Dokument & lagar (25 träffar)

Interpellation 2000/01:50 av Sidén, Anita (m)

den 20 oktober Interpellation 2000/01:50 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om rymningar från ungdomshem och LVM-hem De viktigaste insatserna i kampen mot brottslighet och drogberoende bör komma tidigt i en människas liv. Även de ungdomar som trots allt begått brott måste mötas med tydliga insatser.

Inlämnad: 2000-10-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:516 av Sidén, Anita (m)

den 14 januari Fråga 2001/02:516 av Anita Sidén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om trafikundervisningen i grundskolan Tolvåringarna klarar sig inte i trafiken. Det säger Britt-Marie Utterström, vd vid NTF. 11 000 elever i årskurs sju har besvarat en enkät, och där visar det sig bl.a. att 70 av eleverna tror att

Inlämnad: 2002-01-14 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2001/02:584 av Bjurling, Laila (s)

den 23 januari Fråga 2001/02:584 av Laila Bjurling s till socialminister Lars Engqvist om fri abort Enligt uppgifter i medierna har en rättegång med anledning av aborter, genomförts i Portugal. 17 kvinnor som gjort abort och 26 personer som ingått i ett nätverk kring utförandet av aborter har stått åtalade. En sjuksköterska

Inlämnad: 2002-01-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:563 av Sidén, Anita (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:563 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om information om klamydia För fjärde året i rad ökar antalet fall av klamydia. Statistik från Smittskyddsinstitutet som presenterades 18 januari i år, visar på mer än 22 000 rapporterade fall under 2001. Det är en ökning med 15 jämfört

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:562 av Sidén, Anita (m)

den 21 januari Fråga 2001/02:562 av Anita Sidén m till statsrådet Ingela Thalén om bilstöd till rörelsehindrade Det nuvarande bilstödet för rörelsehindrade har många brister. Dessutom har beloppet varit oförändrat ända sedan år 1988, trots att det blivit både dyrare att skaffa och äga bil. Många rörelsehindrade har

Inlämnad: 2002-01-21 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:336 av Sidén, Anita (m)

den 3 december Fråga 2001/02:336 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om unga missbrukare Enligt Göteborgsposten har heroinmissbruket ökat kraftigt i storstäderna. Unga missbrukare måste dock vänta ända tills att de fyllt 18 år innan de kan få en plats för avgiftning. Orsaken till det är att avgiftningsavdelningarna

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:335 av Sidén, Anita (m)

den 3 december Fråga 2001/02:335 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om tinnitus hos barn På Läkarstämmans första dag presenterade docent Kajsa-Mia Holgers vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, en undersökning som visade på nedslående resultat om hur vanligt tinnitus blivit bland barn och ungdomar. Varannan

Inlämnad: 2001-12-03 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:275 av Sidén, Anita (m)

den 23 november Fråga 2001/02:275 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om spridning av hiv och aids I dag lever omkring 40 miljoner människor i världen med hiv eller aids. De första året på 2000-talet har hittills i Sverige visat på en tendens till ökning av antalet hivfall. Ökningen har visats sig framför

Inlämnad: 2001-11-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:401 av Sidén, Anita (m)

den 11 december Fråga 2001/02:401 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om kroniskt sjuka En ny undersökning visar att reumatiker inte har råd med den vård de så väl behöver. Studien har utförts av Handikappolitiska utredningsinstitutet bland Reumatikerförbundets medlemmar. Fyra av tio som drabbats av

Inlämnad: 2001-12-11 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:1325 av Sidén, Anita (m)

den 10 juni Fråga 2001/02:1325 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om drogrelaterade dödsfall Enligt uppgifter i SVT:s Rapport har antalet personer som dör av narkotika trefaldigats mellan åren 1995 och 2001. Statistiken visar också att dödsfallen ökar bland ungdomar. Under 70-talet dog ca 50 personer

Inlämnad: 2002-06-10 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:795 av Sidén, Anita (m)

den 22 februari Fråga 2001/02:795 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om tvångsvården År 1993 tog staten över tvångsvården. Trots att det har gått snart tio år saknas ännu uppgifter om personalens kompetens. Regeringen betonade när Statens Institutionsstyrelse SIS bildades, att särskild vikt skulle läggas

