Dokument & lagar (274 träffar)

Interpellation 2020/21:330 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:330 Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP Det sker en kraftig utbyggnad av vindkraften i Sverige, vilket påverkar väldigt många människor som bor i de områden som berörs. Det rör sig om såväl den psykosociala livsmiljön som buller. Den som har valt

Inlämnad: 2021-01-19 Svarsdatum: 2021-01-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:330 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1359 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1359 Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP De nya reglerna om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet träder i kraft samma datum som den EU-förordning som ligger till grund för lagändringarna ska börja

Inlämnad: 2021-01-20 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1359 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1324 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:1324 Bankers diskriminering på politisk grund av Björn Söder SD till Statsrådet Per Bolund MP I kölvattnet av techjättarnas nedsläckningar på de sociala plattformarna av konservativa politiker och röster för att hindra dessa att nå ut har bankerna börjat vidta liknande åtgärder för att stoppa oppositionella

Inlämnad: 2021-01-18 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1324 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1267 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1267 Regeringens ståndpunkt om det andra amorteringskravet av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP Vid en interpellationsdebatt i riksdagen den 14 januari 2021 ställde jag frågan om regeringen avser att avskaffa det andra amorteringskravet. Statsrådet Per Bolunds svar gav inga indikationer på

Inlämnad: 2021-01-14 Svarsdatum: 2021-01-27 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1267 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1164 av Mikael Strandman (SD)

Fråga 2020/21:1164 Betaltjänster och penninglagstiftningen av Mikael Strandman SD till Statsrådet Per Bolund MP Swish är en utbredd betaltjänst med många användare bland såväl privatpersoner som företag och föreningar. Över 7 miljoner svenskar är kunder hos Swish, och förra månaden swishades över 20 miljarder kronor mellan

Inlämnad: 2020-12-29 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1164 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:277 av Momodou Malcolm Jallow (V)

Interpellation 2020/21:277 Ett statligt startlån för förstagångsköpare av Momodou Malcolm Jallow V till Statsrådet Per Bolund MP Regeringen gav nyligen en särskild utredare i uppdrag att utreda och lämna förslag på åtgärder för att underlätta för hushåll som för första gången ska köpa en bostad så kallade förstagångsköpareEnligt

Inlämnad: 2020-12-22 Svarsdatum: 2021-01-14 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:277 av Momodou Malcolm Jallow (V) (pdf, 126 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Ett statligt startlån för förstagångsköpare

Interpellation 2020/21:271 av Dennis Dioukarev (SD)

Interpellation 2020/21:271 Det andra amorteringskravet av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP Det andra amorteringskravets införande motiverades med att det skulle motverka finansiella obalanser och stärka motståndskraften i ekonomin. I debatten hänvisas till att finansiella kriser ofta föregåtts av en kreditexpansion

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-14 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:271 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Det andra amorteringskravet

Skriftlig fråga 2020/21:1112 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1112 Finansinspektionens innovationscenter av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP Finansinspektionen har inom ramen för sitt uppdrag inrättat ett innovationscenter vars huvuduppgift är att ge vägledning åt företag som bedriver innovationsverksamhet men som känner sig osäkra på till exempel regler

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1112 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1101 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1101 Den svenska kreditmarknaden av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP Ungefär samtidigt som pandemin kulminerade i mars månad frös den svenska kreditmarknaden, och företagsobligationsfonder tvingades tillfälligt att stänga för uttag. Orsaken stavades bristfällig likviditet och transparens.

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1101 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1100 av Dennis Dioukarev (SD)

Fråga 2020/21:1100 Ucitsregelverket för fonder av Dennis Dioukarev SD till Statsrådet Per Bolund MP Regelverket för fonder bygger till största delen på EU:s Ucitsdirektiv, vars huvudsyfte är att skapa ett jämlikt regelverk i hela EU för att stärka konkurrensen och samtidigt säkra ett effektivt skydd för investerarna.

Inlämnad: 2020-12-17 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1100 av Dennis Dioukarev (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1061 av Ulla Andersson (V)

Fråga 2020/21:1061 Finansinspektionen av Ulla Andersson V till Statsrådet Per Bolund MP År 2014 fick Finansinspektionen FI ansvaret för makrotillsynen i Sverige. Samma år fick FI också uppdraget att motverka finansiella obalanser i syfte att stabilisera kreditmarknaden. Detta uppdrag utgör en del av makrotillsynsuppdraget.

