Dokument & lagar (2 145 träffar)

Interpellation 2020/21:175 av Kristina Axén Olin (M)

Interpellation 2020/21:175 Omsättningen på rektorer av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Rektorer är otroligt viktiga för att skolor ska lyckas. Enligt Skolinspektionens rapport Utan spaning ingen aning riskeras skolors utveckling, goda strukturer och gemensamma förhållningssätt av den stora

Inlämnad: 2020-11-24 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:175 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:173 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2020/21:173 Föräldrapåverkan på skolans personal av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen uppmärksammades återigen problemet med föräldrar som genom olika typer av påtryckningar försöker påverka skolans rektorer och lärare i den riktning som de önskar. Det kan gälla allt från ledighetsrutiner

Inlämnad: 2020-11-23 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:173 av Roger Haddad (L) (pdf, 88 kB)

Interpellation 2020/21:149 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:149 Privatekonomi i skolans undervisning av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Finansinspektionen, FI, har konstaterat att Sveriges unga har oroväckande låga kunskaper i privatekonomi. En studie gjord av FI visar att 75 procent av de tillfrågade ungdomarna inte vet hur

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-12-11 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:149 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 91 kB)

Interpellation 2020/21:127 av Daniel Riazat (V)

Interpellation 2020/21:127 Rätt till nattis av Daniel Riazat V till Utbildningsminister Anna Ekström S Aldrig har det varit så tydligt som 2020 hur beroende vi är av de samhällsbärande yrkesgrupperna. Av dem som vårdar sjuka i vården, ger omsorg till de äldre, undervisar barn, kör bussarna eller som jobbar inom livsmedelsindustrin

Inlämnad: 2020-11-11 Svarsdatum: 2020-11-24 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:127 av Daniel Riazat (V) (pdf, 85 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Rätt till nattis

Interpellation 2020/21:97 av Roger Haddad (L)

Interpellation 2020/21:97 Skolans arbete mot extremism och radikalisering av Roger Haddad L till Utbildningsminister Anna Ekström S Efter det fruktansvärda terrorattentatet mot historieläraren Samuel Paty som avrättades i Paris efter att i sin undervisning om yttrandefrihet visat karikatyrer av profeten Muhammed har debatten

Inlämnad: 2020-10-30 Svarsdatum: 2020-11-10 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:97 av Roger Haddad (L) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Skolans arbete mot extremism och radikalisering

Interpellation 2020/21:86 av Mikael Oscarsson (KD)

Interpellation 2020/21:86 Offentliga bidrag till extremism av Mikael Oscarsson KD till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen avslöjades Folkbildningsrådet med ett stort bedrägeri. Miljontals kronor har betalats ut till tio studieförbund runt Järvafältet i Stockholm av dessa har åtta fuskat till sig bidrag. Enligt

Inlämnad: 2020-10-23 Svarsdatum: 2020-11-10 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:86 av Mikael Oscarsson (KD) (pdf, 117 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Offentliga bidrag till extremism

Interpellation 2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M)

Interpellation 2020/21:20 Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola av Alexandra Anstrell M till Utbildningsminister Anna Ekström S Riksdagen har tillkännagett för regeringen att den bör utreda möjligheterna att införa särskilda regleringar för idrottsgymnasier som möter olika idrotters behov och förutsättningar

Inlämnad: 2020-09-22 Svarsdatum: 2020-10-13 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:20 av Alexandra Anstrell (M) (pdf, 107 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskola

Interpellation 2020/21:1 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Interpellation 2020/21:1 Indraget stöd till islamistkopplat studieförbund på kommunal nivå av Jonas Andersson i Linköping SD till Utbildningsminister Anna Ekström S I september blev det känt att Göteborgs stad fattat beslut om att dra in det ekonomiska stöd som lokalt har utgått till det muslimska studieförbundet Ibn

Inlämnad: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-18 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Interpellation 2020/21:1 av Jonas Andersson i Linköping (SD) (pdf, 90 kB) Webb-tv interpellationsdebatt: Indraget stöd till islamistkopplat studieförbund på kommunal nivå

Skriftlig fråga 2020/21:650 av Markus Wiechel (SD)

Fråga 2020/21:650 Kunskap i svenska på förskolor av Markus Wiechel SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Hälften av alla sexåringar på grundskolorna i Rinkeby, Kista och Tensta i nordvästra Stockholm kan inte tala svenska tillräckligt bra och riskerar därför att inte klara av de uppsatta kunskapsmålen. På Askebyskolan

Inlämnad: 2020-11-23 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:650 av Markus Wiechel (SD) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:637 av Kristina Axén Olin (M)

Fråga 2020/21:637 Lärarnas dokumentationsbörda av Kristina Axén Olin M till Utbildningsminister Anna Ekström S Nästan 40 procent av lärarna överväger att lämna yrket på grund av dokumentationsbördan. I februari lämnade Lärarförbundet över 32 485 namnunderskrifter till utbildningsministern tillsammans med en skrivelse

Inlämnad: 2020-11-20 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:637 av Kristina Axén Olin (M) (pdf, 78 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:605 av Åsa Coenraads (M)

