Dokument & lagar (251 träffar)

Skriftlig fråga 2019/20:2138 av Hans Wallmark (M)

Fråga 2019/20:2138 Skrivelsen om internationella militära samarbeten av Hans Wallmark M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I våras meddelade regeringen att det under hösten kommer att läggas en särskild skrivelse på riksdagens bord om internationella militära samarbeten, med fokus på Storbritannien, Tyskland och

Inlämnad: 2020-09-07 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2138 av Hans Wallmark (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2114 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Fråga 2019/20:2114 Statsbidrag till studieförbund med islamistkopplingar av Jonas Andersson i Linköping SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I början av september uppmärksammades att Göteborgs stad har beslutat att dra in det ekonomiska stöd som det muslimska studieförbundet Ibn Rushd lokalt tidigare har erhållit.

Inlämnad: 2020-09-04 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2114 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2110 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Fråga 2019/20:2110 Öppenhet i statistik av Ann-Sofie Lifvenhage M till Utbildningsminister Anna Ekström S I 20 års tid har skolors huvudmän, föräldrar, personal och forskare kunnat följa och använda sig av statistik från Skolverket. Från och med i dag försvinner den möjligheten efter en ny sekretesspolicy från Statistiska

Inlämnad: 2020-09-03 Svarsdatum: 2020-09-16 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2110 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2105 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:2105 Fusk med bidrag till studiecirklar av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Rubriker som Radikala islamister i mångmiljonaffärer med svenska kommuner och Skattepengar hamnar i kriminellas fickor talar sitt tydliga språk om att kriminella kan få skattepengar

Inlämnad: 2020-09-02 Svarsdatum: 2020-09-09 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2105 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 77 kB)

Interpellation 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-)

Interpellation 2019/20:469 Offentliga bidrag till Ibn Rushd av Amineh Kakabaveh till Utbildningsminister Anna Ekström S Genom januariöverenskommelsen har regeringen bland annat lovat att genomföra beslut: Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar

Inlämnad: 2020-09-01 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:469 av Amineh Kakabaveh (-) (pdf, 129 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentliga bidrag till Ibn Rushd

Skriftlig fråga 2019/20:2066 av John Weinerhall (M)

Fråga 2019/20:2066 Statens finansiering av organisationer med koppling till islamism av John Weinerhall M till Utbildningsminister Anna Ekström S De senaste åren har diskussionen om statliga bidrag till såväl studieförbundet Ibn Rushd som trossamfund och andra civilsamhällesorganisationer tagit stor plats. Det finns flera

Inlämnad: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2066 av John Weinerhall (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2061 av Maria Nilsson (L)

Fråga 2019/20:2061 Kunskapstappet inom sfi av Maria Nilsson L till Utbildningsminister Anna Ekström S Under torsdagen den 27 augusti rapporterade Ekot om en rundringning till de tre storstadskommunerna med frågan om sfi-undervisningen klarat coronakrisen. Det bekräftades att sfi-undervisningen lidit svårt av övergången

Inlämnad: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2061 av Maria Nilsson (L) (pdf, 98 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2058 av Betty Malmberg (M)

Fråga 2019/20:2058 Konfidentiella uppgifter om skolor av Betty Malmberg M till Utbildningsminister Anna Ekström S SCB och Kammarrätten i Göteborg har beslutat att vissa elevuppgifter från friskolor ska klassas som affärshemligheter. Ett beslut som får konsekvenser för det fria skolvalet då det försvårar elevers och föräldrars

Inlämnad: 2020-08-27 Svarsdatum: 2020-09-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2058 av Betty Malmberg (M) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2052 av Alexandra Anstrell (M)

Fråga 2019/20:2052 Sveriges militära insatser i Mali av Alexandra Anstrell M till Försvarsminister Peter Hultqvist S Efter en statskupp i Mali har landet nu gått över i en politisk övergångsperiod. Militärjuntan som tagit makten i landet har utlovat nyval. Det är en orolig tid i Mali, och det verkar nu som att samtalen

Inlämnad: 2020-08-26 Svarsdatum: 2020-09-10 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2052 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2031 av Sten Bergheden (M)

Fråga 2019/20:2031 Säkert avstånd i skolmiljö av Sten Bergheden M till Utbildningsminister Anna Ekström S Nu har skolorna startats upp igen efter att många skolor tidigare höll sin utbildning på distans. Risken för ökad smittspridningen för elever och lärare är uppenbar. Många klassrum är redan i dag underdimensionerade

