Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2153 av Andrén, Gunnar (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2153 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatternas integritetspåverkan Enligt riksdagens beslut den 16 juni 2004 i samband med godkännandet av regeringens förslag till lag om trängselskatt ändrades också 1980 års sekretesslag 9 kap. 10 enligt följande ändringar

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2102 av Fridolin, Gustav (mp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2102 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om återinfört bidrag för eget boende I debatten som föranledde avskaffandet av det så kallade EBO-bidraget hävdade bland andra Miljöpartiet att resultatet enbart skulle bli minskade resurser till en av de allra mest utsatta grupperna,

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2057 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 juli Fråga 2004/05:2057 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder för att stävja olaga arbete inom den hushållsnära sektorn Det är känt att regeringspartiet tillsammans med sina stödpartier i riksdagen inte önskar biträda förslaget om att skapa en vidgad legal arbetsmarknad inom den hushållsnära

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1990 av Andrén, Gunnar (fp)

den 5 juli Fråga 2004/05:1990 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om likabehandling av skattebetalare Skatteverket har utvecklat sina administrativa rutiner på ett mycket bra sätt, både sett ur intern synvinkel och från skattebetalarnas perspektiv. Genom de omfattande erbjudandena om en pappersfri hantering

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1850 av Fridolin, Gustav (mp)

den 10 juni Fråga 2004/05:1850 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om definitionen av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är en mycket allvarlig medicinsk åkomma som drabbar människor som upplevt svåra händelser, såsom krig eller förföljelse. Många flyktingar i Sverige

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1737 av Andrén, Gunnar (fp)

den 27 maj Fråga 2004/05:1737 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om undantaget från skatteplikt för huvuddelägares aktier I riksdagen den 20 maj 2005 meddelade näringsminister Thomas Östros riksdagsprot. 2004/05:124, 6 anf. 28 att en översyn även pågår av förmögenhetsskattenDet är onekligen glädjande

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:666 av Fridolin, Gustav (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:666 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande romer från Serbien På 90-talet kunde upp emot två tredjedelar av de asylsökande till slut få uppehållstillstånd i Sverige. I dag ligger motsvarande andel kring 12 Jurister och frivilliga hävdar att praxis har

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:664 av Andrén, Gunnar (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:664 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om kapitalavkastningen av bostäder Som bekant införde riksdagen 1984/85 en ny skatt från den 1 januari 1985, fastighetsskatten, på förslag av dåvarande statsministern Olof Palme och bostadsministern Hans Gustafsson. Skatten ersatte

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1663 av Fridolin, Gustav (mp)

den 19 maj Fråga 2004/05:1663 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om somatiska respektive psykosociala sjukdomstillstånd bland asylsökande barn Migrationsministern har vid ett flertal tillfällen, bland annat i riksdagen, i samband med diskussioner om de depressivt devitaliserade flyktingbarnen slagit

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1579 av Fridolin, Gustav (mp)

den 4 maj Fråga 2004/05:1579 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om irakiers situation efter avslag på asylansökan På grund av det spända läget i Irak sker återvändande till landet, efter att någon asylsökande därifrån fått avslag, i huvudsak frivilligt. För de irakier som under sin tid i Sverige

Inlämnad: 2005-05-04 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1554 av Fridolin, Gustav (mp)

den 2 maj Fråga 2004/05:1554 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om apatiska barn i asylprocessen Regeringens samordnare för apatiska barn i asylprocessen, Marie Hessle, har gjort sig känd för ett flertal märkliga citat. I svenska medier har sagts att det fanns rapporter om barn som var uppe och sprang

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:559 av Fridolin, Gustav (mp)

den 27 april Interpellation 2004/05:559 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande romer från Serbien På 90-talet kunde upp emot två tredjedelar av de asylsökande till slut få uppehållstillstånd i Sverige. I dag ligger motsvarande andel kring 12 Jurister och frivilliga hävdar att praxis har

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1307 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 mars Fråga 2004/05:1307 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om barnavvisningar Sedan en tid tillbaka tillämpar Migrationsverket, enligt uppgifter, allt oftare de bestämmelser som innebär att myndigheten ensam kan avvisa barn vars föräldrar avvikit efter ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

Inlämnad: 2005-03-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1290 av Luciano Astudillo s till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:375 av Andrén, Gunnar (fp)

den 10 februari Interpellation 2004/05:375 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatt och skattebetalare Riksdagen beslutade 2004/05:FiU10 den 16 december 2004 att anslå 1 690 miljoner kronor för 2005 till Försök med trängselskatt i Stockholm, ett ramanslag. Anslaget ryms i statens kontoplan

Inlämnad: 2005-02-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:800 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari Fråga 2004/05:800 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd till Västbanken Israel har återupptagit bygget av den så kallade säkerhetsmuren på Västbanken. Detta trots att den internationella brottmålsdomstolen har fastslagit att de delar av barriären som byggs inne på Västbanken

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:653 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 december Fråga 2004/05:653 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om ofinansierade utgifter Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att i anslutning till behandlingen av försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU05 frångå den av regeringen föreslagna dimensioneringen av försvaret och möjliggöra framtida

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:613 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2004/05:613 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om motstånd mot den inhumana flyktingpolitiken Den inhumana flyktingpolitik som blivit verklighet i Sverige under de senaste decennierna får nu utstå alltmer kritik och motstånd. Alltfler människor kommer att följa ett flyktingfall

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:244 av Fridolin, Gustav (mp)

den 7 december Interpellation 2004/05:244 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Hans Karlsson om papperslösa i Sverige Förra sommaren avslöjades att en grupp människor som arbetade för Svenskt Stål AB arbetade under oacceptabla former. Personerna i fråga hade tillfälliga arbetstillstånd och var anställda av en tysk

Inlämnad: 2004-12-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:61 av Andrén, Gunnar (fp)

den 18 oktober Interpellation 2004/05:61 av Gunnar Andrén fp till finansminister Bosse Ringholm om reklamskatt från ideella organisationer Av medieuppgifter för en tid sedan framgick att ideella organisationer exempelvis en fotbollsförening i södra delarna av Stockholm har drabbats av besvär med inbetalning av reklamskatt

Inlämnad: 2004-10-18 Besvarare: Pär Nuder (S)

Paginering