Dokument & lagar (60 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1531 av de Pourbaix Lundin, Marietta (m)

den 18 augusti Fråga 2003/04:1531 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om bilstöd för funktionshindrade Att pengarna till bilstöd till funktionshindrade tar slut innan året är slut har blivit en evigt återkommande följetong. Försäkringskassan i Stockholm konstaterar i sitt delårsbokslut bland

Inlämnad: 2004-08-18 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1406 av Darell, Linnéa (fp)

den 5 juli Fråga 2003/04:1406 av Linnéa Darell fp till statsrådet Berit Andnor om bilstödet Vid frågestunden den 15 april i år svarade statsrådet Andnor på en fråga från undertecknad att de tillskott, som regeringen dels anvisat till bilstöd i årets vårproposition 22 miljoner kronor och de förväntade ytterligare 38 miljoner

Inlämnad: 2004-07-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1352 av Lundberg, Inger (s)

den 21 juni Fråga 2003/04:1352 av Inger Lundberg s till statsrådet Berit Andnor om Underhållsstödsutredningen Den så kallade Underhållsstödsutredningen lämnades till regeringen i april 2003 och har därefter varit ute på remiss. Remissinstanserna har relativt samstämmigt ställt sig bakom huvuddragen av utredningens

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1351 av Sidén, Anita (m)

den 21 juni Fråga 2003/04:1351 av Anita Sidén m till statsrådet Berit Andnor om försäkringskassan och dröjsmålsränta 800 000 svenskar har betalat dröjsmålsränta på återkrävda pengar från försäkringskassan. Enligt uppgifter i Dagens Nyheter avser inte Riksförsäkringsverket att återbetala dem, trots att Regeringsrätten

Inlämnad: 2004-06-21 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1308 av Bargholtz, Helena (fp)

den 4 juni Fråga 2003/04:1308 av Helena Bargholtz fp till utrikesminister Laila Freivalds om barnaga i Europa Barn har en extremt utsatt position när det gäller våld och andra sätt att kränka deras mänskliga rättigheter. En av de värsta kränkningarna är att låta föräldrarna aga dem. Detta är tillåtet i de allra flesta

Inlämnad: 2004-06-04 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1283 av Johansson , Jörgen (c)

den 1 juni Fråga 2003/04:1283 av Jörgen Johansson c till statsrådet Berit Andnor om de funktionshindrades situation LSS-kostnaden galopperar i kommunerna. Exempel på kommuner som, med skattemyndighetens hjälp, folkbokför funktionshindrade personer i andra kommuner blir allt vanligare. Den enskildes rätt att själv avgöra

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1282 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 1 juni Fråga 2003/04:1282 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Berit Andnor om bred översyn av LASS Det är nu tio år sedan riksdagen i full enighet antog lagstiftning som skulle medföra stora förbättringar för personer med funktionshinder. Den största principiella nyheten var att funktionshindrade fick en rättighetslag

Inlämnad: 2004-06-01 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1201 av Johansson, Kenneth (c)

den 14 maj Fråga 2003/04:1201 av Kenneth Johansson c till statsrådet Berit Andnor om utvidgad tillfällig föräldrapenning I dag finns möjlighet till tillfällig föräldrapenning för vård av barn om föräldrar måste avstå från förvärvsarbete då ett barn är svårt sjukt. Sammanlagt kan man få den tillfälliga föräldrapenningen

Inlämnad: 2004-05-14 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1179 av Lantz, Kenneth (kd)

den 7 maj Fråga 2003/04:1179 av Kenneth Lantz kd till statsrådet Berit Andnor om semestertider hos försäkringskassan Försäkringskassornas arbetsbelastning är väl känd av såväl försäkringstagare som hos medarbetarna. Det har under flera år visat sig genom höga sjuktal. Höga ohälsotal har gjort att möjligheten för tjänstemännen

Inlämnad: 2004-05-07 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1161 av Jönsson, Mona (mp)

den 6 maj Fråga 2003/04:1161 av Mona Jönsson mp till statsrådet Berit Andnor om barns rätt till vårdbidrag Socialförsäkringsutskottet hade i veckan besök av Riksförsäkringsverket. De föredrog bland annat utbetalningar om vårdbidrag. Vårdbidrag utbetalas till den ena föräldern om inget annat avtalats när föräldrarna

