Dokument & lagar (32 träffar)

Skriftlig fråga 2001/02:1358 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 juni Fråga 2001/02:1358 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om avreglerat apoteksmonopol Apoteket har i dag monopol på försäljning av receptbelagda såväl som receptfria läkemedel. Detta innebär att många preparat är svåråtkomliga för kunder med exempelvis lång resväg till apoteket eller

Inlämnad: 2002-06-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Interpellation 2001/02:393 av Cederfelt, Margareta (m)

den 19 april Interpellation 2001/02:393 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om sjuksköterskor Att bristen är stor på sjuksköterskor råder det inget tvivel om. Dagligen förekommer rapporter i nyhetsmedierna om avdelningar som tvingas stänga sin verksamhet eller vidta extraordinära åtgärder på

Inlämnad: 2002-04-19 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:954 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 mars Fråga 2001/02:954 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om sjuksköterskornas arbetsförhållanden Det finns undersökningar som visar att sjuksköterskor anställda i privata företag trivs bättre än sjuksköterskor med anställning inom offentlig sektor. Genomgående uppfattas de privata företagen

Inlämnad: 2002-03-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:867 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 mars Fråga 2001/02:867 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om tonårsaborter Aborterna ökade i stor omfattning andra halvåret 2001. Framför allt är det tonårsaborterna som ökar. Medan aborttalen är högst i de tre största städerna, ökar antalet tonårsaborter mest utanför storstäderna. Speciellt

Inlämnad: 2002-03-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:807 av Cederfelt, Margareta (m)

den 25 februari Fråga 2001/02:807 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om tobaksrökning Världshälsoorganisationen har undersökt hur tobaksrökningen ser ut i Europa och konstaterat att 25 till 28 av tonårstjejerna röker. Bland de vuxna kvinnorna är det 21,5 som röker. Sverige avviker inte från

Inlämnad: 2002-02-25 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:632 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 januari Fråga 2001/02:632 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om äldrevård Medelåldern ökar i Sverige och västvärlden. År 2010 beräknas kulmen ha nåtts. För fyra av fem kommuner spricker budgeten för äldreomsorg redan i år. Samtidigt talar nyhetsrapporteringen om upprepade fall av vanvård

Inlämnad: 2002-01-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:631 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 januari Fråga 2001/02:631 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om vård eller sjukskrivning I alltfler landsting ökar kostnaderna för personalens sjukskrivningar. Ett exempel är det socialdemokratiskt styrda Landstinget i Värmland där kostnaderna för sjukfrånvaro har fördubblats sedan 1998

Inlämnad: 2002-01-30 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:584 av Bjurling, Laila (s)

den 23 januari Fråga 2001/02:584 av Laila Bjurling s till socialminister Lars Engqvist om fri abort Enligt uppgifter i medierna har en rättegång med anledning av aborter, genomförts i Portugal. 17 kvinnor som gjort abort och 26 personer som ingått i ett nätverk kring utförandet av aborter har stått åtalade. En sjuksköterska

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:371 av Cederfelt, Margareta (m)

den 6 december Fråga 2001/02:371 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingela Thalén om sjukskrivningar Det finns olika uppgifter angående hur stort antal människor i arbetsför ålder som är frånvarande från arbetsmarknaden på grund av sjukdom. Prognosen för år 2001 är att över 100 miljoner dagar ersätts med sjukpenning,

Inlämnad: 2001-12-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:80 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 oktober Fråga 2001/02:80 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om Läkemedelsforskning i Sverige Av tradition har Sverige en god forskningsmiljö inom medicin, vilket bl.a. märks i den kliniska läkemedelsforskningen. Tyvärr håller situationen på att förändras, vilket är allvarligt för såväl

Inlämnad: 2001-10-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:57 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 oktober Fråga 2001/02:57 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om bromsmediciner vid aids Enligt svensk lagstiftning ges inte bromsmediciner till aidssjuka patienter, vilka ej har permanent uppehållstillstånd, såvida inte det landsting där patienten vårdas har beslutat annat. Detta medför

Inlämnad: 2001-10-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1679 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 september Fråga 2000/01:1679 av Margareta Cederfelt m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om skollitteratur till skoleleverna Flera skolor i Sverige använder sig av skolböcker för grundskoleelever som innehåller reklam för olika produkter, bl.a. godis och chips. I gengäld är skolböckerna gratis för skolorna.

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1675 av Cederfelt, Margareta (m)

den 11 september Fråga 2000/01:1675 av Margareta Cederfelt m till justitieminister Thomas Bodström om kvinnlig könsstympning Könsstympning av flickor är enligt lag förbjudet i Sverige. Trots lagförbudet sker könsstympning, av flickor, både i Sverige och utomlands. Det förekommer också att Utlänningsnämnden avslår asylansökningar

Inlämnad: 2001-09-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1392 av Cederfelt, Margareta (m)

den 13 juni Fråga 2000/01:1392 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om hälso- och sjukvård i Norrland De boende i de socialdemokratiskt styrda fyra Norrlandslandstingen är drabbade av långa väntetider för hälso- och sjukvård. Norrlänningarna får genom politiska beslut inte möjlighet till ett fritt

Inlämnad: 2001-06-13 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1322 av Cederfelt, Margareta (m)

den 31 maj Fråga 2000/01:1322 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om pensionsavgångar inom hälso- och sjukvården Den svenska hälso- och sjukvården har i dag stora problem med brist på adekvat utbildad personal. Inom de kommande fem- till tioårsperioderna riskerar problemen att förvärras på grund

Inlämnad: 2001-06-01 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1319 av Cederfelt, Margareta (m)

den 30 maj Fråga 2000/01:1319 av Margareta Cederfelt m till justitieminister Thomas Bodström om avvikelser från rättspsykiatrin Det förekommer att patienter dömda till rättspsykiatrisk vård avviker ifrån den vårdenhet där de vårdas. Exempelvis avvek 47 patienter från Karsuddens rättspsykiatriska klinik under förra

Inlämnad: 2001-05-31 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1248 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 maj Fråga 2000/01:1248 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om vårdgaranti för barn med neuropsykiatriska störningar Barn med DAMP/ADHD får i många fall vänta länge på såväl utredning som diagnos och behandling. Stockholms läns landsting har beslutat införa en vårdgaranti för barn med neuropsykiatriska

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1247 av Cederfelt, Margareta (m)

den 18 maj Fråga 2000/01:1247 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om tandläkarbesök Att tandläkarbesök är dyrt och att de förändringar som socialdemokraterna införde i tandvårdsförsäkringen drabbar hårt är numera även dokumenterat i en doktorsavhandling från Stockholms universitet. Enligt avhandlingen

Inlämnad: 2001-05-18 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1118 av Cederfelt, Margareta (m)

den 26 april Fråga 2000/01:1118 av Margareta Cederfelt m till socialminister Lars Engqvist om barns övervikt Svenska barn väger alltmer. Ökad vikt är ett hälsoproblem som blir allt vanligare hos barn och ungdomar. Orsakerna är säkert många och varierande. Åtskilliga är de tidningsartiklar som behandlar problemet med

Inlämnad: 2001-04-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Paginering