Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2016/17:1874 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1874 Postnord av Cecilia Widegren M till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Tyvärr är försenad och försvunnen post ett vanligt förekommande problem i stora delar av landet. Sedan Posten lades ned är det nu det statliga företaget Postnord som har i uppdrag att sköta posthanteringen i Sverige.

Inlämnad: 2017-08-31 Besvarare: Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1874 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1866 av Solveig Zander (C)

Fråga 2016/17:1866 Nya regler för underhållstöd av Solveig Zander C till Socialminister Annika Strandhäll S Försäkringskassan har i dagarna skickat ut ett brev till föräldrar som har bidragsförskott från Försäkringskassan. Jag har blivit kontaktad av föräldrar som är mycket oroliga och upprörda över brevet. För i brevet

Inlämnad: 2017-08-30 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1866 av Solveig Zander (C) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1837 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1837 Hantering av känsliga hälsodata av Cecilia Widegren M till Socialminister Annika Strandhäll S Under sommaren har en av de största säkerhetsskandalerna i modern svensk historia uppdagats. Genom underlåtenhet från regeringen och oansvarig ledning på en statlig myndighet har mycket känslig information

Inlämnad: 2017-08-23 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1837 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1830 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1830 Gårdsförsäljning som stärker Sverige och Skaraborg av Cecilia Widegren M till Socialminister Annika Strandhäll S Vinbonden Håkansson i södra Sverige säger att de tycker det är väldigt konstigt om långväga turisters reaktion när han förklarar att han inte får sälja sitt vin till dem där på gården. Ansvar

Inlämnad: 2017-08-22 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1830 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1778 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1778 Läkemedelslistan av Cecilia Widegren M till Socialminister Annika Strandhäll S Som ett led i arbetet med att skapa tillgång till en så samlad bild som möjligt av en patients läkemedelsbehandling beslutade alliansregeringen år 2011 att ge en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på en mer sammanhållen

Inlämnad: 2017-08-03 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1778 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1772 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1772 Ansvarsfördelningen inom vården av Cecilia Widegren M till Socialminister Annika Strandhäll S Någonting så enkelt som tillgång till information och data, samordnat och insamlat på ett etiskt och säkert sätt, höjer kvaliteten inom vården. I dagsläget har varken patienter, forskare, företag eller vårdgivare

Inlämnad: 2017-07-26 Besvarare: Socialminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1772 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1744 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1744 Vikten av att inte bromsa digitalisering av vård av Cecilia Widegren M till Statsrådet Peter Eriksson MP Genom Datainspektionens beslut att stoppa det personliga hälsokontot försvagas arbetet mot digitaliserad vård och ökat patientinflytande. När det personliga hälsokontot som var planerat att lanseras

Inlämnad: 2017-07-19 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1744 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1734 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1734 Vårdreformer av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Den 6 april höll socialutskottet en offentlig utfrågning i riksdagen om kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården. Den sammanfattande beskrivningen av utfrågningen var att tillgången på kvalificerad personal

Inlämnad: 2017-07-13 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1734 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1707 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1707 Språkkrav på hälso- och sjukvårdspersonal av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Hälso- och sjukvården, inklusive tandvården, är generellt sett reglerade yrken, som en del av kvalitetssäkringen inom vården. Samtidigt ställer detta krav på Socialstyrelsen att agera skyndsamt,

Inlämnad: 2017-06-30 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1707 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1668 Gemensam nationell läkemedelslista i långbänk av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S I regeringskansliet finns sedan år 2016 en promemoria upprättad i Socialdepartementet, Ds 2016:44 Nationell läkemedelslista, som ingående beskriver hur en gemensam nationell läkemedelslista

Inlämnad: 2017-06-21 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1668 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1606 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1606 Tandvårdsstöd till äldre av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S När vi blir äldre ökar risken för försämrad hälsa och munhälsa. Det finns ett samband mellan munhälsa och den allmänna hälsan. Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar i sin rapport Tandlösa tandvårdsstöd

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1606 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1605 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1605 Lagreglering av estetiska kroppsbehandlingar av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S År 2015 överlämnades Skönhetsutredningens betänkande  Kroppsbehandlingar åtgärder för ett stärkt konsumentskydd SOU 2015:100En mycket efterlängtad utredning som tydligt visar på nödvändigheten

Inlämnad: 2017-06-15 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1605 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 96 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1559 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1559 Kvalitet för patienten av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Nu har slutbetänkandet av välfärdsutredningen Kvalitet i välfärden, SOU 2017:38, skickats på remiss till berörda myndigheter och aktörer i välfärden. Att mäta och följa upp kvalitet och resultat är centralt

Inlämnad: 2017-06-08 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1559 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1467 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1467 Växande vårdköer av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Över 100 000 människor står i dag i vårdköer i Sverige. Därtill är det stora skillnader i väntetider beroende på var i Sverige man bor. Detta är helt oacceptabelt. Av regeringens skrivelse 2016/17:102 Utvecklingen

Inlämnad: 2017-05-22 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1467 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1438 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1438 Onödiga vårdskador av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Fortfarande drabbas över 100 000 människor i Sverige av vårdskador varje år. Därtill minskar inte längre antalet vårdskador. År 2013 låg andelen vårdtillfällen med vårdskador på 9 procent och minskade därefter.

Inlämnad: 2017-05-18 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1438 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 94 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1376 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1376 Växande vårdköer av Cecilia Widegren M till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Över 100 000 människor står i dag i vårdköer i Sverige. Därtill är det stora skillnader beroende var i Sverige man bor. Detta är helt oacceptabelt. Nuvarande regering har medvetet tagit bort det redskap kömiljarden

Inlämnad: 2017-05-10 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1376 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1317 av Cecilia Widegren (M)

Fråga 2016/17:1317 Ökade uttag på grund av subventionerade läkemedel för unga av Cecilia Widegren M till Statsrådet Gabriel Wikström S Effekterna av regeringens prioriteringar inom hälso- och sjukvården börjar nu märkas och direkt påverka de ekonomiska möjligheterna att ta fram och genomföra nödvändiga reformer till exempel

Inlämnad: 2017-04-27 Besvarare: Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1317 av Cecilia Widegren (M) (pdf, 81 kB)