Dokument & lagar (64 träffar)

Skriftlig fråga 1998/99:503 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:503 av Harald Nordlund fp till finansministern om ROT-avdrag den 26 mars Folkpartiet har föreslagit en enkel och obyråkratisk modell för skattelättnader för hushållstjänster, som också omfattar ROT-arbeten. Modellen innebär att det vita priset på hushållstjänster kan halveras direkt vid betalningen. Vi

Inlämnad: 1999-03-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:489 av Persson, Bertil (m)

Fråga 1998/99:489 av Bertil Persson m till finansministern om gränsgångaravtalet den 23 mars I juli nästa år öppnar Öresundsbron. Marken vid brofästet och Kastrups flygplats omgiven av elva universitet och högskolor blir högattraktiv för spetsteknologin. Vid det danska brofästet finns mark för 50 000 arbetsplatser

Inlämnad: 1999-03-23 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:482 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:482 av Sten Tolgfors m till finansministern om EMU-utanförskapet och politiskt inflytande den 22 mars Eftersom vi står utanför EMU har vi svårt att bli tagna på allvar, i alla fall på ministerråden. Det är den erfarenheten jag har.Mona Sahlin i Expressen den 16 januari 1999. Det politiska priset för Sveriges

Inlämnad: 1999-03-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:474 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:474 av Ulla Hoffmann v till finansministern om konsumentskydd på det finansiella området den 19 mars Finansinspektionen har bl.a. till uppgift att verka för ett gott konsumentskydd på det finansiella området. Den övervakar att de institut som står under tillsyn bedriver en verksamhet som står i överensstämmelse

Inlämnad: 1999-03-19 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:465 av Hoffmann, Ulla (v)

Fråga 1998/99:465 av Ulla Hoffmann v till finansministern om jämställdhetsperspektiv på finansplanen den 18 mars Då jag för en dryg månad sedan frågade finansministern om jämställdhetsdirektivet och den ekonomiska vårpropositionen, informerades jag om att detta direktiv upphört att gälla vid årsskiftet och ersatts

Inlämnad: 1999-03-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:463 av Andersson, Marianne (c)

Fråga 1998/99:463 av Marianne Andersson c till finansministern om skatteregler för småföretag den 17 mars Ytligt sett råder en samstämmighet i synen på vikten att underlätta för den enskilde och för företagare när det gäller deklarationer, redovisning, administration och skatteinbetalningar. Verkligheten visar något

Inlämnad: 1999-03-17 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:439 av Pehrson, Johan (fp)

Fråga 1998/99:439 av Johan Pehrson fp till justitieministern om kronofogdemyndigheternas processföring den 11 mars Sedan en tid råder den ordningen att varje kronofogdemyndighet skall stå för sina processkostnader inom sin egen verksamhetsbudget. Tidigare togs kostnaden för processer centralt av Riksskatteverket. Nyordningen

Inlämnad: 1999-03-11 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:423 av Strömbom, Inger (kd)

Fråga 1998/99:423 av Inger Strömbom kd till finansministern om avgångsvederlag till verkställande direktörer och generaldirektörer den 4 mars Enligt de nya riktlinjerna för anställningsavtal för statliga bolag, som finansminister Erik Åsbrink presenterade i december 1996, får ersättning till en avgående vd betalas

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:422 av Gerdin, Viviann (c)

Fråga 1998/99:422 av Viviann Gerdin c till finansministern om moms på dans den 4 mars En nybliven företagare har till mig påtalat svårigheten med att få ett klart besked angående vilken momssats som skall gälla. Företagaren har kunskap och intresse för dans och har för avsikt att undervisa i ämnet. Efter besked från

Inlämnad: 1999-03-04 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:419 av Nordlund, Harald (fp)

Fråga 1998/99:419 av Harald Nordlund fp till finansministern om skattesänkningar för Sveriges lantbrukare den 3 mars Jordbruksminister Margareta Winberg har lovat Sveriges lantbrukare skattesänkningar. När kommer regeringen att lägga fram förslag och vilka skatter är aktuella

Inlämnad: 1999-03-03 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:412 av Söderdahl, Willy (v)

