Dokument & lagar (17 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1734 av Hägg, Carina (s)

den 1 juni Fråga 2005/06:1734 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s SRHR-policy Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har ingen åldersgräns och berör alla, men är trots sin angelägenhet ett politiskt område som alltför ofta fått stå tillbaka. Under senare år har ett politiskt motstånd internationellt

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1660 av Hägg, Carina (s)

den 19 maj Fråga 2005/06:1660 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Könsstympning FN har tagit ställning mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning innebär en hälsorisk i samband med övergreppet och vid förlossning. Könsstympning begränsar kvinnors sexuella rättigheter. Många länder har tagit

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1361 av Hägg, Carina (s)

den 4 april Fråga 2005/06:1361 av Carina Hägg s till utrikesminister Carin Jämtin s Stöd till Global Safe Abortion Fund Den transnationella organisationen IPPF International Planned Parenthood Federation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa har tagit initiativ till Global Safe Abortion Fund. Denna fond

Inlämnad: 2006-04-04 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:890 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2005/06:890 av Carina Hägg s till socialminister Berit Andnor s Funktionella handikapphjälpmedel Med individen i centrum och genom ett samspel mellan anhöriga, kommun och landsting kan vård och omsorg utvecklas ytterligare. De anhöriga som vårdar en närstående har utifrån inte minst olika vårdtyngd

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:646 av Hägg, Carina (s)

den 15 december Fråga 2005/06:646 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Budgetstöd till samarbetsländer Finansiellt bidrag till ett lands budget får inte sudda ut de ställningstaganden som riksdagen slagit fast. Det förs fram oro för att sektorsprogramstöd och budgetstöd försvårar prioriteringar som kan

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:564 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2005/06:564 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Reproduktiv hälsa och millenniemålen Det är angeläget att regeringen fortsätter verka för att säkerställa ett mål om reproduktiv hälsa inom de av FN åtta uppsatta millenniemålen. Det är även av värde att regeringen informerar riksdagens

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 1998/99:839 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:839 av Birger Schlaug mp till miljöministern om säljakt den 9 augusti Naturvårdsverket och Fiskeriverket har, bl.a. för regering och riksdagsledamöter, redovisat att det finns ett gråsälsbestånd i storleken 60 000-120 000 individer. Detta har lett till diskussioner om att påbörja jakt på såväl gråsäl

Inlämnad: 1999-08-09 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:787 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:787 av Birger Schlaug mp till miljöministern om EU:s beslut om moratorium på GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut Men tyvärr har glädjen i Sverige smolkats lite av det

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:786 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:786 av Birger Schlaug mp till miljöministern om redan godkända GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut som visar på en attitydförändring, vilken redan haft reella verkningar,

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:785 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:785 av Birger Schlaug mp till miljöministern om genmanipulerade produkter färdiga att släppas ut på marknaden den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut som förhoppningsvis innebär

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:784 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:784 av Birger Schlaug mp till miljöministern om bevisbördan och GMO den 1 juli Vid miljöministerrådet den 24-25 juni fick miljörörelsen äntligen gehör för kravet på ett moratorium på ytterligare utsättning av GMO. Ett mycket bra beslut Nu har forskningen kring genteknikens baksidor en reell chans att

Inlämnad: 1999-07-01 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:588 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:588 av Birger Schlaug mp till statsrådet Pierre Schori om utgiftstakets effekter för biståndet den 28 april Orkanen Mitch i Centralamerika förde för ett halvår sedan med sig att 26 000 människor dog eller försvann. Effekterna blev långsiktiga: miljoner människor fick sina hus förstörda, broar sveptes

Inlämnad: 1999-04-28 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:458 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:458 av Carina Hägg s till försvarsministern om kompetensuppbyggnad kring vård och omsorg för minornas offer den 17 mars Sverige har hårt engagerat sig för ett totalförbud av trampminor. Minor väljer inte sina offer utan fortsätter att döda och lemlästa årtionden efter det att krigen har avslutats. Militärer

Inlämnad: 1999-03-17 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:280 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:280 av Birger Schlaug mp till miljöministern om valfångst den 25 januari Sverige har tidigare intagit en restriktiv hållning då det gäller valfångst. Den svenska regeringen är på väg att vända i denna fråga, tycks nu t.o.m. förorda kommersiell valjakt längs kustområden. Jag ifrågasätter starkt det rimliga

Inlämnad: 1999-01-25 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:221 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:221 av Birger Schlaug mp till miljöministern om rättvist miljöutrymme den 4 januari Enligt ett uttalande, refererat i Aktuellt den 3 januari, lär miljöminister Kjell Larsson anse att miljöproblemen i stort sett skulle vara lösta om världen i övrigt gjorde som Sverige. Detta är, om ministern är rätt citerad,

Inlämnad: 1999-01-04 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)

Skriftlig fråga 1998/99:217 av Hägg, Carina (s)

Fråga 1998/99:217 av Carina Hägg s till statsrådet Pierre Schori om amning och hivsmitta den 21 december Sidas förslag till strategi för hiv/aids i internationellt utvecklingsarbete överlämnas till UD i december 1998. Färska studier visar att 33 miljoner, varav 1,2 miljoner barn, är smittade och alltfler barn smittas.

Inlämnad: 1998-12-21 Besvarare: statsrådet Pierre Schori (S)

Skriftlig fråga 1998/99:133 av Schlaug, Birger (mp)

Fråga 1998/99:133 av Birger Schlaug mp till miljöministern om östra Tönningflon den 2 december I östra Härjedalen finns flera våtmarker med höga naturvärden. I ornitologiska inventeringar har 7-8 objekt hänförts till skyddsklass 1, dvs. av riksintresse. Redan tidigare har Härjedalens Energi AB inlett exploatering av

Inlämnad: 1998-12-02 Besvarare: miljöminister Kjell Larsson (S)