister Thomas Bodström om skattepengar och partistöd I Kommun-Aktuellt kan man läsa att det betalas ut tio gånger så stort partistöd i vissa kommuner jämfört med andra. Vidare ställs ett antal relevanta frågor om vad partierna gör med partistödet, vilken

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1065 av Emanuel Johansson, Jan (s)

den 13 april Fråga 2003/04:1065 av Jan Emanuel Johansson s till miljöminister Lena Sommestad om hotet mot tumlare i svenska vatten I en rapport som nyligen lämnades till regeringen av Naturvårdsverket framgår det att antalet tumlare, den enda val som naturligt lever i svenska vatten, har minskat till runt 600 individer.

Inlämnad: 2004-04-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:994 av Klockare, Lennart (s)

den 26 mars Fråga 2003/04:994 av Lennart Klockare s till miljöminister Lena Sommestad om handläggning av vindkraftsanläggningar Riksdagen har vid flera tillfällen slagit fast att elproduktion från förnybara energislag måste ges en framträdande roll. Riksdag och regering ser också vindkraften som en viktig del i omställningen

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:964 av Engström, Hillevi (m)

den 19 mars Fråga 2003/04:964 av Hillevi Engström m till miljöminister Lena Sommestad om flygbuller Boende i Sollentuna som störs av flygbuller från Arlanda flygplats bor i ett område som ligger utanför det område som av Luftfartsverket utpekats som bullerstört område i tillståndsansökan och i tillståndet för Arlanda

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:752 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 februari Fråga 2003/04:752 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om vattenvård och vattenmiljöförvaltning I den nya propositionen angående vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning avsätts 25 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av vad som tidigare beräknats behövas Om

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:703 av Lindberg, Niclas (s)

den 6 februari Fråga 2003/04:703 av Niclas Lindberg s till miljöminister Lena Sommestad om långa handläggningstider för husbyggen I maj år 2000 antogs en detaljplan för Söderhagen av Kommunstyrelsen i Haninge kommun. Marken har sålts till AB Borätt som har för avsikt att bygga 30 radhus i området. Syftet med detaljplanen

Inlämnad: 2004-02-06 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:693 av Lindberg, Niclas (s)

den 5 februari Fråga 2003/04:693 av Niclas Lindberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om försäljning av statlig mark Stockholm med omnejd är en region där bostadsbristen sedan ett antal år tillbaka ständigt har varit och är aktuell. Bostadsbristen är ett av incitamenten till att Lars-Erik Lövdén som kommun- och bostadsminister

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:267 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 februari Interpellation 2003/04:267 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Lena Sommestad om strandskyddet Det finns en så kallad budkavle i gång i landet som gäller mycket viktiga frågor för vårt land och främst då för utvecklingen av skogsnäringen. Rubriken på denna budkavle är: Vägval för Sveriges glesbygd,

Inlämnad: 2004-02-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strandskyddet

Skriftlig fråga 2003/04:641 av Axelsson, Lennart (s)

den 28 januari Fråga 2003/04:641 av Lennart Axelsson Nora s till miljöminister Lena Sommestad om glasåtervinning Jag och Matilda Ernkrans besökte för någon vecka sedan Askersunds kommun i Örebro län. Vid besöket träffade vi en representant för Svensk Glasåtervinning. Han upplyste oss om de ekonomiska problem som drabbat

Inlämnad: 2004-01-28 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:623 av Härstedt, Kent (s)

den 26 januari Fråga 2003/04:623 av Kent Härstedt s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala ambulanstransporter Helsingborgs stad har utfört ambulansverksamhet sedan 1906. Under 2003 har staden tillsammans med sju kommuner i nordvästra Skåne beslutat att bilda ett gemensamt aktiebolag för ambulansverksamhet,

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:229 av Danielsson , Peter (m)

den 16 januari Interpellation 2003/04:229 av Peter Danielsson m till statsrådet Pär Nuder om utredning av regionförsöken Regeringen har tillsatt Ansvarskommittén för att utreda hela den svenska samhällsorganisationen. Det är en ambitiös utredning som bland annat berör regionfrågan och regionförsöken. Tidigare har regionförsöken

Inlämnad: 2004-01-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:557 av Danielsson, Peter (m)

den 14 januari Fråga 2003/04:557 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om socialdemokratin och äganderätten Sannolikt är det socialdemokratins socialistiska rötter som medför att biträdande finansministern ger uttryck för en väldig tvehågsenhet när det gäller privat ägande av bostäder. Omvandling av

Inlämnad: 2004-01-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:553 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 13 januari Fråga 2003/04:553 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om tillåtlighetsprövning av väg 73 Väg 73, Nynäsvägen, är en av de mest olycksdrabbade vägarna i Sverige. Det behövs därför en fyrfältsväg med planskilda korsningar på sträckan ÄlgvikenFors. Miljödepartementet har snart

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:371 av Danielsson, Peter (m)

den 1 december Fråga 2003/04:371 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Från den 1 april 2002 kan en kommun inte sälja allmännyttiga bostäder utan att ha länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd får inte ges om det kan befaras att det kommunala bostadsbeståndet på en ort blir så litet att hyrorna

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:370 av Hoff, Hans (s)

den 1 december Fråga 2003/04:370 av Hans Hoff s till miljöminister Lena Sommestad om handläggningstider vid miljöprövningar Regeringen placerar tillväxtfrågorna högt på den politiska dagordningen. Det är positivt. Ekonomisk tillväxt är nödvändig för att klara framtidens välfärd och arbete. För att få ökad tillväxt

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:355 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 27 november Fråga 2003/04:355 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om väg E 6 VellingeTrelleborg Jag har i tidigare frågat miljöministern när miljöprövningen av utbyggnaden av väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg är klar. Jag fick svar den 15 januari 2003: Det tillåtlighetsärende som Carl-Axel

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:338 av Hägg, Carina (s)

den 25 november Fråga 2003/04:338 av Carina Hägg s till miljöminister Lena Sommestad om stiftelsen Byggdok Stiftelsen Byggdok är en ledande omvärldsbevakare inom områdena bygg, fastighet och miljö. Beslut har fattats att avveckla verksamheten vid årsskiftet och i stället överföra bibliotek och arkiv samt databaser

Inlämnad: 2003-11-25 Besvarare: Lena Sommestad (S)