Dokument & lagar (96 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1586 av Hellberg, Owe (v)

den 31 augusti Fråga 2003/04:1586 av Owe Hellberg v till statsrådet Lars-Erik Lövdén om långsiktiga, stabila spelregler på bostadsmarknaden Sedan 1998 har antalet kommuner med bostadsbrist ökat från 7 till 37 109trots goda statsfinanser och ett gott konjunkturläge. Två tredjedelar av landets befolkning bor i dessa

Inlämnad: 2004-08-31 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1534 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1534 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om vräkningar och hemlöshet Antalet vräkningar uppges öka även vräkningar av barnfamiljer. Därmed ökar också risken för att en del av familjerna hamnar i hemlöshet. Anledningen till vräkningar är bland annat upprepade hyresskulder

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1533 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1533 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Lagen om allmännyttiga bostadsföretag innebär att ombildning av hyresrätt till bostadsrätt försvåras. Lagen har specifikt resulterat i att ombildning i Stockholmsregionen försvårats. Majoriteten

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1457 av Andersson, Yvonne (kd)

den 26 juli Fråga 2003/04:1457 av Yvonne Andersson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om landshövdingars förordnandetid En landshövding har i dag ett förordnande under sex år. Tiden kan förlängas som mest under ytterligare tre år. I det enskilda fallet kan tidsgränsen på nio år vara olämplig. Ett näraliggande exempel

Inlämnad: 2004-07-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1431 av Olovsson, Fredrik (s)

den 14 juli Fråga 2003/04:1431 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Berit Andnor om utjämningssystemet för LSS Vingåker, Trosa och Gnesta är tre sörmlandskommuner som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader kan komma att få när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1414 av Lundström, Nina (fp)

den 7 juli Fråga 2003/04:1414 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om åtgärder för ökat bostadsbyggande Kommuner med bostadsbrist bygger för lite eller inte alls. Boverkets kommunenkät anger att det är bostadsbrist i 107 kommuner i Sverige. Nu bekräftar även Hyresgästföreningens sammanställning detta,

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1309 av Lundström, Nina (fp)

den 4 juni Fråga 2003/04:1309 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor inom byggbranschen Svensk byggindustri är Sveriges tredje största näring. Byggbranschen är också mycket mansdominerad. Av de 224 000 personer som arbetade inom byggindustrin 1999 utgör kvinnorna någon eller några procent

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

den 11 maj Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist 107 än som har överskott 98 på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:479 av Marcelind, Ragnwi (kd)

den 7 maj Interpellation 2003/04:479 av Ragnwi Marcelind kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om statens styrning av kommunala bostadsbolag Det åligger enligt regeringsformen det allmänna att trygga rätten till bostad. För att uppnå detta, liksom bostadspolitikens övriga mål, finns en tydlig ansvarsfördelning mellan

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1173 av Brodén, Anne Marie (m)

den 7 maj Fråga 2003/04:1173 av Anne Marie Brodén m till justitieminister Thomas Bodström om skattepengar och partistöd I Kommun-Aktuellt kan man läsa att det betalas ut tio gånger så stort partistöd i vissa kommuner jämfört med andra. Vidare ställs ett antal relevanta frågor om vad partierna gör med partistödet, vilken

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:455 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 27 april Interpellation 2003/04:455 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Heby kommuns länsbyte I samband med 1998 års val anordnades en folkomröstning i Heby. Medborgarna hade att ta ställning till vilket län Heby kommun skulle tillhöra i framtiden. Resultatet av folkomröstningen blev att

Inlämnad: 2004-04-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:437 av Darvik, Axel (fp)

den 19 april Interpellation 2003/04:437 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ungdomars bostadssituation Unga personer är i dag de mest utsatta på bostadsmarknaden. Bostadsbristen som ökat kraftigt enligt Boverkets rapporter slår extra hårt mot dem som är i början av sin boendekarriär. Den generella

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:421 av Stenmark, Rigmor (c)

den 7 april Interpellation 2003/04:421 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om överförandet av indelningsfrågor från regeringen till riksdagen Riksdagen har givit i uppdrag till regeringen att skyndsamt återkomma till riksdagen med lagförslag innebärande att det är riksdagen som ska avgöra hur länsindelningen

Inlämnad: 2004-04-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:930 av Lundström, Nina (fp)

den 17 mars Fråga 2003/04:930 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om andelen personer med invandrarbakgrund inom byggbranschen Väldigt få människor med invandrarbakgrund arbetar inom byggbranschen. Byggbranschen är sedan länge känd för att sysselsätta en liten andel invandrare. Andelen är mindre än

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:928 av Sandahl, Olle (kd)

den 17 mars Fråga 2003/04:928 av Olle Sandahl kd till justitieminister Thomas Bodström om kommunalt lagtrots Frågan om mobbning i skolan har debatterats livligt och indignerat under flera år. I ett antal rättsfall har kommuners ansvarsfulla roll bekräftats. Problemet har inte, trots all diskussion, kommit till en lösning

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:354 av Stenmark, Rigmor (c)

den 16 mars Interpellation 2003/04:354 av Rigmor Stenmark c till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostad till nya invånare Regeringen har presenterat en skrivelse med förslag till övergångsregler för arbetskraft från de länder som blir EU-medlemmar den 1 maj 2004. Förslagen innebär bland annat krav på arbetstillstånd,

Inlämnad: 2004-03-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:346 av Lundström, Nina (fp)

den 11 mars Interpellation 2003/04:346 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor i byggbranschen Svensk byggbransch är en mansdominerad bransch. 1999 var 224 000 individer sysselsatta inom byggindustrin. Av dessa utgör kvinnorna någon eller några procent inom de fåtal grupper där de finns representerade.

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnor i byggbranschen

Interpellation 2003/04:331 av Lundström, Nina (fp)

den 8 mars Interpellation 2003/04:331 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lagen om allmännyttiga bostadsföretag Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 2002:102 tillkom för att försvåra ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter/äganderätt. Detta ska enligt lagen åstadkommas genom

Inlämnad: 2004-03-08 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lagen om allmännyttiga bostadsföretag