Dokument & lagar (216 träffar)

Skriftlig fråga 2003/04:1606 av Torstensson, Åsa (c)

den 8 september Fråga 2003/04:1606 av Åsa Torstensson c till statsrådet Ulrica Messing om löftet om en ny E 6 och arbetsplan Hogdal-Skee Inför valet 2002 gav dåvarande ansvarig minister för infrastruktur Björn Rosengren löfte om en färdigutbyggd Europaväg 6 genom hela Bohuslän år 2007. Det löftet höll dock inte. Därefter

Inlämnad: 2004-09-08 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1603 av Larsson, Håkan (c)

den 6 september Fråga 2003/04:1603 av Håkan Larsson c till statsrådet Ulrica Messing om konsekvenser av Rikstrafikens planerade besparingar Rikstrafiken har hamnat i ekonomiska problem och därför tagit fram ett omfattande sparpaket. Fullföljs planerna kommer detta att få svåra regionalpolitiska och samhällsekonomiska

Inlämnad: 2004-09-06 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1602 av Wikström, Cecilia (fp)

den 3 september Fråga 2003/04:1602 av Cecilia Wikström fp till statsrådet Carin Jämtin om Palestinakonferensen i Västra Frölunda Den 711 september 2004 planeras en palestinsk solidaritetskonferens att hållas i Västra Frölunda. På konferensen kommer enligt uppgift flygplanskaparen Leila Khaled att tala. Hon var tidigare

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1599 av Ertsborn, Jan (fp)

den 3 september Fråga 2003/04:1599 av Jan Ertsborn fp till justitieminister Thomas Bodström om övergivna bilar utmed motorvägarna Dagligen kan vi som färdas på motorvägarna och för all del även på andra vägar konstatera att det utmed vägarna står övergivna bilar. Om dessa är så placerade att polisen inte bedömer att

Inlämnad: 2004-09-03 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1587 av Danielsson , Peter (m)

den 31 augusti Fråga 2003/04:1587 av Peter Danielsson m till statsrådet Ulrica Messing om farledsavgifter Sverige, Estland, Lettland och Finland tar ut farledsavgifter av fartyg som angör ländernas hamnar, medan exempelvis Polen, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien inte gör det. I Sverige utgör farledsavgifterna

Inlämnad: 2004-08-31 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1580 av Lundström, Nina (fp)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1580 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om slutsatser i Human Development Report FN:s utvecklingsprogram UNDP har presenterat Human Development Report i juli 2004, där huvudbudskapet var att kulturell frihet är en mänsklig rättighet och en nödvändighet för utveckling i

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1579 av Lundström, Nina (fp)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1579 av Nina Lundström fp till statsrådet Carin Jämtin om ökning av biståndet för att nå milleniemålet Stats- och regeringschefer från hela världen har förpliktat sig att uppfylla FN:s millenniemål att halvera andelen fattiga människor i världen före utgången av år 2015. FN har ett globalt

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1572 av Widegren, Cecilia (m)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1572 av Cecilia Widegren m till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnad av E 20 i Skaraborg Återigen har Skaraborg dragit en nitlott när det gäller utbyggnaden av infrastrukturen. Tyvärr verkar byggstarten av en trygg och säker E 20 mellan Lundsbrunn och Holmestad skjutas på framtiden trots

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1571 av Löfstrand, Johan (s)

den 30 augusti Fråga 2003/04:1571 av Johan Löfstrand s till statsrådet Ulrica Messing om lågprisflyget som hot mot arbetsrätt och flygsäkerhet Under de senaste åren har olika lågprisflygbolag slagit sig in på den svenska marknaden. Bolagen har redan från starten pressat priserna genom sämre arbetsvillkor för de anställda.

Inlämnad: 2004-08-30 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1567 av Johansson, Lars (s)

den 26 augusti Fråga 2003/04:1567 av Lars Johansson s till statsrådet Pär Nuder om ändrad valkretsindelning Regeringen har nyligen lämnat direktiv till en kommitté med uppgift att göra en samlad översyn av regeringsformen. Bland annat framgår att kommittén ska se över valkretsindelningen för riksdagsval. Regionstyrelsen

Inlämnad: 2004-08-26 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1560 av Brodén, Anita (fp)

den 24 augusti Fråga 2003/04:1560 av Anita Brodén fp till statsrådet Ulrica Messing om vägar i Dalsland Oron är just nu stor i Dalsland. Efter Ulrica Messings tidigare löften om ett rejält statligt väganslag, för att komma till rätta med inte minst tjälsäkring av vägarna i Dalsland, kommer nu andra signaler från Näringsdepartementet.

