Dokument & lagar (399 träffar)

Skriftlig fråga 2020/21:3191 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:3191 Den internationella insatsen i Mali av Markus Wiechel SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den militära internationella insatsen i Mali och Sahelregionen operation Barkhane ser nu ut att förändras drastiskt till följd av hur den franska närvaron i regionen kommer att se ut framöver. Enligt Frankrikes

Inlämnad: 2021-06-11 Svarsdatum: 2021-06-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3191 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:3123 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:3123 De svenska insatserna i Mali av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en skriftlig fråga 2020/21: 2981 till försvarsministern undrade jag vilka konsekvenser den senaste militärkuppen i Mali får för de svenska militära insatserna inom Minusma och Takuba. I sitt svar skriver försvarsministern

Inlämnad: 2021-06-04 Svarsdatum: 2021-06-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3123 av Björn Söder (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:3061 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:3061 Säkerheten för den svenska styrkan i Mali av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Militären, som de facto har makten i Mali, har gripit presidenten, premiärministern och försvarsministern. Så sent som i augusti förra året skakades landet av en militärkupp. Oron i landet är stor,

Inlämnad: 2021-06-01 Svarsdatum: 2021-06-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3061 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:3057 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:3057 Undanhållande av information om amerikanskt spionage mot svenska politiker av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Trots att den danska försvarsministern Trine Bramsen S redan förra sommaren hade information om att amerikanska NSA spionerat på svenska politiker informerades aldrig

Inlämnad: 2021-05-31 Svarsdatum: 2021-06-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3057 av Björn Söder (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2020/21:781 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2020/21:781 Marinens framtida materielförsörjning av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinen står inför omfattande utmaningar de kommande åren. Den militära hotnivån har ökat i Östersjöregionen de senaste åren. Östersjön är återkommande skådeplats för stora marinövningar. Ryssland genomför

Inlämnad: 2021-05-28 Svarsdatum: 2021-06-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:781 av Pål Jonson (M) (pdf, 125 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Marinens framtida materielförsörjning

Interpellation 2020/21:780 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2020/21:780 Åtgärder för en starkare materielförsörjning av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Materielförsörjningen till det svenska försvaret kommer att vara en central fråga de kommande åren. Flera stora nya system kommer att anskaffas, men det finns även stora behov av mängdmateriel,

Inlämnad: 2021-05-28 Svarsdatum: 2021-06-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:780 av Pål Jonson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Åtgärder för en starkare materielförsörjning

Skriftlig fråga 2020/21:3041 av Pål Jonson (M)

Fråga 2020/21:3041 FMV:s effektivitet och möjligheterna att realisera försvarsbeslutet av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvaret kommer att stärkas och växa de kommande åren som ett resultat av det försvarsbeslut som fattades av riksdagen i december 2020. Ett flertal stora materielbeställningar,

Inlämnad: 2021-05-28 Svarsdatum: 2021-06-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:3041 av Pål Jonson (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2981 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:2981 Militärt kuppförsök i Mali av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I augusti i fjol avsattes Malis president Ibrahim Boubacar Keïta i en militärkupp. Därefter styrdes landet under en kortare period av en militärjunta, som lämnade över makten till en civil interimsregering. Men militären

Inlämnad: 2021-05-25 Svarsdatum: 2021-06-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2981 av Björn Söder (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2962 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:2962 Hemvärnet och tillgång till ammunition av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Säkerhetsläget fortsätter att försämras i världen och i vårt närområde. Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas. Det är bistra fakta och något vi måste ta på största allvar. En överraskande

Inlämnad: 2021-05-24 Svarsdatum: 2021-06-02 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2962 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2880 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2020/21:2880 Försvarsmaktens tillgång till drivmedel av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Om ett år, i juli 2022, träder ett nytt lagkrav i kraft för mackarna över vårt avlånga land. De ska då ha ställt om sina anläggningar. Detta innebär stora renoveringsbehov med inplastning

Inlämnad: 2021-05-17 Svarsdatum: 2021-05-26 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2880 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2737 av Caroline Nordengrip (SD)

Fråga 2020/21:2737 Internationella militära insatser av Caroline Nordengrip SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2022 anför myndigheten att det internationella engagemanget bör fortsätta men att det bör utformas i balans med krigsorganisationens tillväxt och i relation till tillgängliga

