Dokument & lagar (11 träffar)

Interpellation 2017/18:418 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2017/18:418 Problem inom välfärden av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S En sjundedel av välfärdstjänsterna tillhandahålls i dag av privata utförare. Mångfalden bidrar till högre kvalitet och ett förbättrat resursutnyttjande och uppskattas av barn, föräldrar och äldre. Sätter man människan

Inlämnad: 2018-03-07 Svarsdatum: 2018-03-16 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:418 av Anette Åkesson (M) (pdf, 88 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Problem inom välfärden

Interpellation 2017/18:111 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2017/18:111 Riktade statsbidrag av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Det finns tyvärr många exempel på när skattemedel inte används på bästa sätt. Ett av de mindre transparenta är när staten skickar pengar till kommunerna med ett tydligt uppdrag, så kallade riktade statsbidrag.

Inlämnad: 2017-11-07 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2017/18:111 av Anette Åkesson (M) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riktade statsbidrag

Skriftlig fråga 2017/18:214 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2017/18:214 Digitaliseringsmyndighetens uppdrag av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I budgetpropositionen framgår att regeringen vill inrätta en digitaliseringsmyndighet. Däremot står det inte så mycket om vilket uppdrag denna myndighet ska få, utöver styrning, samordning och uppföljning av den

Inlämnad: 2017-11-02 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2017/18:214 av Anette Åkesson (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2016/17:1252 Konsekvenser av digitaliseringen av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Företagare står inför många utmaningar. En av dem rör handfasta konsekvenser av digitaliseringen. För några veckor sedan besökte jag ett drivande och framgångsrikt företag i Örkelljunga, TechPack. Vd berättar stolt

Inlämnad: 2017-04-19 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2016/17:1252 av Anette Åkesson (M) (pdf, 76 kB)

Interpellation 2015/16:254 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:254 Fördomar om företag i välfärden av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S År 2013 köpte den offentliga sektorn enligt tidningen Dagens Samhälle varor och tjänster av det privata näringslivet för 900 miljarder kronor. Byggmarknaden var störst men kommunernas och landstingens köp

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:254 av Anette Åkesson (M) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fördomar om företag i välfärden

Interpellation 2015/16:253 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:253 Riktade statsbidrags effekter på kommunerna av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Kommunerna står inför stora utmaningar både på kort och på lång sikt. På kort sikt är det framför allt flyktingsituationen som ska hanteras med boenden för familjer och ensamkommande barn,

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:253 av Anette Åkesson (M) (pdf, 81 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Riktade statsbidrags effekter på kommunerna

Skriftlig fråga 2015/16:437 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2015/16:437 Transparens vid fördelning av extra medel till kommunerna av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I svaret på min skriftliga fråga om ökad transparens i fördelningen av extra medel till kommunerna står det att regeringen tagit fram en modell för fördelning av medlen till kommunsektorn

Inlämnad: 2015-12-04 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:437 av Anette Åkesson (M) (pdf, 68 kB)

Interpellation 2015/16:228 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:228 Fördomar om företag i välfärden av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S 2013 köpte den offentliga sektorn enligt tidningen Dagens Samhälle varor och tjänster av det privata näringslivet för 900 miljarder kronor. Byggmarknaden var störst, men kommunernas och landstingens köp av

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:228 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB)

Interpellation 2015/16:225 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:225 Riktade statsbidrags effekter på kommunerna av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S Kommunerna står inför stora utmaningar både på kort och på lång sikt. På kort sikt är det framför allt flyktingsituationen som ska hanteras med boenden för familjer och ensamkommande barn,

Inlämnad: 2015-11-26 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2015/16:225 av Anette Åkesson (M) (pdf, 81 kB)

Skriftlig fråga 2015/16:359 av Anette Åkesson (M)

Fråga 2015/16:359 Ökad transparens i fördelningen av extra medel till kommunerna av Anette Åkesson M till Finansminister Magdalena Andersson S I den ändringsbudget som lämnades till riksdagen den 12 november 2015 föreslår regeringen bland annat att 9,8 miljarder kronor tillförs som engångsmedel till kommuner och landsting.

Inlämnad: 2015-11-20 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Skriftlig fråga 2015/16:359 av Anette Åkesson (M) (pdf, 79 kB)

Interpellation 2014/15:436 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2014/15:436 Statliga jobb ute i landet av Anette Åkesson M till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Skatteverket har annonserat att man tänker anpassa sin organisation. Man har arbetat fram en långsiktig inriktning för en organisation utifrån vissa principer. Där framgår tydligt att man behöver minska antalet

Inlämnad: 2015-03-23 Besvarare: Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Interpellation 2014/15:436 av Anette Åkesson (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Statliga jobb ute i landet