Fråga 1998/99:412 av Willy Söderdahl v till statsministern om information om EMU den 2 mars I ett svar på en fråga ställd av Vänsterpartiets EU-parlamentariker Jonas Sjöstedt bekräftar EU-kommissionen att den svenska regeringen har inlett diskussioner med kommissionen om att lansera ett gemensamt informationsprogram

Inlämnad: 1999-03-02 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:408 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:408 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om ROT-avdragen den 1 mars För arbeten utförda efter den 1 april 1999 finns inte längre möjligheten till skattereduktion för reparationer, om- och tillbyggnadsarbeten i bostadshus. Skattereduktionen är fram t.o.m. den 31 mars i år 30 av arbetskostnaden,

Inlämnad: 1999-03-01 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:405 av Odell, Mats (kd)

Fråga 1998/99:405 av Mats Odell kd till finansministern om det statliga utgiftstakets definition den 26 februari Mot bakgrund av debatten om det statliga utgiftstakets konstruktion och innebörd som budgetpolitiskt åtagande vill jag fråga finansministern: Avser regeringen att på något sätt omdefiniera det nuvarande statliga utgiftstaket

Inlämnad: 1999-02-26 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:394 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:394 av Sten Tolgfors m till finansministern om åtgärder mot fortsatt flyttvåg den 22 februari Tidskriften Business Week tecknar i sitt februarinummer en mörk och mycket varnande bild av Sverige. Tidskriften varnar för att Volvo, Astra och Ericsson bara är början på en fortsatt flyttvåg utomlands. Nya

Inlämnad: 1999-02-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:393 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

Fråga 1998/99:393 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till finansministern om sänkt skatt på hushållstjänster den 22 februari EU-kommissionen har lagt förslag som gör det möjligt för medlemsländerna att sänka momsen på bl.a. hushållstjänster från 25 till 6 Frågan skall behandlas av EU:s finansministrar den 15 mars. Om

Inlämnad: 1999-02-22 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:383 av Carnerö, Åke (kd)

Fråga 1998/99:383 av Åke Carnerö kd till finansministern om ett svenskt yrkesfiskeavdrag den 18 februari Svenskt fiske är en viktig del av en levande skärgård, vilket är ett skäl för att stimulera fisket. För att fiskenäringen skall vara livskraftig, ge fler arbeten och kunna överleva och utvecklas i framtiden måste

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:379 av Ruwaida, Yvonne (mp)

Fråga 1998/99:379 av Yvonne Ruwaida mp till finansministern om skatteregler för företag den 18 februari Volvoledningen har med ljus och lykta letat bokföringstekniska åtgärder för att kunna minska skatteunderlaget från försäljningen av personvagnsdelen. Man ser ut att lyckas bra och tycks kunna minska bolagets skatteunderlag

Inlämnad: 1999-02-18 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:364 av Tobisson, Lars (m)

Fråga 1998/99:364 av Lars Tobisson m till statsministern om Sverige och EMU den 15 februari I enlighet med beslutet vid den socialdemokratiska partikongressen hösten 1997 skrev regeringen i proposition 1997/98:25 Sverige och den ekonomiska och monetära unionen Om regeringen efter den 1 januari 1999 finner att Sverige

Inlämnad: 1999-02-15 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:347 av Tolgfors, Sten (m)

Fråga 1998/99:347 av Sten Tolgfors m till finansministern om EMU-utanförskapet, prispress och konkurrenstryck den 11 februari Den 4 februari presenterade de tre fackförbunden SACO, SAF och TCO en gemensam rapport om konsekvenser för Sveriges utanförskap av EMU. Att stå utanför EMU kommer enligt rapporten försvaga konkurrenstrycket

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Skriftlig fråga 1998/99:346 av Olsson, Lena (v)

Fråga 1998/99:346 av Lena Olsson v till finansministern om regler för skattskrivning den 11 februari Sälenfjällen ligger i Malungs kommun och är under vintertid den största vintersportorten i norra Europa med ca 4 000 fritidsfastigheter och ett flertal hotell. Kommunen har gjort betydande insatser i form av infrastruktur,

Inlämnad: 1999-02-11 Besvarare: finansminister Erik Åsbrink (S)

Paginering