Dokument & lagar (16 träffar)

Interpellation 2014/15:487 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2014/15:487 Fritidspeng av Saila Quicklund M till Statsrådet Gabriel Wikström S Systemet med fritidspeng för barn i familjer med försörjningsstöd infördes av alliansregeringen den 1 juli 2014. Fritidspengen är avsedd för de barn som lever i hushåll med knappa ekonomiska resurser under en längre tid. Den

Inlämnad: 2015-04-01 Besvarare: Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:487 av Saila Quicklund (M) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Fritidspeng

Interpellation 2014/15:580 av Jenny Petersson (M)

Interpellation 2014/15:580 Jämställdhet av Jenny Petersson M till Statsrådet Åsa Regnér S Kvinnors ställning på arbetsmarknaden har stärkts sedan 2006. Högre sysselsättningsgrad och arbetskraftsdeltagande för kvinnor, högre andel kvinnor som jobbar heltid, minskade löneskillnader mellan kvinnor och män och färre antal

Inlämnad: 2015-05-07 Besvarare: Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:580 av Jenny Petersson (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställdhet

Interpellation 2014/15:522 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:522 Investeringsstöd för trygghetsboende av Lotta Finstorp M till Statsrådet Mehmet Kaplan MP De demografiska utmaningarna kräver nya lösningar. Inte minst behöver och vill fler arbeta längre och bostadsmarknaden måste möta efterfrågan på bostäder för seniorer. Alliansregeringen införde ett investeringsstöd

Inlämnad: 2015-04-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:522 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 82 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Investeringsstöd för trygghetsboende

Interpellation 2014/15:447 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:447 Avgiftshöjningar för pensionärer av Lotta Finstorp M till Finansminister Magdalena Andersson S I regeringens budget, som föll i december 2014, fanns det förslag om att tillåta kommunerna att höja högkostnadsskyddet med 224 kronor för dem som har äldreomsorg i någon form. Man minskade statsbidraget

Inlämnad: 2015-03-25 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:447 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 65 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avgiftshöjningar för pensionärer

Interpellation 2014/15:538 av Sofia Fölster (M)

Interpellation 2014/15:538 Barns rätt till fritidsaktivitet av Sofia Fölster M till Statsrådet Åsa Regnér S Alliansregeringen införde förra året en så kallad fritidspeng i syfte att göra det möjligt för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta aktivt i fritidsaktiviteter. Fakta och verklighet visar nämligen att barn

Inlämnad: 2015-04-22 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:538 av Sofia Fölster (M) (pdf, 86 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Barns rätt till fritidsaktivitet

Interpellation 2014/15:437 av Helena Bouveng (M)

Interpellation 2014/15:437 Avskaffandet av fritidspeng av Helena Bouveng M till Statsrådet Åsa Regnér S Statistiska centralbyrån har i rapporten Barns fritid Statistiska centralbyrån, Levnadsförhållanden rapport 116, 2009 kommit fram till att barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll har begränsade möjligheter till

Inlämnad: 2015-03-23 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:437 av Helena Bouveng (M) (pdf, 87 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Avskaffandet av fritidspeng

Interpellation 2014/15:746 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2014/15:746 Frihet att själv välja partner av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Regnér S År 2009 kom en rapport från Ungdomsstyrelsen, Gift mot sin vilja 2009:5 som visade att unga i allt högre grad inte kände att de fritt kan välja vem de vill gifta sig med. Värst var det för unga flickor men

Inlämnad: 2015-08-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:746 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 92 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Frihet att själv välja partner

Interpellation 2014/15:736 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2014/15:736 Den så kallade satsningen på vårdpersonal inom äldreomsorgen av Lotta Finstorp M till Statsrådet Åsa Regnér S Inför valet och inför regeringens budget utlovades stora satsningar på äldreomsorgen. När vi nu ser verkligheten i vårändringsbudgeten kan vi konstatera att dessa löften mest var tomma

Inlämnad: 2015-07-09 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:736 av Lotta Finstorp (M) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Den så kallade satsningen på vårdpersonal inom äldreomsorgen

Interpellation 2014/15:161 av Margareta B Kjellin (M)