Inlämnad: 2021-05-04 Svarsdatum: 2021-05-12 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2737 av Caroline Nordengrip (SD) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2611 av Rickard Nordin (C)

Fråga 2020/21:2611 Samexistens mellan vindkraftverk och Försvarsmaktens behov av Rickard Nordin C till Försvarsminister Peter Hultqvist S Minst en tredjedel av Sveriges landyta har i dag restriktioner som påverkar vindkraftsbyggandet. Försvarsmakten lämnar anmärkningar i 40 procent av tillståndsprocesserna för vind- och

Inlämnad: 2021-04-21 Svarsdatum: 2021-04-28 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2611 av Rickard Nordin (C) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2558 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:2558 Sveriges militära insats i Afghanistan av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S USA har mellan 2 500 och 3 000 soldater i Afghanistan. Dessa ingår i Natos insats i landet, där sammanlagt 9 600 utländska soldater befinner sig. Nu har USA bestämt att de kommer att kalla hem landets

Inlämnad: 2021-04-15 Svarsdatum: 2021-04-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2558 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2543 av Björn Söder (SD)

Fråga 2020/21:2543 Avveckling av den svenska insatsen i Afghanistan av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S USA har nu meddelat att man kommer att kalla hem landets samtliga soldater från Afghanistan till den 11 september i år. Storbritannien har också meddelat att man följer USA:s exempel. Den 9 december

Inlämnad: 2021-04-14 Svarsdatum: 2021-04-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2543 av Björn Söder (SD) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2020/21:600 av Jörgen Berglund (M)

Interpellation 2020/21:600 Tillväxt och ökad operativ militär förmåga av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Sverige ska stärka sin försvarsförmåga både civilt och militärt. Bakgrunden är det försämrade omvärldsläget. Riksdagen har nyligen fattat beslut om en totalförsvarsproposition där försvaret

Inlämnad: 2021-03-25 Svarsdatum: 2021-04-09 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:600 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tillväxt och ökad operativ militär förmåga

Skriftlig fråga 2020/21:2301 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2020/21:2301 Tidsplanen för etableringar av nya regementen av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Försvarsmaktens budgetunderlag för 2022 framgår det att Försvarsmakten med god hänsyn till statens resurser vill undvika kostnadsfördyrade förhyrningar av infrastruktur vid etableringar av nya

Inlämnad: 2021-03-23 Svarsdatum: 2021-03-31 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2301 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2285 av Pål Jonson (M)

Fråga 2020/21:2285 Anskaffningen av de nya Visbykorvetterna av Pål Jonson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Den 25 januari i år presenterades nyheten att Försvarets materielverk hade tecknat ett avtal med Saab gällande produktdefinitionsfas för nästa generations korvetter till den svenska marinen, Visby Generation 2.

Inlämnad: 2021-03-22 Svarsdatum: 2021-03-31 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2285 av Pål Jonson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2239 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2020/21:2239 Leverans av nytt signalspaningsfartyg av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Marinens nya signalspaningsfartyg Artemis har nu bogserats från sitt polska varv till Karlskrona. Avtalet mellan Saab Kockums och varvet i Polen är hävt. Saab Kockums har samtidigt en dialog med Försvarets

Inlämnad: 2021-03-17 Svarsdatum: 2021-03-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2239 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:2162 av Jan R Andersson (M)

Fråga 2020/21:2162 Ersättning till instruktörer inom försvarets frivilligorganisationer av Jan R Andersson M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmakten står inför en omfattande personaltillväxt inom alla vapenslag. På tio år ska försvaret personellt öka med 50 procent. Detta är enligt bland andra överbefälhavaren

Inlämnad: 2021-03-11 Svarsdatum: 2021-03-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2020/21:2162 av Jan R Andersson (M) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:548 av Hans Wallmark (M)

Interpellation 2020/21:548 Formuleringar om det säkerhetspolitiska läget av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I grunden finns en bred uppslutning bakom den försvarspolitiska inriktningen för kommande år. Skillnaderna är inte så mycket koncentrerade kring vad som ska göras utan i vilken takt och med

Inlämnad: 2021-03-09 Svarsdatum: 2021-03-23 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Interpellation 2020/21:548 av Hans Wallmark (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Formuleringar om det säkerhetspolitiska läget