Dokument & lagar (28 träffar)

Skriftlig fråga 2007/08:1540 av Andersson, Magdalena (m)

den 13 augusti Fråga 2007/08:1540 Försäkringskassans handläggningstider av Magdalena Andersson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m De onormalt långa handläggningstider som gäller vid Försäkringskassans utbetalningar har fått till följd att många människor blivit stående med obetalade hyror eller andra

Inlämnad: 2008-08-13 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1535 av Larsson, Kalle (v)

den 12 augusti Fråga 2007/08:1535 Försenade utbetalningar från Försäkringskassan av Kalle Larsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassans handläggningstider av bostadstillägg för pensionärer och föräldrapenning har under sommaren förlängts till följd av personalbrist och omorganisering

Inlämnad: 2008-08-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1532 av Olsson, LiseLotte (v)

den 11 augusti Fråga 2007/08:1532 Konsekvenser av de nya sjukförsäkringsreglerna av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 juli fick 70 000 personer som varit sjukskrivna i mer än ett år sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent. För en vanlig kvinnlig löntagare med en månadslön på

Inlämnad: 2008-08-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1531 av Olsson, LiseLotte (v)

den 8 augusti Fråga 2007/08:1531 Synnerliga skäl och fortsatt sjukpenning av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Den 1 juli fick 70 000 personer som varit sjukskrivna mer än ett år sänkt sjukpenning från 80 till 75 procent med en bortre tidsgräns på 18 månader. För en löntagare med en

Inlämnad: 2008-08-08 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:1464 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 juli Fråga 2007/08:1464 Sänkt ersättning för cancersjuka av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sedan den 1 juli har försämringar börjat gälla i sjukförsäkringen som bland annat innebär införande av diagnosbaserad sjukpenning, sänkta ersättningsnivåer för långvarigt sjuka och urholkat

Inlämnad: 2008-07-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:671 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 maj Interpellation 2007/08:671 Försäkringskassans regeltillämpning och behovet av socialbidrag av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Sveriges Kommuner och Landsting visar i rapporten Det ekonomiska biståndet 2007 från den 30 april 2008 att Försäkringskassans striktare regeltillämpning

Inlämnad: 2008-05-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:591 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 11 april Interpellation 2007/08:591 Våldsutsatta kvinnor och rätten till sjukpenning av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Motala kvinnojour har nyligen skrivit till regeringen för att uppmärksamma att Försäkringskassan nekar utsatta kvinnor sjukpenning. Deras erfarenhet på kvinnojouren

Inlämnad: 2008-04-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Våldsutsatta kvinnor och rätten till sjukpenning

Skriftlig fråga 2007/08:1060 av Olsson, LiseLotte (v)

den 9 april Fråga 2007/08:1060 Sjukpenning till misshandlade kvinnor av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I ett brev till socialförsäkringsministern och jämställdhetsministern har Motala kvinnojour uppmärksammat statsråden på att Försäkringskassan i dagsläget nekar våldsutsatta kvinnor

Inlämnad: 2008-04-09 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:971 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:971 Permanentning och utökning av reformen Sjukvårdsmiljarden av Finn Bengtsson m till finansminister Anders Borg m Den senaste statistiken från Försäkringskassan visar glädjande nog hur drastiskt ohälsotalen minskat i Sverige under 2007. Antalet sjukpenningdagar har minskat med närmare

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:966 av Bengtsson, Finn (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:966 Ojämställd ohälsa av Finn Bengtsson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan meddelade glädjande, vid en summering för år 2007, att ohälsotalet sjönk kraftigt. Sammantaget minskade ohälsotalet med 1,6 dagar under året för att komma ned till 38,3 dagar i december,

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:964 av Andersson, Magdalena (m)

den 14 mars Fråga 2007/08:964 Tillsyn av Försäkringskassan av Magdalena Andersson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m När försäkringskassorna var separata enheter hade Riksförsäkringsverket tillsynsansvar över deras verksamheter. Så är det inte längre. Till skillnad från andra verksamheter är myndigheten

Inlämnad: 2008-03-14 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:499 av Olsson, Lena (v)

den 12 mars Interpellation 2007/08:499 Försäkringskassans försämrade service på landsbygden av Lena Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I och med budgetpropositionen för 2008 sparar regeringen 1 miljard kronor på Försäkringskassans förvaltningsanslag jämfört med 2007. Denna nedskärning i kombination

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Försäkringskassans försämrade service på landsbygden

Interpellation 2007/08:494 av Ericson, Gunvor G (mp)

den 12 mars Interpellation 2007/08:494 Utredning av helhetssyn och arbetslivstrygghet av Gunvor G Ericson mp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Allt fler människor hamnar utanför trygghetssystemen. Många bollas runt mellan arbetsförmedling, sjukförsäkring och socialtjänstens försörjningsstöd. Socialförsäkringsområdet

Inlämnad: 2008-03-12 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utredning av helhetssyn och arbetslivstrygghet

Skriftlig fråga 2007/08:909 av Olsson, LiseLotte (v)

den 6 mars Fråga 2007/08:909 Personliga handläggare vid Försäkringskassan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m I och med den pågående omorganiseringen av Försäkringskassan inrättas så kallade personliga handläggare som ska jobba med sjukförsäkringsärenden. Syftet med de personliga handläggarna

Inlämnad: 2008-03-06 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:467 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:467 Remissinstansernas kritik mot rehabiliteringskedjan av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Interpellation 2007/08:466 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:466 Utsorteringskedjan och jämställdheten av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar av sjukförsäkringen.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och jämställdheten

Interpellation 2007/08:465 av Olsson, LiseLotte (v)

den 5 mars Interpellation 2007/08:465 Utsorteringskedjan och försörjningsstöd av LiseLotte Olsson v till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Regeringen föreslår i remisserna Ny rehabiliteringskedja och Ettårsgräns för sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning historiska försämringar av sjukförsäkringen.

Inlämnad: 2008-03-05 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Webb-tv interpellationsdebatt: Utsorteringskedjan och försörjningsstöd

Skriftlig fråga 2007/08:879 av Svantesson, Elisabeth (m)

den 29 februari Fråga 2007/08:879 Samordning av de nordiska trygghetssystemen av Elisabeth Svantesson m till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Arbetsmarknaden i Norden är ur många aspekter integrerad och arbetskraftens rörlighet mellan de olika länderna är stor. Det finns i dag regler för att samordna ländernas

Inlämnad: 2008-02-29 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:784 av Westerholm, Barbro (fp)

den 15 februari Fråga 2007/08:784 Försäkringskassans handläggning av bostadstillägg till pensionärer av Barbro Westerholm fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m För närvarande har Försäkringskassan ca 40 000 ärenden om bostadstillägg till pensionärer BTP i balans. Det är dubbelt så många som man brukar

Inlämnad: 2008-02-15 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2007/08:674 av Westerholm, Barbro (fp)

den 30 januari Fråga 2007/08:674 Kvaliteten på Försäkringskassans arbete av Barbro Westerholm fp till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson m Försäkringskassan genomför nu besparingar på 50 miljoner kronor. För huvudkontorets del innebär dessa besparingar att ca 20 procent av personalen måste sägas upp. För vissa

Inlämnad: 2008-01-30 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Paginering