Dokument & lagar (37 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1431 av Olovsson, Fredrik (s)

den 14 juli Fråga 2003/04:1431 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Berit Andnor om utjämningssystemet för LSS Vingåker, Trosa och Gnesta är tre sörmlandskommuner som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader kan komma att få när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1173 av Brodén, Anne Marie (m)

den 7 maj Fråga 2003/04:1173 av Anne Marie Brodén m till justitieminister Thomas Bodström om skattepengar och partistöd I Kommun-Aktuellt kan man läsa att det betalas ut tio gånger så stort partistöd i vissa kommuner jämfört med andra. Vidare ställs ett antal relevanta frågor om vad partierna gör med partistödet, vilken

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:411 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 april Interpellation 2003/04:411 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Bostadsutskottet har gjort en sammanställning av beslut i ärenden om tillstånd till överlåtelse enligt lagen om allmännyttiga bostadsföretag. En lag som vi moderater vill avskaffa. Av sammanställningen

Inlämnad: 2004-04-02 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:693 av Lindberg, Niclas (s)

den 5 februari Fråga 2003/04:693 av Niclas Lindberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om försäljning av statlig mark Stockholm med omnejd är en region där bostadsbristen sedan ett antal år tillbaka ständigt har varit och är aktuell. Bostadsbristen är ett av incitamenten till att Lars-Erik Lövdén som kommun- och bostadsminister

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:623 av Härstedt, Kent (s)

den 26 januari Fråga 2003/04:623 av Kent Härstedt s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala ambulanstransporter Helsingborgs stad har utfört ambulansverksamhet sedan 1906. Under 2003 har staden tillsammans med sju kommuner i nordvästra Skåne beslutat att bilda ett gemensamt aktiebolag för ambulansverksamhet,

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:229 av Danielsson , Peter (m)

den 16 januari Interpellation 2003/04:229 av Peter Danielsson m till statsrådet Pär Nuder om utredning av regionförsöken Regeringen har tillsatt Ansvarskommittén för att utreda hela den svenska samhällsorganisationen. Det är en ambitiös utredning som bland annat berör regionfrågan och regionförsöken. Tidigare har regionförsöken

Inlämnad: 2004-01-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:557 av Danielsson, Peter (m)

den 14 januari Fråga 2003/04:557 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om socialdemokratin och äganderätten Sannolikt är det socialdemokratins socialistiska rötter som medför att biträdande finansministern ger uttryck för en väldig tvehågsenhet när det gäller privat ägande av bostäder. Omvandling av

Inlämnad: 2004-01-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:371 av Danielsson, Peter (m)

den 1 december Fråga 2003/04:371 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om stopplagen Från den 1 april 2002 kan en kommun inte sälja allmännyttiga bostäder utan att ha länsstyrelsens tillstånd. Tillstånd får inte ges om det kan befaras att det kommunala bostadsbeståndet på en ort blir så litet att hyrorna

Inlämnad: 2003-12-01 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:148 av Danielsson, Peter (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:148 av Peter Danielsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kooperativa hyresrätter I proposition 2001/02:62 Kooperativ hyresrätt fastslås att den kooperativa hyresrättsföreningen själv ska bestämma hyran för de lägenheter som har upplåtits med kooperativ hyresrätt. Det vill

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:147 av Pålsson, Margareta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:147 av Margareta Pålsson m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om underhåll av bostäder Enligt Boverket behöver en miljon lägenheter renoveras inom 20 år, och då framför allt inom miljonprogrammets bestånd. Stammar, el, ventilation, fönster, balkonger och fasader måste underhållas

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:146 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 24 november Interpellation 2003/04:146 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om räntebidragen I början av 1990-talet utgjorde utgifterna för räntebidragen en stor post i statsbudgeten. Därför införde den borgerliga regeringen ett system för en successiv nedtrappning av utgifterna för

Inlämnad: 2003-11-24 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:333 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 25 november Fråga 2003/04:333 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsmarknad för eliten Den senaste tiden har skandalerna kring toppchefers lägenhetsaffärer duggat tätt. Chefer inom näringslivet och fackföreningsrörelsen har fått hyreslägenheter i attraktiva lägen i Stockholm.

Inlämnad: 2003-11-25 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:271 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 14 november Fråga 2003/04:271 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om byggandet i Stockholm Av snabbprotokollet från interpellationsdebatt den 11 november år 2003 framgår att statsrådet slår sig för bröstet och hävdar att bostadsbyggandet ökar i Stockholm. Nu konstaterar jag med en

Inlämnad: 2003-11-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:152 av Gunnarsson, Rolf (m)

den 28 oktober Fråga 2003/04:152 av Rolf Gunnarsson m till finansminister Bosse Ringholm om uppgörelsen kring försvarets neddragning Med pukor och trumpeter offentliggjorde Socialdemokraterna och dåvarande samarbetspartiet Centern att pengar skulle tas från försvaret och satsas på sjukvården. Det talades om åtta miljarder

Inlämnad: 2003-10-28 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:37 av Ask, Beatrice (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:37 av Beatrice Ask m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:32 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:32 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbristen i Stockholmsregionen Stockholm har rasat från tredje till 69:e plats i Affärsvärldens lista över Sveriges tillväxtregioner. Detta är allvarligt och innebär att Stockholm inte längre kan fungera

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:45 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 30 september Fråga 2003/04:45 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kredit hos Riksgäldskontoret I budgetpropositionen för år 2004 föreslår regeringen att riksdagen ska bemyndiga regeringen att besluta om en rörlig kredit hos Riksgäldskontoret om fem miljoner kronor för att Statens

Inlämnad: 2003-09-30 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1312 av Cederfelt, Margareta (m)

den 29 maj Fråga 2000/01:1312 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Mona Sahlin om Stockholms stads ytterområde Den 26 mars ansökte Stockholms stad till regeringen om att Stockholm stadshus AB och dess dotterbolag, Svenska Bostäder AB, Stockholmshem AB och Familjebostäder till regeringen skulle få utnyttja 500 miljoner

Inlämnad: 2001-05-30 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1183 av Cederfelt, Margareta (m)

den 9 maj Fråga 2000/01:1183 av Margareta Cederfelt m till finansminister Bosse Ringholm om skatteutjämningssystemet Skatteutjämningen mellan landstingen visar nu en rent diskriminerande utveckling. Alla Sveriges landsting är vinnare utom Stockholms läns landsting som i år kommer att avtvingas över 3 100 miljoner kronor

Inlämnad: 2001-05-09 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2000/01:375 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 6 april Interpellation 2000/01:375 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggandet Problemen på bostadsmarknaden beskrivs väl i en ny bostadsenkät som Länsstyrelsen i Skåne och Boverket arbetar med. Där framgår att hälften av Skåne läns kommuner förväntar sig en brist på hyresrätter under

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: statsrådet Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering