Dokument & lagar (22 träffar)

Interpellation 2012/13:478 av Nilsson, Pia (S)

den 31 maj Interpellation 2012/13:478 Växande ekonomiska klyftor av Pia Nilsson S till finansminister Anders Borg M Ett samhälle där alla människor får möjlighet att utvecklas och nå framgång blir också ett framgångsrikt samhälle. Forskning visar att samhällen med små klyftor inte bara är trevligare att leva i, de

Inlämnad: 2013-05-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Växande ekonomiska klyftor

Interpellation 2012/13:471 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj Interpellation 2012/13:471 Regeringens budgetarbete av Eva-Lena Jansson S till finansminister Anders Borg M Sveriges Kvinnolobby har nyligen presenterat en rapport där man gjort en jämställdhetsgranskning av regeringens budgetproposition. I rapporten finns ett avsnitt med följande korta slutsatser: Budgetpropositionen

Inlämnad: 2013-05-31 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Regeringens budgetarbete

Interpellation 2012/13:259 av Björck, Patrik (S)

den 13 februari Interpellation 2012/13:259 Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen av Patrik Björck S till finansminister Anders Borg M Finansminister Anders Borg har vid flera tillfällen hävdat att forskning visar att höjd ersättningsnivå i arbetslöshetsförsäkringen leder till högre arbetslöshet och lägre

Inlämnad: 2013-02-13 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen

Interpellation 2012/13:257 av Persson, Peter (S)

den 11 februari Interpellation 2012/13:257 Framgångsrik utbudspolitik för växande klyftor av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M Den ekonomiska politiken har lett till en europeisering av Sverige med permanent hög arbetslöshet och ännu högre ungdomsarbetslöshet. I spåren av arbetslösheten och de växande

Inlämnad: 2013-02-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Framgångsrik utbudspolitik för växande klyftor

Interpellation 2012/13:207 av Persson, Peter (S)

den 17 januari Interpellation 2012/13:207 Platt skatt av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M Så kallad platt skatt är något som på 1970-talet började förespråkas av olika nyliberala ekonomer med Milton Friedman i spetsen. Idén är också förknippad med den högerextrema filosofen Ayn Rand om vilken Wikipedia

Inlämnad: 2013-01-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Platt skatt

Interpellation 2012/13:202 av Persson, Peter (S)

den 16 januari Interpellation 2012/13:202 Bankerna och de små företagen av Peter Persson S till statsrådet Peter Norman M Medierna har rapporterat att åtminstone tre av de fyra storbankerna tillhör de stora vinnarna på regeringspartiernas och Sverigedemokraternas beslut om sänkt bolagsskatt. Storbankerna kammar

Inlämnad: 2013-01-16 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Bankerna och de små företagen

Interpellation 2012/13:189 av Persson, Peter (S)

den 20 december Interpellation 2012/13:189 Finansdepartementet och utanförskapet av Peter Persson S till finansminister Anders Borg M Det så kallade utanförskapet lanserades av de borgerliga partierna i valrörelsen 2006 som ett nytt mått på det sociala tillståndet i Sverige. Tidvis under den borgerliga regeringen

Inlämnad: 2012-12-20 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Finansdepartementet och utanförskapet

Interpellation 2012/13:46 av Björck, Patrik (S)

den 19 oktober Interpellation 2012/13:46 Arbetslöshetsförsäkringens påverkan på arbetsmarknaden av Patrik Björck S till finansminister Anders Borg M Arbetslösheten ökar nu snabbt. Varsel och företagsnedläggelser rapporteras om varje dag. För den som drabbas väntar en tuff situation med en dåligt fungerande arbetsmarknad

Inlämnad: 2012-10-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Arbetslöshetsförsäkringens påverkan på arbetsmarknaden

Interpellation 2012/13:40 av Jakobsson, Leif (S)

den 19 oktober Interpellation 2012/13:40 Skattepolitik och sysselsättning av Leif Jakobsson S till finansminister Anders Borg M Regeringen har i budgetpropositionen föreslagit en stor bolagsskattesänkning, från 26,3 till 22 procent. Regeringen har med detta i bolagsskattefrågan gett sig in i ett race to the bottom

Inlämnad: 2012-10-19 Besvarare: Anders Borg (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Skattepolitik och sysselsättning

Skriftlig fråga 2003/04:1374 av de Pourbaix -Lundin, Marietta (m)

den 23 juni Fråga 2003/04:1374 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om kemikaliedirektivet och djurförsök EU:s nya kemikaliedirektiv innebär, om det godkänns, bland annat en kraftig ökning av antalet djurförsök. Direktivet går ut på att öka kontrollen av de ca 30 000 olika kemikalier som

Inlämnad: 2004-06-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:553 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 13 januari Fråga 2003/04:553 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om tillåtlighetsprövning av väg 73 Väg 73, Nynäsvägen, är en av de mest olycksdrabbade vägarna i Sverige. Det behövs därför en fyrfältsväg med planskilda korsningar på sträckan ÄlgvikenFors. Miljödepartementet har snart

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:146 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:146 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räntebidragen I början av 1990-talet utgjorde utgifterna för räntebidragen en stor post i statsbudgeten. Därför införde den borgerliga regeringen ett system för en successiv nedtrappning av utgifterna för

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:333 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Fråga 2003/04:333 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsmarknad för eliten Den senaste tiden har skandalerna kring toppchefers lägenhetsaffärer duggat tätt. Chefer inom näringslivet och fackföreningsrörelsen har fått hyreslägenheter i attraktiva lägen i Stockholm.

Inlämnad: 2003-11-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:111 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Interpellation 2003/04:111 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om buller, miljöbalken och byggandet i Stockholm Gällande lagar, till exempel miljöbalken, gör ingen skillnad på om hus byggs på landet eller i en storstad. Samma krav på till exempel bullernivåer gäller. Var

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:271 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Fråga 2003/04:271 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggandet i Stockholm Av snabbprotokollet från interpellationsdebatt den 11 november år 2003 framgår att statsrådet slår sig för bröstet och hävdar att bostadsbyggandet ökar i Stockholm. Nu konstaterar jag med en

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:45 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 30 september Fråga 2003/04:45 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kredit hos Riksgäldskontoret I budgetpropositionen för år 2004 föreslår regeringen att riksdagen ska bemyndiga regeringen att besluta om en rörlig kredit hos Riksgäldskontoret om fem miljoner kronor för att Statens

Inlämnad: 2003-09-30 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:39 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 29 september Fråga 2003/04:39 av Marietta de Pourbaix Lundin m till statsminister Göran Persson om kampanjen Väg 73 NU Kampanjorganisationen Väg 73 NU skrev till miljöminister Lena Sommestad i början av mars i år. Dess fråga till miljöministern var vilken tids- och arbetsplan som finns för att bereda frågan om tillåtlighetsprövning

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:38 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 29 september Fråga 2003/04:38 av Marietta de Pourbaix Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om utbyggnad av väg 73 Utbyggnaden av väg 73, Nynäsvägen, på sträckan ForsÄlgviken totalt 22 kilometer är högaktuell. Finansminister Bosse Ringholm skriver i en debattartikel på DN Debatt den 22 september: Bland annat

Inlämnad: 2003-09-29 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering