Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1534 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1534 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om vräkningar och hemlöshet Antalet vräkningar uppges öka även vräkningar av barnfamiljer. Därmed ökar också risken för att en del av familjerna hamnar i hemlöshet. Anledningen till vräkningar är bland annat upprepade hyresskulder

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1533 av Lundström, Nina (fp)

den 19 augusti Fråga 2003/04:1533 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ombildning av hyresrätt till bostadsrätt Lagen om allmännyttiga bostadsföretag innebär att ombildning av hyresrätt till bostadsrätt försvåras. Lagen har specifikt resulterat i att ombildning i Stockholmsregionen försvårats. Majoriteten

Inlämnad: 2004-08-19 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1431 av Olovsson, Fredrik (s)

den 14 juli Fråga 2003/04:1431 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Berit Andnor om utjämningssystemet för LSS Vingåker, Trosa och Gnesta är tre sörmlandskommuner som är bekymrade över vilka effekter det nationella utjämningssystemet för LSS-kostnader kan komma att få när landets kommuner nu börjar anpassa sig efter

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1414 av Lundström, Nina (fp)

den 7 juli Fråga 2003/04:1414 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om åtgärder för ökat bostadsbyggande Kommuner med bostadsbrist bygger för lite eller inte alls. Boverkets kommunenkät anger att det är bostadsbrist i 107 kommuner i Sverige. Nu bekräftar även Hyresgästföreningens sammanställning detta,

Inlämnad: 2004-07-07 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1309 av Lundström, Nina (fp)

den 4 juni Fråga 2003/04:1309 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor inom byggbranschen Svensk byggindustri är Sveriges tredje största näring. Byggbranschen är också mycket mansdominerad. Av de 224 000 personer som arbetade inom byggindustrin 1999 utgör kvinnorna någon eller några procent

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

den 11 maj Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist 107 än som har överskott 98 på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:437 av Darvik, Axel (fp)

den 19 april Interpellation 2003/04:437 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ungdomars bostadssituation Unga personer är i dag de mest utsatta på bostadsmarknaden. Bostadsbristen som ökat kraftigt enligt Boverkets rapporter slår extra hårt mot dem som är i början av sin boendekarriär. Den generella

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:930 av Lundström, Nina (fp)

den 17 mars Fråga 2003/04:930 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om andelen personer med invandrarbakgrund inom byggbranschen Väldigt få människor med invandrarbakgrund arbetar inom byggbranschen. Byggbranschen är sedan länge känd för att sysselsätta en liten andel invandrare. Andelen är mindre än

Inlämnad: 2004-03-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:346 av Lundström, Nina (fp)

den 11 mars Interpellation 2003/04:346 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor i byggbranschen Svensk byggbransch är en mansdominerad bransch. 1999 var 224 000 individer sysselsatta inom byggindustrin. Av dessa utgör kvinnorna någon eller några procent inom de fåtal grupper där de finns representerade.

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnor i byggbranschen

Interpellation 2003/04:331 av Lundström, Nina (fp)

den 8 mars Interpellation 2003/04:331 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lagen om allmännyttiga bostadsföretag Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 2002:102 tillkom för att försvåra ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter/äganderätt. Detta ska enligt lagen åstadkommas genom

Inlämnad: 2004-03-08 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Interpellation 2003/04:295 av Andreasson, Martin (fp)

den 13 februari Interpellation 2003/04:295 av Martin Andreasson fp till justitieminister Thomas Bodström om hyresförmedling till juridiska personer Riksdagen beslutade den 5 juni 2003 att införa en skyldighet för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter hyresförmedlare att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:694 av Nordmark, Gunnar (fp)

den 5 februari Fråga 2003/04:694 av Gunnar Nordmark fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lagen om allmännyttiga bostadsföretag Då lagen om allmännyttiga bostadsföretag ändrades 2002 lagstiftades det om att utförsäljning av allmännyttans hyreslägenheter ska godkännas av länsstyrelsen. Vid sin bedömning ska länsstyrelsen

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:693 av Lindberg, Niclas (s)

den 5 februari Fråga 2003/04:693 av Niclas Lindberg s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om försäljning av statlig mark Stockholm med omnejd är en region där bostadsbristen sedan ett antal år tillbaka ständigt har varit och är aktuell. Bostadsbristen är ett av incitamenten till att Lars-Erik Lövdén som kommun- och bostadsminister

Inlämnad: 2004-02-05 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:623 av Härstedt, Kent (s)

den 26 januari Fråga 2003/04:623 av Kent Härstedt s till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kommunala ambulanstransporter Helsingborgs stad har utfört ambulansverksamhet sedan 1906. Under 2003 har staden tillsammans med sju kommuner i nordvästra Skåne beslutat att bilda ett gemensamt aktiebolag för ambulansverksamhet,

Inlämnad: 2004-01-26 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:561 av Lundström, Nina (fp)

den 15 januari Fråga 2003/04:561 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löftet om statligt stöd till Stockholm Den 12 november hölls en särskild debatt i riksdagen angående läget i Stockholm, Sveriges huvudstad, där statsrådet Lövdén, landets kommun- och bostadsminister, uttalade att han kan tänka

Inlämnad: 2004-01-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:225 av Lundström, Nina (fp)

den 13 januari Interpellation 2003/04:225 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad tillväxt i Stockholmsregionen Krisen i Stockholm fortsätter i snabb takt och Sveriges tillväxtmotor har uppenbara problem. Stockholms utveckling har debatterats i riksdagen flertalet gånger och ansvariga statsråd

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:494 av Strandberg, Torkild (fp)

den 17 december Fråga 2003/04:494 av Torkild Strandberg fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om minoritetsskyddet i kommunallagen Sedan 2002 finns i kommunallagen en bestämmelse om att ett ärende i kommunfullmäktige ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna, det så kallade minoritetsskyddet.

Inlämnad: 2003-12-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Skriftlig fråga 2003/04:493 av Ågerfalk, Anna (fp)

den 17 december Fråga 2003/04:493 av Anna Ågerfalk fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om offentliga nämndmöten Flera projekt pågår i dag för att utveckla den lokala demokratin. Nya strukturer för att öka människors känsla av delaktighet och möjlighet till inflytande på politiken skapas. Det är bra men även om dessa

Inlämnad: 2003-12-17 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:205 av Lundström, Nina (fp)

den 15 december Interpellation 2003/04:205 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bristen på bostäder för studerande Socialdemokraternas vallöften handlade om 120 000 bostäder under mandatperioden, 30 000 bostäder under år 2003. Presskonferenser hölls i sensommarvärmen inför det stundande valet år

Inlämnad: 2003-12-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Paginering