Inlämnad: 2020-12-16 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1061 av Ulla Andersson (V) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1051 av Mikael Strandman (SD)

Fråga 2020/21:1051 Allmännyttans lägenheter av Mikael Strandman SD till Statsrådet Per Bolund MP Tidigare i år tillsatte regeringen utredningen En socialt hållbar bostadsförsörjning, som skulle ta fram förslag på hur kommuner ska kunna hjälpa hushåll som står långt från bostadsmarknaden att hitta ett boende som passar

Inlämnad: 2020-12-16 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1051 av Mikael Strandman (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:1045 av Johan Hultberg (M)

Fråga 2020/21:1045 Utlandsbetalningar av Johan Hultberg M till Statsrådet Per Bolund MP Penningtvätt är ett stort och globalt problem som kräver ett såväl utvecklat internationellt samarbete som ett nationellt arbete. Vid upprepade tillfällen under senare år har det avslöjats hur svenska banker på ett flagrant sätt misslyckats

Inlämnad: 2020-12-16 Svarsdatum: 2021-01-13 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:1045 av Johan Hultberg (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:992 av Lars Beckman (M)

Fråga 2020/21:992 Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad av Lars Beckman M till Statsrådet Per Bolund MP Det sker en kraftig utbyggnad i Sverige av vindkraften, vilket påverkar väldigt många människor som bor i de områden som berörs. Det rör sig om såväl den psykosociala livsmiljön som buller. Den som har valt att bo vackert

Inlämnad: 2020-12-11 Svarsdatum: 2020-12-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:992 av Lars Beckman (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:973 av Jimmy Ståhl (SD)

Fråga 2020/21:973 Parkeringsplatser vid bostäder och arbetsplatser av Jimmy Ståhl SD till Statsrådet Per Bolund MP Det pågår en pandemi som slår hårt mot större delen av världen, hela det svenska samhället och därmed även vårt lands ekonomi. Vi måste göra vad vi kan för att skydda medborgarna, och flera restriktioner

Inlämnad: 2020-12-10 Svarsdatum: 2020-12-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:973 av Jimmy Ståhl (SD) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:955 Taxonomiförslagets effekter för svensk industri av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Statsrådet Per Bolund MP På frågestunden den 26 november sa statsrådet Per Bolund att vi ska vara glada över att det nu kommer en grön taxonomi på EU-nivåStatsrådet sa vidare att det finns också en bred referensgrupp

Inlämnad: 2020-12-10 Svarsdatum: 2020-12-28 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:955 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:921 av Larry Söder (KD)

Fråga 2020/21:921 Digitaliserad fastighetsbildning av Larry Söder KD till Statsrådet Per Bolund MP Lantmäteriet lämnade nyligen över rapporten Effekter av en digitaliserad fastighetsbildning Med digitaliseringen och de möjligheter som framkantsteknologier erbjuder förväntas självservicen öka, och därmed förmågan att

Inlämnad: 2020-12-09 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:921 av Larry Söder (KD) (pdf, 100 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:909 av Momodou Malcolm Jallow (V)

Fråga 2020/21:909 Statliga topplån för byggande av hyresrätter av Momodou Malcolm Jallow V till Statsrådet Per Bolund MP Bostadsbrist, hemlöshet, segregation och trångboddhet konsekvenserna av att staten under alltför många år har lämnat bostadspolitiken åt sitt öde blir allt tydligare. Marknadskrafterna har fått styra

Inlämnad: 2020-12-09 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:909 av Momodou Malcolm Jallow (V) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:878 av Elisabeth Svantesson (M)

Fråga 2020/21:878 Taxonomin av Elisabeth Svantesson M till Statsrådet Per Bolund MP Oroande uppgifter om EU:s så kallade taxonomiförordning, av vilken det framgår vilka investeringar som anses vara hållbara ur ett klimatperspektiv, har i dagarna framkommit. Såväl vattenkraften som delar av bioenergin ser ut att hamna

Inlämnad: 2020-12-04 Svarsdatum: 2020-12-16 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Skriftlig fråga 2020/21:878 av Elisabeth Svantesson (M) (pdf, 84 kB)

Interpellation 2020/21:217 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:217 Samspelet mellan försvar och byggande av Alexandra Anstrell M till Statsrådet Per Bolund MP Jag har tidigare ställt en fråga till statsrådet om influensområden, och om statsrådet för avsikt att föreslå några lagförändringar som gör det möjligt att kombinera ett växande Sverige med äganderätt

Inlämnad: 2020-12-03 Svarsdatum: 2020-12-18 Besvarare: Statsrådet Per Bolund (MP)

Interpellation 2020/21:217 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Samspelet mellan försvar och byggande