Fråga 2020/21:605 Selektering till idrottsgymnasier av Åsa Coenraads M till Utbildningsminister Anna Ekström S I den promemoria som kom från Utbildningsdepartementet finns ett förslag om att det bara ska finnas en typ av idrottsgymnasier nämligen riksidrottsgymnasier och därmed att även avskaffa de nationellt godkända

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:605 av Åsa Coenraads (M) (pdf, 84 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:597 av Lars Hjälmered (M)

Fråga 2020/21:597 Föräldrars tillgång till myndiga ungdomars studieresultat av Lars Hjälmered M till Utbildningsminister Anna Ekström S Myndiga tonåringar som studerar på gymnasiet behöver inte visa upp sina studieresultat för föräldrarna. Här kan det gå illa för en del elever när den formella rätten att följa upp ungdomarnas

Inlämnad: 2020-11-19 Svarsdatum: 2020-12-02 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:597 av Lars Hjälmered (M) (pdf, 89 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:572 av Sara Gille (SD)

Fråga 2020/21:572 Könsuppdelad undervisning av Sara Gille SD till Utbildningsminister Anna Ekström S På Diskrimineringsombudsmannens webbplats går det att läsa om könsuppdelad undervisning. De senaste åren har det framkommit att flera friskolor runt om i landet bedriver könsuppdelad undervisning, bland annat den kritiserade

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:572 av Sara Gille (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:565 av Sara Gille (SD)

Fråga 2020/21:565 Distansundervisning för samtliga skolor av Sara Gille SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Smittspridningen av covid-19 har ökat kraftigt runt om i landet och läget ses som allvarligt. Samtidigt som vi ser att våra äldre är i riskgruppen drabbar det inte enkom dem. I och med regeringens förslag

Inlämnad: 2020-11-18 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:565 av Sara Gille (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:508 av Ann-Sofie Lifvenhage (M)

Fråga 2020/21:508 Stängda gymnasieskolor fram till jullovet av Ann-Sofie Lifvenhage M till Utbildningsminister Anna Ekström S Tyvärr har smittan av coronaviruset tagit fart igen. Till skillnad från i våras då vissa regioner var mer ansatta än andra ser vi nu en ökad spridning över hela landet. De riktlinjer som gavs under

Inlämnad: 2020-11-16 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:508 av Ann-Sofie Lifvenhage (M) (pdf, 90 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:487 av Jörgen Grubb (SD)

Fråga 2020/21:487 Antalet svenska skolor med muslimsk profil av Jörgen Grubb SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Det har hittills varit frivilligt att ange om friskolor ska bedrivas med konfessionell inriktning, och det råder därför stor osäkerhet om hur många verksamheter det faktiskt rör sig om. Kastets skola

Inlämnad: 2020-11-13 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:487 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 77 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:485 av Jörgen Grubb (SD)

Fråga 2020/21:485 Tillsynen av skolor med konfessionell inriktning av Jörgen Grubb SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Den statliga utredningen SOU 2019:64 har analyserat regelverket kring konfessionella inslag i skolväsendet samt utrett frågan om möjligt etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell

Inlämnad: 2020-11-13 Svarsdatum: 2020-11-25 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:485 av Jörgen Grubb (SD) (pdf, 87 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:414 av Ellen Juntti (M)

Fråga 2020/21:414 Skärpning av skolors brottsförebyggande arbete av Ellen Juntti M till Utbildningsminister Anna Ekström S Nyligen lämnade Brottsförebyggande rådet rapporten Skolundersökningen om brott 2019 I den framkommer att nästan hälften av alla elever i årskurs 9 är oroliga för att utsättas för brott, vilket påverkar

Inlämnad: 2020-11-10 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:414 av Ellen Juntti (M) (pdf, 102 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:380 av Michael Rubbestad (SD)

Fråga 2020/21:380 Skydd av förskolepersonal och barn av Michael Rubbestad SD till Utbildningsminister Anna Ekström S Arbetsmiljöverket har efter larm om pandemioro från ett skyddsombud på en förskola i Bergs kommun i Jämtland beslutat att förskolepersonalen måste kunna skydda sig med munskydd och visir för att undvika

Inlämnad: 2020-11-06 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:380 av Michael Rubbestad (SD) (pdf, 86 kB)

Skriftlig fråga 2020/21:372 av Marie-Louise Hänel Sandström (M)

Fråga 2020/21:372 Sexuellt våld mot barn av Marie-Louise Hänel Sandström M till Utbildningsminister Anna Ekström S Det sexuella våldet mot barn ökar alltmer och det går även ner i åldrarna. Det sker både fysiskt, ofta med förövare som barnen litar på, men mycket sker på nätet, där det ökar katastrofalt. Det finns nästan

Inlämnad: 2020-11-06 Svarsdatum: 2020-11-18 Besvarare: Utbildningsminister Anna Ekström (S)

Skriftlig fråga 2020/21:372 av Marie-Louise Hänel Sandström (M) (pdf, 86 kB)