Inlämnad: 2004-08-24 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1544 av Unander, Hans (s)

den 20 augusti Fråga 2003/04:1544 av Hans Unander s till statsrådet Ulrica Messing om användning av insektsmedel vid skogsplantering Över hälften av Sveriges yta är täkt av skog och skogsnäringen har stor betydelse för den svenska ekonomin. Regeringen har sedan lång tid tillbaka satt upp två mål för skogspolitiken,

Inlämnad: 2004-08-20 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1512 av Runegrund, Rosita (kd)

den 10 augusti Fråga 2003/04:1512 av Rosita Runegrund kd till utrikesminister Laila Freivalds om utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete Vi kristdemokrater har under lång tid påtalat nödvändigheten av en självständig funktion för utvärdering av det internationella utvecklingssamarbetet. I proposition 2002/03:122

Inlämnad: 2004-08-10 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1507 av Rådhström, Jan-Evert (m)

den 9 augusti Fråga 2003/04:1507 av Jan-Evert Rådhström m till statsrådet Ulrica Messing om Värmlands vägnät Onsdagen den 4 augusti föll det över 100 millimeter regn över delar av Värmland. Det medförde stora skador på vägnätet. Skador som ej går att åtgärda inom den resursram som regering och riksdag har anslagit

Inlämnad: 2004-08-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1481 av de Pourbaix-Lundin, Marietta (m)

den 2 augusti Fråga 2003/04:1481 av Marietta de Pourbaix-Lundin m till statsrådet Ulrica Messing om väg 73 Regeringen har gjort utfästelser om att utbyggnaden av väg 73, Nynäsvägen, ska påbörjas 2005. Statsrådet Messing och jag har så sent som i mars i år i en interpellationsdebatt uttryckt glädje över byggstarten

Inlämnad: 2004-08-02 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1459 av Danielsson, Peter (m)

den 27 juli Fråga 2003/04:1459 av Peter Danielsson m till statsminister Göran Persson om tunnel mellan Helsingborg och Helsingör De senaste åren har statsministern vid ett antal tillfällen uttalat sitt stöd för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Vid besök i Helsingborg har statsministern slagit fast

Inlämnad: 2004-07-27 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1452 av S Järrel, Henrik (m)

den 21 juli Fråga 2003/04:1452 av Henrik S Järrel m till statsminister Göran Persson om regeringens utnämningspolitik Riksdagens utredningstjänst RUT har nyligen presenterat en studie rörande regeringens utnämningspolitik. Liknande studier av andra har gjorts tidigare. Av 36 granskade företag 18 statliga företag med

Inlämnad: 2004-07-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1444 av Västerteg, Claes (c)

den 16 juli Fråga 2003/04:1444 av Claes Västerteg c till statsrådet Ulrica Messing om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Västra Götaland De av riksdagen beslutade planeringsramarna för satsningar på infrastruktur innehåller satsningar på trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Dock har fördelningen av medlen för att kunna

Inlämnad: 2004-07-16 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1432 av Sellén, Birgitta (c)

den 14 juli Fråga 2003/04:1432 av Birgitta Sellén c till statsminister Göran Persson om regeringens löfte till Sollefteå Vid försvarsuppgörelsen år 1999 så lades det sista regementet ned i Sollefteå. Många personer förlorade därmed sina arbeten. Regeringen lovade då att kompensera Sollefteå med 300 nya statliga jobb

Inlämnad: 2004-07-14 Besvarare: Ulrica Messing (S)

Skriftlig fråga 2003/04:1422 av Nylander, Christer (fp)

den 9 juli Fråga 2003/04:1422 av Christer Nylander fp till statsrådet Ulrica Messing om utbyggnaden av E 22 I ett brev till regeringen skriver Vägverkets generaldirektör att ytterligare 1 miljard kronor behövs för att klara alla utlovade vägsatsningar i Sverige. Denna resursbrist kan tvinga Vägverket att ännu en gång

Inlämnad: 2004-07-09 Besvarare: Ulrica Messing (S)