Dokument & lagar (46 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1374 av de Pourbaix -Lundin, Marietta (m)

den 23 juni Fråga 2003/04:1374 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om kemikaliedirektivet och djurförsök EU:s nya kemikaliedirektiv innebär, om det godkänns, bland annat en kraftig ökning av antalet djurförsök. Direktivet går ut på att öka kontrollen av de ca 30 000 olika kemikalier som

Inlämnad: 2004-06-23 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1305 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 4 juni Fråga 2003/04:1305 av Lena Adelsohn Liljeroth m till miljöminister Lena Sommestad om bullriga vattenskotrar Hittills har vattenskotrar generellt sett varit förbjudna i Sverige. De allra flesta svenskar och även fåglar har sannolikt uppskattat att de bullriga skotrarna inte fått köra fritt längs stränderna

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1220 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 17 maj Fråga 2003/04:1220 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om prövning av riksväg 27 förbi Gislaveds tätort Riksväg 27 har en mycket betydelsefull roll i Gnosjöregionens näringsliv. Utflyttningen utanför tätorten Gislaved har varit föremål för ett flertal utredningar och ställningstaganden

Inlämnad: 2004-05-17 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1213 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 14 maj Fråga 2003/04:1213 av Lena Adelsohn Liljeroth m till miljöminister Lena Sommestad om fågeldöden vid våra kuster Statens veterinärmedicinska anstalt SVA har flera gånger larmat om massdöd bland sjöfåglar. Skälet till de många dödsfallen är okänt det rapporteras om fåglar som är apatiska, inte kan gå, inte

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1197 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 13 maj Fråga 2003/04:1197 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om miljöprövningen av väg E 6 VellingeTrelleborg Jag har tidigare fått svar från miljöministern den 3/12 2003 om miljöprövningen av väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg. Tillåtlighetsprövningen, som regeringen har ansvar för,

Inlämnad: 2004-05-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1173 av Brodén, Anne Marie (m)

den 7 maj Fråga 2003/04:1173 av Anne Marie Brodén m till justitieminister Thomas Bodström om skattepengar och partistöd I Kommun-Aktuellt kan man läsa att det betalas ut tio gånger så stort partistöd i vissa kommuner jämfört med andra. Vidare ställs ett antal relevanta frågor om vad partierna gör med partistödet, vilken

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:964 av Engström, Hillevi (m)

den 19 mars Fråga 2003/04:964 av Hillevi Engström m till miljöminister Lena Sommestad om flygbuller Boende i Sollentuna som störs av flygbuller från Arlanda flygplats bor i ett område som ligger utanför det område som av Luftfartsverket utpekats som bullerstört område i tillståndsansökan och i tillståndet för Arlanda

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:752 av Johansson, Bengt-Anders (m)

den 13 februari Fråga 2003/04:752 av Bengt-Anders Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om vattenvård och vattenmiljöförvaltning I den nya propositionen angående vattendistrikt och vattenmiljöförvaltning avsätts 25 miljoner kronor, vilket motsvarar cirka en fjärdedel av vad som tidigare beräknats behövas Om

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:267 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 2 februari Interpellation 2003/04:267 av Rolf Gunnarsson m till miljöminister Lena Sommestad om strandskyddet Det finns en så kallad budkavle i gång i landet som gäller mycket viktiga frågor för vårt land och främst då för utvecklingen av skogsnäringen. Rubriken på denna budkavle är: Vägval för Sveriges glesbygd,

Inlämnad: 2004-02-02 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: strandskyddet

Interpellation 2003/04:229 av Danielsson , Peter (m)

den 16 januari Interpellation 2003/04:229 av Peter Danielsson m till statsrådet Pär Nuder om utredning av regionförsöken Regeringen har tillsatt Ansvarskommittén för att utreda hela den svenska samhällsorganisationen. Det är en ambitiös utredning som bland annat berör regionfrågan och regionförsöken. Tidigare har regionförsöken

Inlämnad: 2004-01-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:557 av Danielsson, Peter (m)

den 14 januari Fråga 2003/04:557 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om socialdemokratin och äganderätten Sannolikt är det socialdemokratins socialistiska rötter som medför att biträdande finansministern ger uttryck för en väldig tvehågsenhet när det gäller privat ägande av bostäder. Omvandling av

Inlämnad: 2004-01-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:553 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 13 januari Fråga 2003/04:553 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om tillåtlighetsprövning av väg 73 Väg 73, Nynäsvägen, är en av de mest olycksdrabbade vägarna i Sverige. Det behövs därför en fyrfältsväg med planskilda korsningar på sträckan ÄlgvikenFors. Miljödepartementet har snart

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Skriftlig fråga 2003/04:371 av Danielsson, Peter (m)

den 1 december Fråga 2003/04:371 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Från den 1 april 2002 kan en kommun inte sälja allmännyttiga bostäder utan att ha länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd får inte ges om det kan befaras att det kommunala bostadsbeståndet på en ort blir så litet att hyrorna

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:355 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 27 november Fråga 2003/04:355 av Carl-Axel Johansson m till miljöminister Lena Sommestad om väg E 6 VellingeTrelleborg Jag har i tidigare frågat miljöministern när miljöprövningen av utbyggnaden av väg E 6 mellan Vellinge och Trelleborg är klar. Jag fick svar den 15 januari 2003: Det tillåtlighetsärende som Carl-Axel

Inlämnad: 2003-11-27 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Interpellation 2003/04:148 av Danielsson, Peter (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:148 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kooperativa hyresrätter I proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt fastslås att den kooperativa hyresrättsföreningen själv ska bestämma hyran för de lägenheter som har upplåtits med kooperativ hyresrätt. Det vill

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:147 av Pålsson, Margareta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:147 av Margareta Pålsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om underhåll av bostäder Enligt Boverket behöver en miljon lägenheter renoveras inom 20 år, och då framför allt inom miljonprogrammets bestånd. Stammar, el, ventilation, fönster, balkonger och fasader måste underhållas

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:146 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:146 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räntebidragen I början av 1990-talet utgjorde utgifterna för räntebidragen en stor post i statsbudgeten. Därför införde den borgerliga regeringen ett system för en successiv nedtrappning av utgifterna för

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:333 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Fråga 2003/04:333 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsmarknad för eliten Den senaste tiden har skandalerna kring toppchefers lägenhetsaffärer duggat tätt. Chefer inom näringslivet och fackföreningsrörelsen har fått hyreslägenheter i attraktiva lägen i Stockholm.

Inlämnad: 2003-11-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:111 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Interpellation 2003/04:111 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till miljöminister Lena Sommestad om buller, miljöbalken och byggandet i Stockholm Gällande lagar, till exempel miljöbalken, gör ingen skillnad på om hus byggs på landet eller i en storstad. Samma krav på till exempel bullernivåer gäller. Var

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lena Sommestad (S)

Paginering