Dokument & lagar (2 träffar)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:138 av Pilsäter, Karin (fp)

den 20 november Interpellation 2003/04:138 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Mona Sahlin om löneskillnader mellan könen Rålönegapet, den totala skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, har bitit sig fast på bortåt 20 för varje tia en man i genomsnitt tjänar får kvinnan drygt 8 kr. Rålönegapet är ett uttryck för

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)