Inlämnad: 2004-05-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1143 av Roslund, Carl-Axel (m)

den 30 april Fråga 2003/04:1143 av Carl-Axel Roslund m till utrikesminister Laila Freivalds om problem för genomresande danska medborgare Integrationen i Öresundsregionen är av stor vikt för tillväxten. Bron har byggts, stora investeringar har gjorts och fruktbara kontakter har knutits av såväl kommuner som Region

Inlämnad: 2004-04-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:420 av Patriksson, Runar (fp)

den 6 april Interpellation 2003/04:420 av Runar Patriksson fp till statsrådet Berit Andnor om arbetsskadade som bor i Sverige och arbetar i annat nordiskt land Vårt nordiska samarbete bygger på en genuin gemenskap. Det nordiska samarbetet är unikt i världen genom sin stabilitet, folkliga förankring och legitimitet.

Inlämnad: 2004-04-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1042 av Gerdin, Viviann (c)

den 5 april Fråga 2003/04:1042 av Viviann Gerdin c till statsrådet Berit Andnor om LSS-reformen För många funktionshindrade har assistansreformen inneburit en större trygghet och ett ökat självbestämmande som medverkat till en högre livskvalitet. Tyvärr omfattar inte LSS-reformen alla funktionshindrade i behov av stöd

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1041 av Osman Sherifay, Mariam (s)

den 5 april Fråga 2003/04:1041 av Mariam Osman Sherifay s till statsrådet Berit Andnor om våra barns olika uppväxtvillkor i Sverige I dagens Sverige vet vi att det finns skillnader i barns uppväxtvillkor. Detta har vi brottats med under alla år, och åtgärdat en hel del. Att det finns stora skillnader i barns uppväxtvillkor

Inlämnad: 2004-04-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:388 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 26 mars Interpellation 2003/04:388 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Lena Hallengren om barnomsorgen Sverige var ett var de första länder som ratificerade konventionen om barnets rättigheter. Därmed har vi åtagit oss att garantera dessa rättigheter för alla barn och ungdomar i vårt eget land.Så skriver Lena

Inlämnad: 2004-03-26 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:985 av Hoffmann, Ulla (v)

den 25 mars Fråga 2003/04:985 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Berit Andnor om avvisning av gravid kvinna Enligt svensk politik är barnets bästa att ha tillgång till båda sina föräldrar. Enligt FN:s barnkonvention ska alla barn som vistas i Sverige omfattas av de rättigheter som anges i barnkonventionen. En höggravid

Inlämnad: 2004-03-25 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:973 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 23 mars Fråga 2003/04:973 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Berit Andnor om pengar till bilstöd för handikappade Pengarna till bilstöd tar alltid slut innan året är slut. Detta innebär att många som redan har beviljats bilstöd får vänta tills efter årsskiftet. Detta innebär i sin tur att man aldrig

Inlämnad: 2004-03-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:378 av Bargholtz, Helena (fp)

den 19 mars Interpellation 2003/04:378 av Helena Bargholtz fp till statsrådet Berit Andnor om dröjsmålsränta vid felaktigt utbetalt belopp från försäkringskassan Det finns en uppenbar orättvisa i lagstiftningen kring pensionssystemet. Försäkringskassan har sedan 1994 rätt att ta ut dröjsmålsränta för de belopp som

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Interpellation 2003/04:377 av Engström, Hillevi (m)

den 19 mars Interpellation 2003/04:377 av Hillevi Engström m till statsrådet Berit Andnor om barnbidrag som ett stöd även till pappor För barn som är bosatta i Sverige ska av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 11 400 kr om året. Rätten att uppbära barnbidrag

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2003/04:951 av Andersson, Magdalena (m)

den 18 mars Fråga 2003/04:951 av Magdalena Andersson m till statsrådet Berit Andnor om Nationella hjälplinjen För tre år sedan startade patient- och anhörigorganisationerna för psykisk hälsa RSMH, Ananke, Balans, SPES och ÅSS en nationell telefonjourlinje med namn Nationella hjälplinjen, för människor i psykisk kris.

Inlämnad: 2004-03-19 Besvarare: Berit Andnor (S)

Paginering