Interpellation 2014/15:161 Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre av Margareta B Kjellin M till Statsrådet Åsa Regnér S Fallolyckor bland äldre är ett stort och växande problem. I takt med att vi lever allt längre och att äldre personer utgör en allt större andel av befolkningen innebär fallolyckorna

Inlämnad: 2014-11-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:161 av Margareta B Kjellin (M) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre

Interpellation 2014/15:23 av Maj Karlsson (V)

Interpellation 2014/15:23 Lex Realia av Maj Karlsson V till Statsrådet Åsa Regnér S De två senaste mandatperioderna har högerns politik ökat klassklyftorna och skapat utsatthet bland allt fler människor i Sverige. Under många år har hela vårt trygghetssystem satts ur balans och tvingat ut människor ur samhällelig trygghet

Inlämnad: 2014-10-10 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:23 av Maj Karlsson (V) (pdf, 76 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Lex Realia

Interpellation 2014/15:45 av Maria Arnholm (FP)

Interpellation 2014/15:45 Jämställda pensioner vid skilsmässa av Maria Arnholm FP till Statsrådet Åsa Regnér S Mellan 10 000 och 15 000 personer som är 50 år eller äldre går varje år ur ett äktenskap, och över 315 000 pensionärer är frånskilda. Det är därför centralt att pensioner vid skilsmässor hanteras på ett jämställt

Inlämnad: 2014-10-17 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:45 av Maria Arnholm (FP) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Jämställda pensioner vid skilsmässa

Interpellation 2014/15:113 av Maj Karlsson (V)

Interpellation 2014/15:113 Personlig assistans av Maj Karlsson V till Statsrådet Åsa Regnér S Artikel 19 i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning handlar om rätten att leva självständigt och att delta i samhället. Sverige hade genom assistansreformen på 1990-talet tagit stora steg för att

Inlämnad: 2014-11-11 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:113 av Maj Karlsson (V) (pdf, 91 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Personlig assistans

Interpellation 2014/15:107 av Mats Persson (FP)

Interpellation 2014/15:107 Nationella insatser för hemlösa EU-migranter av Mats Persson FP till Statsrådet Åsa Regnér S Situationen för hemlösa EU-migranter kräver åtgärder. Undersökningar pekar på att en överväldigande andel av de hemlösa EU-migranterna kommer från Rumänien. Alliansregeringen krävde att den rumänska

Inlämnad: 2014-11-05 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:107 av Mats Persson (FP) (pdf, 79 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nationella insatser för hemlösa EU-migranter

Interpellation 2014/15:100 av Lars-Arne Staxäng (M)

Interpellation 2014/15:100 Nedläggning av Äldreutredningen av Lars-Arne Staxäng M till Statsrådet Åsa Regnér S För nästan ett år sedan tillsattes Äldreutredningen S 2014: 02 för att ta sig an en av Sveriges viktigaste utmaningar: framtidens äldreomsorg. Dess direktiv kan knappast betraktas som ideologiska, tvärtom så

Inlämnad: 2014-11-04 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:100 av Lars-Arne Staxäng (M) (pdf, 77 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Nedläggning av Äldreutredningen

Interpellation 2014/15:615 av Jeff Ahl (SD)

Interpellation 2014/15:615 Tak för hemtjänstavgifter av Jeff Ahl SD till Statsrådet Åsa Regnér S Regeringen avser att genomföra en reform där förvisso bostadstillägget för pensionärer förbättras, men där också taket för hemtjänstavgifter höjs med 220 kronor. Detta beräknas innebära ekonomiska försämringar för ca 64 000

Inlämnad: 2015-05-20 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:615 av Jeff Ahl (SD) (pdf, 68 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Tak för hemtjänstavgifter

Interpellation 2014/15:633 av Mikael Eskilandersson (SD)

Interpellation 2014/15:633 Könssegregeringen i samhället av Mikael Eskilandersson SD till Statsrådet Åsa Regnér S Morgan Johansson har annonserat att det är regeringens mening att lagstifta för att få mer jämställda bolagsstyrelser. Att just bolagsstyrelser blir huvudföremål för jämställdhetsdebatten kanske inte är helt

Inlämnad: 2015-05-26 Besvarare: Statsrådet Åsa Regnér (S)

Interpellation 2014/15:633 av Mikael Eskilandersson (SD) (pdf, 78 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Könssegregeringen i samhället