Dokument & lagar (24 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2153 av Andrén, Gunnar (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2153 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatternas integritetspåverkan Enligt riksdagens beslut den 16 juni 2004 i samband med godkännandet av regeringens förslag till lag om trängselskatt ändrades också 1980 års sekretesslag 9 kap. 10 enligt följande ändringar

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2057 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 juli Fråga 2004/05:2057 av Gunnar Andrén fp till statsrådet Hans Karlsson om åtgärder för att stävja olaga arbete inom den hushållsnära sektorn Det är känt att regeringspartiet tillsammans med sina stödpartier i riksdagen inte önskar biträda förslaget om att skapa en vidgad legal arbetsmarknad inom den hushållsnära

Inlämnad: 2005-07-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1990 av Andrén, Gunnar (fp)

den 5 juli Fråga 2004/05:1990 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om likabehandling av skattebetalare Skatteverket har utvecklat sina administrativa rutiner på ett mycket bra sätt, både sett ur intern synvinkel och från skattebetalarnas perspektiv. Genom de omfattande erbjudandena om en pappersfri hantering

Inlämnad: 2005-07-05 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1737 av Andrén, Gunnar (fp)

den 27 maj Fråga 2004/05:1737 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om undantaget från skatteplikt för huvuddelägares aktier I riksdagen den 20 maj 2005 meddelade näringsminister Thomas Östros riksdagsprot. 2004/05:124, 6 anf. 28 att en översyn även pågår av förmögenhetsskattenDet är onekligen glädjande

Inlämnad: 2005-05-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:664 av Andrén, Gunnar (fp)

den 23 maj Interpellation 2004/05:664 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om kapitalavkastningen av bostäder Som bekant införde riksdagen 1984/85 en ny skatt från den 1 januari 1985, fastighetsskatten, på förslag av dåvarande statsministern Olof Palme och bostadsministern Hans Gustafsson. Skatten ersatte

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:496 av Hoffmann, Ulla (v)

den 24 mars Interpellation 2004/05:496 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om apatiska barn Statsrådet Holmberg och regeringens särskilda utredare om apatiska barn har gång på gång i medierna förklarat att fenomenet apatiska barn, som lider av depressiv devitalisering, endast tycks finnas i Sverige,

Inlämnad: 2005-03-24 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1290 av Luciano Astudillo s till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1176 av Hoffmann, Ulla (v)

den 8 mars Fråga 2004/05:1176 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Carin Jämtin om bistånd till palestinska kvinnor Det palestinska samhället är liksom andra samhällen i Mellanöstern präglat av starka patriarkala strukturer. Männen dominerar det politiska livet. Kvinnorna blir tidigt mödrar och tvingas stanna hemma.

Inlämnad: 2005-03-08 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1130 av Hoffmann, Ulla (v)

den 3 mars Fråga 2004/05:1130 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om barn som avvisas utan sina föräldrar På text-tv den 26 februari fanns följande meddelande: Flyktingbarn vars föräldrar håller sig gömda, riskerar nu att avvisas ensamma. Det säger en namngiven tjänsteman på Migrationsverket i Sundsvall

Inlämnad: 2005-03-03 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1047 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 februari Fråga 2004/05:1047 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om väntetider för beslut om medborgarskap I 2002 års val ökade än en gång det antal väljare som valde att avstå från att rösta. Många kände missnöje med den politik som förts och upplevde en känsla av utanförskap grundad i sociala

Inlämnad: 2005-02-22 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:978 av Hoffmann, Ulla (v)

den 16 februari Fråga 2004/05:978 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Carin Jämtin om hjälp till romer på internflyktingläger i Novi Pazar På en gammal soptipp i Novi Pazar i Serbien lever 143 romer, fördrivna från Kosovo. De flesta av dem är barn. Levnadsförhållandena på soptippen är förskräckliga. Det finns inte några

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:973 av Hoffmann, Ulla (v)

den 16 februari Fråga 2004/05:973 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Hans Karlsson om situationen för sjuka som nekas sjukersättning När en människa är så sjuk att han eller hon behöver hjälp för att klara av sin sjukdom, brukar han eller hon normalt uppsöka en läkare. Efter bedömning av den sjukas tillstånd och av

Inlämnad: 2005-02-16 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Interpellation 2004/05:375 av Andrén, Gunnar (fp)

den 10 februari Interpellation 2004/05:375 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatt och skattebetalare Riksdagen beslutade 2004/05:FiU10 den 16 december 2004 att anslå 1 690 miljoner kronor för 2005 till Försök med trängselskatt i Stockholm, ett ramanslag. Anslaget ryms i statens kontoplan

Inlämnad: 2005-02-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:800 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari Fråga 2004/05:800 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd till Västbanken Israel har återupptagit bygget av den så kallade säkerhetsmuren på Västbanken. Detta trots att den internationella brottmålsdomstolen har fastslagit att de delar av barriären som byggs inne på Västbanken

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:739 av Hoffmann, Ulla (v)

den 19 januari Fråga 2004/05:739 av Ulla Hoffmann v till utrikesminister Laila Freivalds om exilirakiernas möjligheter till deltagande i det irakiska valet I det av USA-alliansen ockuperade Irak har ockupationsmakten beslutat att det ska bli val den 30 januari. Med tanke på de omständigheter under vilka valet kommer

Inlämnad: 2005-01-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:658 av Hoffmann, Ulla (v)

den 21 december Fråga 2004/05:658 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om avvisning av kurdisk kvinna till Iran FN:s specialrapportörer rörande yttrandefrihet och tortyr vädjar i ett särskilt yttrande till den svenska regeringen att ompröva avvisningen av en kurdisk kvinna som riskerar tortyr i Iran.

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:653 av Andrén, Gunnar (fp)

den 21 december Fråga 2004/05:653 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om ofinansierade utgifter Riksdagen beslutade den 16 december 2004 att i anslutning till behandlingen av försvarsutskottets betänkande 2004/05:FöU05 frångå den av regeringen föreslagna dimensioneringen av försvaret och möjliggöra framtida

Inlämnad: 2004-12-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2004/05:194 av Hoffmann, Ulla (v)

den 22 november Interpellation 2004/05:194 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om bifallsfrekvensen i asylärenden Bifallsfrekvensen i asylärenden följer en tydlig tendens. 1999 var andelen som fick bifall hos Migrationsverket 45 år 2000 var siffran 41 28 år 2001, 20 år 2002 och 15 år 2003. Första halvåret

Inlämnad: 2004-11-22 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:369 av Hoffmann, Ulla (v)

den 17 november Fråga 2004/05:369 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om förhållandena vid förvaret i Märsta Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter Alvarado Gil Robles besökte Migrationsverkets förvar i Märsta i april 2004. Han framhöll i sin rapport från besöket att alternativ till förvar

Inlämnad: 2004-11-17 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:274 av Hoffmann, Ulla (v)

den 4 november Fråga 2004/05:274 av Ulla Hoffmann v till statsrådet Barbro Holmberg om uppehållstillstånd till asylsökande från Irak Före sommaren ökade Migrationsverkets ansträngningar att få irakier med avvisningsbeslut att återvända hem. Under hösten har dock säkerhetsläget i Irak bedömts som allt allvarligare och

Inlämnad: 2004-11-04 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Paginering