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-08 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2031 av Sten Bergheden (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2026 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:2026 Folkbildningsstöd till Muslimska brödraskapet av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I dag går hundratals miljoner av svenska skattepengar till diverse islamistiska extremister som inte bara kan utgöra ett långsiktigt hot mot vårt samhälles grundläggande värderingar utan även aktivt

Inlämnad: 2020-08-24 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2026 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 92 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2025 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:2025 Statsbidrag via Folkbildningsrådet av Björn Söder SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I sitt svar på undertecknads fråga 2019/20:1782 angående om utbildningsministern avser att vidta några åtgärder för att förhindra att företrädare med kopplingar till Muslimska brödraskapet engageras i projekt

Inlämnad: 2020-08-21 Svarsdatum: 2020-09-07 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2025 av Björn Söder (SD) (pdf, 89 kB)

Interpellation 2019/20:450 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2019/20:450 Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar

Inlämnad: 2020-08-19 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2019/20:450 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 110 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:2002 av Jörgen Berglund (M)

Fråga 2019/20:2002 Färre värnpliktiga till Försvarsmakten av Jörgen Berglund M till Försvarsminister Peter Hultqvist S I en skriftlig fråga från februari 2020 till försvarsminister Peter Hultqvist efterfrågade jag besked om ökad finansiering för ett tredje prövningskontor till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet TRMDetta

Inlämnad: 2020-08-20 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:2002 av Jörgen Berglund (M) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1995 av Björn Söder (SD)

Fråga 2019/20:1995 Konsekvenser för svenska militära insatser i Mali av Björn Söder SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Ett halvt dygn efter en förmodad statskupp i Mali framträdde landets president Ibrahim Boubacar Keita i statlig tv. Keita, som senast hade setts föras bort av beväpnad militär, meddelade då att

Inlämnad: 2020-08-19 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1995 av Björn Söder (SD) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1991 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Fråga 2019/20:1991 Andelen behöriga lärare i skolan av Ann-Charlotte Hammar Johnsson M till Utbildningsminister Anna Ekström S Andelen behöriga lärare fortsätter att vara en utmaning i många kommuner. Genom att öka antalet behöriga lärare ökar inte bara kvaliteten i undervisningen, utan det frigör också tid för de behöriga

Inlämnad: 2020-08-19 Svarsdatum: 2020-09-03 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1991 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) (pdf, 88 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1915 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1915 Försvarsmaktens deltagande i Pride av Sara Gille SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Vad en människa har för sexuell läggning eller politisk åsikt ska inte röra Försvarsmakten. Försvarsmaktens främsta uppgift är att skydda landet och dess medborgare vid en eventuell attack. Självklart ska inte

Inlämnad: 2020-08-07 Svarsdatum: 2020-08-24 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1915 av Sara Gille (SD) (pdf, 79 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1904 av Sara Gille (SD)

Fråga 2019/20:1904 Restriktioner i landets skolmatsalar med anledning av covid-19 av Sara Gille SD till Utbildningsminister Anna Ekström S När skolorna öppnar igen efter sommaruppehållet går vardagen tillbaka det normala för många. Men i och med covid-19 kan inte allt återgå till det normala igen. För att undvika att

Inlämnad: 2020-08-05 Svarsdatum: 2020-08-21 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1904 av Sara Gille (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1897 av Lars Beckman (M)

Fråga 2019/20:1897 Konsumenters rätt till återbetalning av förbetalda resor av Lars Beckman M till Statsrådet Lena Micko S Enligt paketreselagen har en resenär rätt till återbetalning av hela resans pris inom 14 dagar om en paketresa ställs in eller om resenären avbokar på grund av extraordinära händelser på resmålet,

Inlämnad: 2020-08-04 Svarsdatum: 2020-08-19 Besvarare: Statsrådet Lena Micko (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1897 av Lars Beckman (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2019/20:1891 Försvarsmaktens deltagande i Pride av Markus Wiechel SD till Försvarsminister Peter Hultqvist S Försvarsmaktens främsta uppgift är att vid ett väpnat angrepp mot Sverige kunna skydda vårt territorium och våra medborgare. Det är en självklarhet att Försvarsmakten, likt andra myndigheter, inte diskriminerar

Inlämnad: 2020-07-30 Svarsdatum: 2020-08-13 Besvarare: Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Skriftlig fråga 2019/20:1891 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)