Dokument & lagar (21 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2153 av Andrén, Gunnar (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2153 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatternas integritetspåverkan Enligt riksdagens beslut den 16 juni 2004 i samband med godkännandet av regeringens förslag till lag om trängselskatt ändrades också 1980 års sekretesslag 9 kap. 10 enligt följande ändringar

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2063 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 25 juli Fråga 2004/05:2063 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Barbro Holmberg om utvisning av HBT-flyktingar från Iran Omvärlden har länge kunnat bevittna hur diktaturregimen i Iran avrättar, torterar och trakasserar homo, bi- och transpersoner HBTFörföljelsen av individer som älskar en person av samma kön

Inlämnad: 2005-07-25 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2057 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 juli Fråga 2004/05:2057 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder för att stävja olaga arbete inom den hushållsnära sektorn Det är känt att regeringspartiet tillsammans med sina stödpartier i riksdagen inte önskar biträda förslaget om att skapa en vidgad legal arbetsmarknad inom den hushållsnära

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1990 av Andrén, Gunnar (fp)

den 5 juli Fråga 2004/05:1990 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om likabehandling av skattebetalare Skatteverket har utvecklat sina administrativa rutiner på ett mycket bra sätt, både sett ur intern synvinkel och från skattebetalarnas perspektiv. Genom de omfattande erbjudandena om en pappersfri hantering

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1930 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 21 juni Fråga 2004/05:1930 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om fryst bistånd till Etiopien Efterspelet till parlaments- och lokalvalen i Etiopien i mitten på maj har visat sig bli mycket våldsamt. Protester från demonstranter med anledning av det dröjande valresultatet har besvarats med kraftigt

Inlämnad: 2005-06-21 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1737 av Andrén, Gunnar (fp)

den 27 maj Fråga 2004/05:1737 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om undantaget från skatteplikt för huvuddelägares aktier I riksdagen den 20 maj 2005 meddelade näringsminister Thomas Östros riksdagsprot. 2004/05:124, 6 anf. 28 att en översyn även pågår av förmögenhetsskattenDet är onekligen glädjande

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:664 av Andrén, Gunnar (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:664 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om kapitalavkastningen av bostäder Som bekant införde riksdagen 1984/85 en ny skatt från den 1 januari 1985, fastighetsskatten, på förslag av dåvarande statsministern Olof Palme och bostadsministern Hans Gustafsson. Skatten ersatte

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:630 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:630 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om demokratimålet i svensk biståndspolitik Mänskliga rättigheter är universella. Det enda politiska system som tillförsäkrar människor dessa grundläggande rättigheter är demokrati. Demokrati medför positiva effekter som gynnar

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1685 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 23 maj Fråga 2004/05:1685 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om FN och WFP Svälten i världen är alltjämt omfattande. Varje dag dör tusentals individer på grund av undernäring, brist på mat och utpräglad torka. FN:s livsmedelsprogram WFP meddelade i mitten av maj att man dessvärre tvingas dra ned

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1531 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 28 april Fråga 2004/05:1531 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om svält i Niger Svältsituationen i många afrikanska länder har intensifierats det senaste året. Nu senast kommer nya akutrapporter från Niger som drabbats av torka och uteblivna skördar. Niger är ett av världens allra fattigaste länder.

Inlämnad: 2005-04-28 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2004/05:521 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 18 april Interpellation 2004/05:521 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om användandet av biståndsmedel I och med att de forna biståndsländerna Estland, Lettland, Litauen och Polen trädde in som nya medlemmar i EU i maj 2004 skulle utvecklingssamarbetet med länderna upphöra. I budgetpropositionen

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1435 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 18 april Fråga 2004/05:1435 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om bistånd och arbetsmarknadspolitik I mars aviserades att regeringens utredare Jan Bergqvist vill flytta ytterligare 30 Sida-tjänster till Gotland utöver den Sida-enhet med 20 tjänster som redan planeras där. Denna flytt har hårt kritiserats

Inlämnad: 2005-04-18 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1290 av Luciano Astudillo s till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:375 av Andrén, Gunnar (fp)

den 10 februari Interpellation 2004/05:375 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatt och skattebetalare Riksdagen beslutade 2004/05:FiU10 den 16 december 2004 att anslå 1 690 miljoner kronor för 2005 till Försök med trängselskatt i Stockholm, ett ramanslag. Anslaget ryms i statens kontoplan

Inlämnad: 2005-02-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:800 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari Fråga 2004/05:800 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd till Västbanken Israel har återupptagit bygget av den så kallade säkerhetsmuren på Västbanken. Detta trots att den internationella brottmålsdomstolen har fastslagit att de delar av barriären som byggs inne på Västbanken

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:677 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 28 december Fråga 2004/05:677 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om svenskt demokratibistånd till Somalia Somalia har sedan 1991 saknat centralmakt och landet har präglats av anarki, kaos och klanstrider. Men efter årtionden av konflikt har det under hösten kunnat hållas val till ett övergångsparlament

Inlämnad: 2004-12-28 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:675 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 23 december Fråga 2004/05:675 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om svälten i Somalia Hjälpen till världens olika konflikthärdar styrs ofta av det internationella medieflödet. Dit CNN pekar med sina TV-kameror förs uppmärksamheten och därefter vanligen också den humanitära katastrofhjälpen. Detta

Inlämnad: 2004-12-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:653 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 december Fråga 2004/05:653 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om ofinansierade utgifter Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att i anslutning till behandlingen av försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU05 frångå den av regeringen föreslagna dimensioneringen av försvaret och möjliggöra framtida

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:611 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 16 december Fråga 2004/05:611 av Birgitta Ohlsson fp till statsrådet Carin Jämtin om det svenska biståndet i Tanzania Sedan långt tid existerar starka spänningar mellan Zanzibar och centralmakten Tanzania. I samband med 2001 års val dödades över 31 personer, varav flertalet civila, av polisen och regeringsstyrkor.

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2004/05:61 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 oktober Interpellation 2004/05:61 av Gunnar Andrén fp till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatt från ideella organisationer Av medieuppgifter för en tid sedan framgick att ideella organisationer exempelvis en fotbollsförening i södra delarna av Stockholm har drabbats av besvär med inbetalning av reklamskatt

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Paginering