Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2003/04:538 av Pilsäter, Karin (fp)

den 21 maj Interpellation 2003/04:538 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om löneutvecklingen i vissa regioner och kommunal kostnadsutjämning För tio år sedan beslöt den borgerliga regeringen på förslag av jämställdhetsminister, tillika vice statsminister, Bengt Westerberg att tillsätta en utredning

Inlämnad: 2004-05-21 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:484 av Lundström, Nina (fp)

den 11 maj Interpellation 2003/04:484 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om hinder för ökat bostadsbyggande i Stockholm Det är nu första gången sedan 1991 som det är fler kommuner i Sverige som har brist 107 än som har överskott 98 på bostäder. Bostadsmarknadsenkäten visar att antalet kommuner med

Inlämnad: 2004-05-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:437 av Darvik, Axel (fp)

den 19 april Interpellation 2003/04:437 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ungdomars bostadssituation Unga personer är i dag de mest utsatta på bostadsmarknaden. Bostadsbristen som ökat kraftigt enligt Boverkets rapporter slår extra hårt mot dem som är i början av sin boendekarriär. Den generella

Inlämnad: 2004-04-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:346 av Lundström, Nina (fp)

den 11 mars Interpellation 2003/04:346 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om kvinnor i byggbranschen Svensk byggbransch är en mansdominerad bransch. 1999 var 224 000 individer sysselsatta inom byggindustrin. Av dessa utgör kvinnorna någon eller några procent inom de fåtal grupper där de finns representerade.

Inlämnad: 2004-03-11 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: kvinnor i byggbranschen

Interpellation 2003/04:331 av Lundström, Nina (fp)

den 8 mars Interpellation 2003/04:331 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om lagen om allmännyttiga bostadsföretag Lagen om allmännyttiga bostadsföretag 2002:102 tillkom för att försvåra ombildning av kommunalt ägda hyresrätter till bostadsrätter/äganderätt. Detta ska enligt lagen åstadkommas genom

Inlämnad: 2004-03-08 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: lagen om allmännyttiga bostadsföretag

Interpellation 2003/04:295 av Andreasson, Martin (fp)

den 13 februari Interpellation 2003/04:295 av Martin Andreasson fp till justitieminister Thomas Bodström om hyresförmedling till juridiska personer Riksdagen beslutade den 5 juni 2003 att införa en skyldighet för de fastighetsmäklare som förmedlar enbart hyresrätter hyresförmedlare att registrera sig hos Fastighetsmäklarnämnden

Inlämnad: 2004-02-13 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:225 av Lundström, Nina (fp)

den 13 januari Interpellation 2003/04:225 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om ökad tillväxt i Stockholmsregionen Krisen i Stockholm fortsätter i snabb takt och Sveriges tillväxtmotor har uppenbara problem. Stockholms utveckling har debatterats i riksdagen flertalet gånger och ansvariga statsråd

Inlämnad: 2004-01-13 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:205 av Lundström, Nina (fp)

den 15 december Interpellation 2003/04:205 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bristen på bostäder för studerande Socialdemokraternas vallöften handlade om 120 000 bostäder under mandatperioden, 30 000 bostäder under år 2003. Presskonferenser hölls i sensommarvärmen inför det stundande valet år

Inlämnad: 2003-12-15 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:138 av Pilsäter, Karin (fp)

den 20 november Interpellation 2003/04:138 av Karin Pilsäter fp till statsrådet Mona Sahlin om löneskillnader mellan könen Rålönegapet, den totala skillnaden mellan mäns och kvinnors löner, har bitit sig fast på bortåt 20 för varje tia en man i genomsnitt tjänar får kvinnan drygt 8 kr. Rålönegapet är ett uttryck för

Inlämnad: 2003-11-20 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:124 av Darvik, Axel (fp)

den 18 november Interpellation 2003/04:124 av Axel Darvik fp till utrikesminister Laila Freivalds om Göteborgs stads förhållande till Shanghai Göteborgs Stad har under 17 år haft ett nära samarbete med Shanghais kommun. Flera delegationer från Göteborg har åkt till Shanghai under årens lopp, på samma sätt har flera

Inlämnad: 2003-11-18 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:58 av Lundström, Nina (fp)

den 27 oktober Interpellation 2003/04:58 av Nina Lundström fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om Skandiaaffären och affärer med hyresrätter Skandias ledning kritiseras för hur de har berikat sig själva och närstående med värdefulla kontrakt på hyreslägenheter i exklusiva områden. Tidigare har bland annat LO-fackförbundens

Inlämnad: 2003-10-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:55 av Andrén, Gunnar (fp)

den 27 oktober Interpellation 2003/04:55 av Gunnar Andrén fp till finansminister Bosse Ringholm om utjämningssystemen för landstingen och kommunerna Jag har tidigare vid olika tillfällen ställt frågor om konsekvenserna av de statliga inkomstomfördelningssystemen för kommunerna inkomst- respektive kostnadsutjämningssystemen

Inlämnad: 2003-10-27 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)

Interpellation 2003/04:33 av Darvik, Axel (fp)

den 16 oktober Interpellation 2003/04:33 av Axel Darvik fp till statsrådet Lars-Erik Lövdén om subventioner till studentboende Bostadsbristen för landets studenter är i dag mycket svår. Problemet att finna tak över huvudet för dem som studerar på högskola och universitet har aldrig tidigare varit så akut. Enligt beräkningar

Inlämnad: 2003-10-16 Besvarare: Lars-Erik Lövdén (S)