Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:1727 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1727 Skolstatistik och sekretess av Lars Püss M till Utbildningsminister Anna Ekström S Den 26 juni 2020 rapporterade Sveriges Radio följande: Skolverket kommer från och med september att endast publicera statistik på riksnivå. Statistik om enskilda skolor kommer inte att publiceras. Detta efter en dom som

Inlämnad: 2020-06-30 Svarsdatum: 2020-07-17 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1727 av Lars Püss (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1675 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1675 Exkluderingar ur PISA-undersökningen av Lars Püss M till Utbildningsminister Anna Ekström S I en skriftlig fråga 2019/20:1559 undrade jag följande: Kände utbildningsministern till att elever medvetet, och i strid med OECD:s regelverk, exkluderats från att göra PISA-provetJag upplever att svaret uteblev

Inlämnad: 2020-06-25 Svarsdatum: 2020-07-09 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1675 av Lars Püss (M) (pdf, 80 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1559 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1559 Felaktiga exkluderingar ur PISA-undersökningen 2018 av Lars Püss M till Utbildningsminister Anna Ekström S Det har i medierna de senaste dagarna framkommit att elever som har riskerat att prestera på låg nivå i PISA-undersökningen har exkluderats samt räknats som bortfall. Detta har skett trots att

Inlämnad: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1559 av Lars Püss (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1558 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:1558 Det misstänkta PISA-fusket av Lars Püss M till Utbildningsminister Anna Ekström S Med anledning av det uppdagade och misstänkta fusket med Pisa-undersökningen har nu utbildningsminister Anna Ekström bett OECD att se över de svenska resultaten. Det är ett bra initiativ, för det kan förhoppningsvis leda

Inlämnad: 2020-06-11 Svarsdatum: 2020-06-24 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1558 av Lars Püss (M) (pdf, 85 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1012 av Jamal El-Haj (S)

Fråga 2019/20:1012 Skydd av barn och skolpersonal mot islamofobi av Jamal El-Haj S till Utbildningsminister Anna Ekström S I flera kommuner vill olika politiker berätta för väljarna att man ogillar muslimer eftersom man tror att detta ska ge fler röster. Inte minst moderater och kristdemokrater tävlar med Sverigedemokraterna

Inlämnad: 2020-02-25 Svarsdatum: 2020-03-04 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1012 av Jamal El-Haj (S) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:926 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:926 Kombination av gymnasieutbildning och elitsatsning på idrott av Lars Püss M till Utbildningsminister Anna Ekström S I skrivande stund sitter många niondeklassare och funderar på sitt gymnasieval. En del av dessa funderar på att försöka kombinera sina idrottsliga talanger med att också skaffa sig en gymnasieutbildning.

Inlämnad: 2020-02-07 Svarsdatum: 2020-02-19 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:926 av Lars Püss (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:755 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:755 Länsstyrelsernas myndighetsutövning av Lars Püss M till Statsrådet Lena Micko S I en rapport Länsgranskning 2019 från Näringslivets Regelnämnd NNR uppmärksammas vi på att länsstyrelserna inte tillämpar lagstiftningen på ett likvärdigt sätt. Precis som likvärdiga bedömningar kommuner emellan är det minst

Inlämnad: 2020-01-15 Svarsdatum: 2020-01-22 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:755 av Lars Püss (M) (pdf, 91 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:101 av Lars Püss (M)

Fråga 2019/20:101 Försvarsberedningens förslag och ekonomiska ram av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Enligt uppgifter i Dagens Nyheter 1/10 2019 har försvarsminister Peter Hultqvist lovat att Försvarsberedningens förslag ska genomföras i sin helhet utifrån den uppgörelse, inklusive den ekonomiska ramen,

Inlämnad: 2019-10-03 Svarsdatum: 2019-10-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:101 av Lars Püss (M) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:988 av Lars Püss (M)

Fråga 2017/18:988 Halmstads flygplats av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Halmstads kommun ansvarar sedan drygt tio år för driften av Halmstads flygplats sedan staten lämnade över ansvaret. Huvudskälet till att kommunen tog på sig detta ansvar var att säkerställa att Halmstad även i fortsättningen skulle

Inlämnad: 2018-03-08 Svarsdatum: 2018-03-21 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:988 av Lars Püss (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2017/18:845 av Lars Püss (M)

Fråga 2017/18:845 Kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet av Lars Püss M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I Försvarsmaktens årsredovisning för 2017, som publicerades den 22 februari 2018, redovisas bland annat, glädjande nog, att intresset för den militära grundutbildningen har varit stort. Det som

Inlämnad: 2018-02-23 Svarsdatum: 2018-03-07 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2017/18:845 av Lars Püss (M) (pdf, 91 kB)