Dokument & lagar (27 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1558 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 augusti Fråga 2001/02:1558 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om vård i gemensamma vårdsalar Bristen på vårdplatser på länssjukhuset Gävle-Sandviken har medfört att kvinnor och män vårdas i gemensamma vårdsalar. Många människor, särskilt äldre personer och vissa etniska minoriteter, kan

Inlämnad: 2002-08-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1339 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 13 juni Fråga 2001/02:1339 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om försäkringsbolagens läkare En s.k. sakkunnigläkare anlitas av försäkringsbolagen för att göra bedömningar av sjukjournaler och behandlande läkares invaliditetsintyg. Sakkunnigläkaren är oftast knuten till försäkringsbolagen genom

Inlämnad: 2002-06-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1247 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 28 maj Fråga 2001/02:1247 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om kartläggning om abort Riksdagens socialutskott klargjorde i betänkande 1993/94:SoU2 Vissa etiska frågor att en kartläggning borde göras av orsakerna till varför kvinnor väljer abort. Ingen kartläggning är dock genomförd. Visserligen

Inlämnad: 2002-05-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1242 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 maj Fråga 2001/02:1242 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om tandhälsan Kristdemokraterna har under flera år varnat för att tandhälsan kan försämras på grund av de höga kostnaderna för den enskilde. Bl.a. därför har vi ansett att även tandvården på sikt borde ingå i högkostnadsskyddet för

Inlämnad: 2002-05-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1241 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 27 maj Fråga 2001/02:1241 av Chatrine Pålsson kd till finansminister Bosse Ringholm om ungdomar med socialbidragstagande föräldrar Landets skolelever står nu inför en välförtjänt sommarledighet. En grupp ungdomar som troligen känner ett visst missmod är de vars föräldrar är socialbidragstagare. Om dessa ungdomar

Inlämnad: 2002-05-27 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:428 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 april Interpellation 2001/02:428 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om de funktionshindrades vård Under senare år har många beslut fattats i syfte att förbättra funktionshindrades levnadsförhållanden. Insikten om att den övergripande samhällsplaneringen är avgörande för hur den enskilde

Inlämnad: 2002-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:372 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 15 april Interpellation 2001/02:372 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om utbildningsnivån och tillsynen inom äldrevården År 1992 trädde den s.k. ädelreformen i kraft. Det innebar att kommunerna blev ansvariga även för sjukvårdande insatser för de äldre. En skatteväxling skedde för att ge

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1055 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 15 april Fråga 2001/02:1055 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om patientens rätt till en andra bedömning Numera har en patient som är svårt sjuk rätt till en andra bedömning, en s.k. second opinion Många patienter söker vård på olika ställen för att de inte är nöjda med vården eller diagnosen

Inlämnad: 2002-04-15 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:997 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 5 april Fråga 2001/02:997 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om vårdgarantin Statsminister Göran Persson har via medierna gjort gällande att Socialdemokraterna nu vill införa en vårdgaranti under nästa mandatperiod. Att döma av uppgifterna i medierna avses en vårdgaranti som är snarlik den

Inlämnad: 2002-04-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:584 av Bjurling, Laila (s)

den 23 januari Fråga 2001/02:584 av Laila Bjurling s till socialminister Lars Engqvist om fri abort Enligt uppgifter i medierna har en rättegång med anledning av aborter, genomförts i Portugal. 17 kvinnor som gjort abort och 26 personer som ingått i ett nätverk kring utförandet av aborter har stått åtalade. En sjuksköterska

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:156 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 20 december Interpellation 2001/02:156 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om anhörigvårdarnas situation Socialstyrelsen kom nyligen med rapport som beskriver anhörigvården i Sverige. Rapportens resultat över hur anhörigvårdarna upplever sin situation kan sammanfattas som: tungt men positivt.

Inlämnad: 2001-12-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:413 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 december Fråga 2001/02:413 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om missbrukarvården För drygt tre veckor sedan avled en medelålders man i Sundsvall på grund av alkoholmissbruk. Enligt uppgift ville mannen själv ha hjälp och vård inom frivilligorganisationen LP-verksamheten. Mannen nekades

Inlämnad: 2001-12-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:411 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 12 december Fråga 2001/02:411 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om tillgång till läkare i äldreboende Enligt en nyligen genomförd enkätundersökning, bland medicinskt ansvariga sjuksköterskor i 49 kommuner i södra Sverige, varnar tillsynsläkare vid Socialstyrelsen att bara ett fåtal kommuner

Inlämnad: 2001-12-12 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:171 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 7 november Fråga 2001/02:171 av Chatrine Pålsson kd till statsrådet Ingegerd Wärnersson om effekter av maxtaxan Svenska kommunförbundets rapporter visar att antalet barn kommer öka inom förskoleverksamheten när maxtaxeförslaget är helt genomfört. Det kommer innebära än större barngrupper på landets förskolor och

Inlämnad: 2001-11-07 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:109 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 26 oktober Fråga 2001/02:109 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om väntetiderna för cancerpatienter Enligt en undersökning av Cancerfonden är bristen på patologer stor. Detta resulterar bl.a. i att cancerpatienter kan tvingas vänta på provsvar en månad och ibland mer för att få besked om sin

Inlämnad: 2001-10-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1066 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 18 april Fråga 2000/01:1066 av Chatrine Pålsson kd till utbildningsminister Thomas Östros om forskning kring palliativ vård Den statliga utredningen om vård vid livets slutskede har lämnat sitt slutbetänkande. Vård i livets slutskede är ett eftersatt område, som bör få ökade resurser mot bakgrund av att genomsnittsåldern

Inlämnad: 2001-04-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2000/01:383 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 10 april Interpellation 2000/01:383 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om Xenical och Viagra i läkemedelssubventioneringssystemet Regeringen har nyligen fattat beslut om att ta bort läkemedlen Xenical och Viagra ur läkemedelssubventionssystemet. På detta sätt går regeringen förbi den statliga

Inlämnad: 2001-04-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Xenical och Viagra i läkemedelssubventioneringssystemet

Interpellation 2000/01:365 av Pålsson, Chatrine (kd)

den 5 april Interpellation 2000/01:365 av Chatrine Pålsson kd till socialminister Lars Engqvist om barn- och ungdomspsykiatrin Den ökande psykiska ohälsan bland barn är alarmerande. På tio år har antalet hjälpsökande till barn- och ungdomspsykiatrimottagningar fördubblats. Barnens problematik har blivit svårare, och

Inlämnad: 2001-04-05 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: barn- och ungdomspsykiatrin

Skriftlig fråga 2000/01:989 av Eneroth, Tomas (s)

den 30 mars Fråga 2000/01:989 av Tomas Eneroth s till försvarsminister Björn von Sydow om rekryteringen av deltidsbrandmän Räddningstjänsten i Sverige klarar av att på kort tid göra insatser vid såväl bränder som bilolyckor och översvämningar. Vid sidan av den heltidsanställda bemanningen finns en stor grupp deltidsanställda,

Inlämnad: 2001-03-30 Besvarare: försvarsminister Björn von Sydow (S)

Paginering