Inlämnad: 2002-02-22 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:237 av Sidén, Anita (m)

den 20 november Fråga 2001/02:237 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om tvångsvård av missbrukare Enligt Dagens Nyheter missbrukar kommunerna lagen om tvångsvård av missbrukare LVMDetta sker genom att tvångsvård används som akuthjälp i stället för att ge långsiktig behandling. Mer än 70 av missbrukarna

Inlämnad: 2001-11-20 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2001/02:98 av Sidén, Anita (m)

den 23 oktober Fråga 2001/02:98 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om hörselskadades situation Det kan ta tre år att få en hörapparat för den som bor på fel ort. Detta visar en kartläggning, som Hörselskadades riksförbund, HRF, gjort. De längsta köerna finns uppe i Gällivare/Kiruna med 36 månader och

Inlämnad: 2001-10-23 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1576 av Sidén, Anita (m)

den 14 augusti Fråga 2000/01:1576 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om unga och rättspsykiatrisk vård Att barn och ungdomar döms till sluten rättspsykiatrisk vård är inte vanligt. Men vid de tillfällen då det sker vårdas de unga förövarna tillsammans med vuxna. Detta har bl.a. Barnombudsmannen reagerat

Inlämnad: 2001-08-14 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1566 av Sidén, Anita (m)

den 9 augusti Fråga 2000/01:1566 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om spridning av hiv Många nya hivfall har upptäckts i Sverige bland såväl hetero- som homosexuella. Under första halvåret var ökningen närmare 50 155 fall mot 105 förra året. Så många nysmittade har inte förekommit sedan början av 1990-talet.

Inlämnad: 2001-08-09 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1552 av Bjurling, Laila (s)

den 6 augusti Fråga 2000/01:1552 av Laila Bjurling s till statsrådet Ingegerd Wärnersson om morgontrötta elevers rätt till utbildning Förstör vi våra ungdomars möjligheter till bra utbildning genom gamla föreställningar om när skolan ska börja på morgonen Vid ett besök hos ungdomar som går det individuella programmet

Inlämnad: 2001-08-06 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Skriftlig fråga 2000/01:979 av Sidén, Anita (m)

den 28 mars Fråga 2000/01:979 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om läkemedelsskulder Alltfler patienter kan inte betala sina läkemedel. Apoteket uppger att de skickar alltfler ärenden vidare till indrivning. Apoteket har ca 500 000 kunder som i dag har möjlighet att delbetala sina läkemedel. Apotekets

Inlämnad: 2001-03-28 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:972 av Sidén, Anita (m)

den 23 mars Fråga 2000/01:972 av Anita Sidén m till socialminister Lars Engqvist om övergrepp mot funktionshindrade kvinnor Hot, våld, övergrepp. Det är vardagen för många funktionshindrade kvinnor. Enligt en pågående studie från föreningen Forum Kvinnor och handikapp, har så många som 75 av funktionshindrade kvinnor

Inlämnad: 2001-03-26 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:1021 av Sidén, Anita (m)

den 6 april Fråga 2000/01:1021 av Anita Sidén m till justitieminister Thomas Bodström om narkotikaklassificering av GBL Nyligen grep polisen i Göteborg ett par personer misstänkta för narkotikabrott. Polisen var dock tvungen att frisläppa dem. Det aktuella preparatet, GBL, är nämligen inte klassat som narkotika. GBL,

Inlämnad: 2001-04-06 Besvarare: socialminister Lars Engqvist (S)

Skriftlig fråga 2000/01:728 av Sidén, Anita (m)

den 15 februari Fråga 2000/01:728 av Anita Sidén m till statsrådet Ingegerd Wärnersson om arbetsmiljön i skolan Skolan är Sveriges största arbetsplats. Här finns 1,9 miljoner elever, lärare och övrig personal. Enligt rapporten, Verktyg för skolans arbetsmiljö en uppföljningsstudie av arbetsmiljö och välbefinnande bland

Inlämnad: 2001-02-15 Besvarare: statsrådet Ingegerd Wärnersson (S)

Paginering