Dokument & lagar (53 träffar)

Interpellation 2001/02:176 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 januari Interpellation 2001/02:176 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om Ekeskolan Ekeskolan finns inte längre, ens till namnet. Numera heter det Resurscenter Syn, Örebro. Den 1 juli 2001 antogs de sista eleverna till specialskolan Ekeskolan. Hädanefter kommer behövande blinda och synskadade

Inlämnad: 2002-01-17 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 januari Interpellation 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning För många barn var jullovet en andhämtningspaus från utsatthet och mobbning. Stressade och oroliga går tusentals barn till skolan med vetskapen om att händer inget i dag,

Inlämnad: 2002-01-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:196 av Tolgfors, Sten (m)

den 18 december Interpellation 2000/01:196 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning i skolan Det har länge varit uppenbart att ytterligare åtgärder snabbt måste vidtas för att skolan bättre ska klara att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. Förra riksdagsåret begärde jag besked av skolministern

Inlämnad: 2000-12-18 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Interpellation 2000/01:276 av Tolgfors, Sten (m)

den 20 februari Interpellation 2000/01:276 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolplikten Sverige lägger störst andel av BNP i världen på skolan. Likväl blir inte resultaten tillräckligt goda. Enligt Skolverket har 34 av barnen i grundskolan svårigheter med att skriva och läsa. En viss mängd

Inlämnad: 2001-02-21 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:584 av Bjurling, Laila (s)

den 23 januari Fråga 2001/02:584 av Laila Bjurling s till socialminister Lars Engqvist om fri abort Enligt uppgifter i medierna har en rättegång med anledning av aborter, genomförts i Portugal. 17 kvinnor som gjort abort och 26 personer som ingått i ett nätverk kring utförandet av aborter har stått åtalade. En sjuksköterska

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1106 av Tolgfors, Sten (m)

den 24 april Fråga 2001/02:1106 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om hivprevention De senaste elva åren har Folkhälsoinstitutet, tillsammans med RFSL och RFSU, utarbetat sommarkampanjer vars syfte är att hindra spridning av hiv inom olika riskgrupper. RFSL och RFSU hör till de organisationer i Sverige

Inlämnad: 2002-04-24 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1405 av Tolgfors, Sten (m)

den 5 juli Fråga 2001/02:1405 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om dövtolkar Det nuvarande systemet för fördelning av resurser för dövtolkar utgår från länens invånarantal. Därtill fördelas visst stöd till t.ex. Örebro på grund av lokaliseringen av dövskolor i detta landsting. Det har länge varit

Inlämnad: 2002-07-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:173 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 november Fråga 2001/02:173 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor Det är klart att man inte kan förbjuda vinst. Vi kan ju inte säga att bara förlustbringande företag får driva skolor.Wanja Lundby Wedin, ordförande för LO i entreprenör.se, återgivet i DN den 6 november 2001. Skolministern

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:172 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 november Fråga 2001/02:172 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolans problem Regeringen arbetar oförtrutet vidare för att minska mångfalden i den svenska skolan. Framför allt kringskär regeringen friskolornas möjligheter. Det senaste i raden av förslag avsedda att strypa kreativiteten

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1073 av Tolgfors, Sten (m)

den 19 april Fråga 2000/01:1073 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om stöd för polisanmälan av skolvåld Jag har i flera frågor till skolministern påpekat vikten av att mobbning inte ska accepteras och våld polisanmälas i alla skolor. Fler och fler ger uttryck för behovet av ökad tydlighet. Häromdagen

Inlämnad: 2001-04-19 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1044 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1044 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kommunernas ansvar för barn med funktionshinder Handikappombudsmannens rapport visar att rörelsehindrade elever är utestängda från 40 av landets gymnasieskolor. Barn med rörelsehinder är också utestängda från hälften av landets

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1043 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1043 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om våldsbrott i skolan Efter flera års påtryckningar från moderat håll kom förra skolministern Ylva Johansson slutligen fram till ställningstagandet att det var positivt och riktigt att skolan polisanmälde våldsbrott begångna i skolan.

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1042 av Tolgfors, Sten (m)

den 9 april Fråga 2000/01:1042 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om kvaliteten på den kommunala skolan för barn med funktionshinder Av FN:s standardregler framgår att alla medlemsländer ska införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön tillgänglig, oavsett vilka eller hur stora funktionsnedsättningar

Inlämnad: 2001-04-09 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1193 av Tolgfors, Sten (m)

den 10 maj Fråga 2000/01:1193 av Sten Tolgfors m till justitieminister Thomas Bodström om rymningar från den rättspsykiatriska vården 47 personer rymde eller avvek från Karsuddens sjukhus under år 2000. Karsudden är en rättspsykiatrisk klinik för människor som har dömts till vård, efter mycket allvarliga våldsbrott.

Inlämnad: 2001-05-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1238 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 maj Fråga 2000/01:1238 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om valfriheten inom sjukvården Under förevändning att spara pengar kommer de fyra nordligaste landstingen i Sverige att begränsa valfriheten för patienterna så att de bara kan få vård inom detta geografiska område. Politikerna menar

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1237 av Tolgfors, Sten (m)

den 17 maj Fråga 2000/01:1237 av Sten Tolgfors m till socialminister Lars Engqvist om landstingens personal Landstingen har svårt att rekrytera och behålla sina medarbetare. S.k. stafettläkare och bemanningsföretag står för en växande del av vården. Vi ser också att många väljer att jobba i andra länder, t.ex. Norge.

Inlämnad: 2001-05-17 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:237 av Tolgfors, Sten (m)

den 16 november Fråga 2000/01:237 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om mobbning Elever ska inte behöva be skolan om hjälp mot mobbning. Det är skolans skyldighet att ge den hjälpen ändå. Skolministerns förslag att ge elever rätt att kräva skolan på åtgärdsprogram om de utsätts för mobbning är på

Inlämnad: 2000-11-16 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:181 av Tolgfors, Sten (m)

den 8 november Fråga 2000/01:181 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skolministerns ansvar för skolans arbete mot mobbning Mobbningen är ett av de allvarligaste hälsoproblemen för barn och ungdomar. 100 000 barn beräknas vara drabbade. Likväl saknas politiskt ledarskap för att stoppa mobbningen.

Inlämnad: 2000-11-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:180 av Tolgfors, Sten (m)

den 8 november Fråga 2000/01:180 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om rätten att hålla kommunen ansvarig vid mobbning För kort tid sedan vann en flicka som mobbats svårt och fått skoltiden förstörd mot Grums kommun i Karlstads tingsrätt. Flickan i Grums har fått många efterföljare. Att kommunen

Inlämnad: 2000-11-08 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:174 av Tolgfors, Sten (m)

den 7 november Fråga 2000/01:174 av Sten Tolgfors m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om friskolor När de nuvarande reglerna för bidrag till friskolor infördes sades det att kommunala och fria skolor skulle verka på lika villkor. Så har det inte blivit. De kommunala bidragen blir ofta föremål för förhandlingar, med

Inlämnad: 2000-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Paginering