Dokument & lagar (18 träffar)

Interpellation 2002/03:327 av Krantz, Tobias (fp)

den 6 maj Interpellation 2002/03:327 av Tobias Krantz fp till statsminister Göran Persson om regeringen och riksdagen Under senare år har riksdagen fattat en rad beslut som regeringen, trots i vissa fall flera uppmaningar, inte har verkställt inom föreskriven tid. Regeringens hantering av riksdagens beslut om så kallad

Inlämnad: 2003-05-06 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: regeringen och riksdagen

Interpellation 2002/03:123 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 30 december Interpellation 2002/03:123 av Mikael Oscarsson kd till statsrådet Mona Sahlin om utjämningsmandat i kommunfullmäktige När valen till riksdagen och landstingen summeras i mandat undanröjs de värsta orättvisorna med ett utjämningssystem. Så är det inte i kommunvalet. Här kan fler röster vara värda färre

Inlämnad: 2002-12-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:102 av Krantz, Tobias (fp)

den 17 december Interpellation 2002/03:102 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om riksdagens roll och arbetsuppgifter För en knapp månad sedan gjorde statsrådet Pär Nuder i en intervju med TT ett uttalande med innebörden att han inte utesluter att en ny stor författningsutredning kan komma att tillsättas.

Inlämnad: 2002-12-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:88 av Bill, Per (m)

den 9 december Interpellation 2002/03:88 av Per Bill m till statsminister Göran Persson om riksdagens kontrollmakt All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick

Inlämnad: 2002-12-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:86 av Andreasson, Martin (fp)

den 9 december Interpellation 2002/03:86 av Martin Andreasson fp till statsrådet Mona Sahlin om rättssäkra val De misstänkta fallen av valfusk i Stockholms kommun inger oro för rättssäkerheten i svenska val. I avvaktan på vad som framkommer i de pågående polisutredningarna finns det redan nu skäl att göra vissa principiella

Inlämnad: 2002-12-09 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:78 av Sabuni, Nyamko (fp)

den 4 december Interpellation 2002/03:78 av Nyamko Sabuni fp till justitieminister Thomas Bodström om reformering av regeringsformen Enligt regeringsformen 6 kap. 9 får endast den som varit svensk medborgare i minst tio år bli statsråd. Därmed har inte alla medborgare i Sverige fullt ut samma rättigheter. I dag finns

Inlämnad: 2002-12-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Interpellation 2002/03:59 av Einarsson, Mats (v)

den 22 november Interpellation 2002/03:59 av Mats Einarsson v till statsrådet Pär Nuder om författningsutredning Den svenska författningen bygger på folksuveränitetsprincipen. Regeringsformen uttrycker detta i två centrala formuleringar: All offentlig makt utgår från folket och Riksdagen är folkets främsta företrädareBåda

Inlämnad: 2002-11-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: författningsutredning

Interpellation 2002/03:23 av Hamilton, Carl B (fp)

den 4 november Interpellation 2002/03:23 av Carl B Hamilton fp till statsminister Göran Persson om direktiven till utredning om partibidrag 1. Sverige är unikt. Frågan om partibidrag är en omdebatterad fråga i de flesta demokratier. Tyskland är ett exempel från senare år. Lagstiftning finns i bland annat Finland, Danmark

Inlämnad: 2002-11-04 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: direktiven till utredning om partibidrag

Skriftlig fråga 2002/03:1344 av Ek, Lena (c)

den 1 september Fråga 2002/03:1344 av Lena Ek c till statsrådet Pär Nuder om myndighetssamverkan beträffande Öland Ölandsbron har sedan den byggdes varit av mycket stor betydelse för det öländska näringslivet. Både de nya och de traditionella näringarna är beroende av regelbundna transporter och när budskapet kom att

Inlämnad: 2003-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1133 av Fridolin, Gustav (mp)

den 13 juni Fråga 2002/03:1133 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Pär Nuder om resultatet av konstitutionsutskottets granskning Konstitutionsutskottets årliga granskningsbetänkande är nu avlämnat och behandlat av riksdagen. På flera punkter riktas, ibland hård, kritik mot regeringens agerande vid olika tillfällen.

Inlämnad: 2003-06-13 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:1023 av Olovsson, Fredrik (s)

den 28 maj Fråga 2002/03:1023 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Pär Nuder om nationaldagen som helgdag Nationaldagen har successivt fått en allt starkare ställning hos svenska folket. I en alltmer globaliserad värld förefaller den nationella identiteten bli allt viktigare. Samtidigt finns det glädjande nog få spår

Inlämnad: 2003-05-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:852 av Fridolin, Gustav (mp)

den 29 april Fråga 2002/03:852 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Pär Nuder om partibidrag från fackliga organisationer Den 7 mars 2002 begärde en riksdagsmajoritet bestående av de fyra borgerliga partierna och Miljöpartiet de gröna att den av regeringen tillsatta utredningen som ämnar granska offentlighet och omfattningen

Inlämnad: 2003-04-29 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:850 av Hamilton, Carl B (fp)

den 28 april Fråga 2002/03:850 av Carl B Hamilton fp till statsrådet Pär Nuder om fackliga partibidrag En utredning är tillsatt för att närmare granska offentlighet och omfattningen av bidrag från utomstående till politiska partier. En slående egendomlighet i direktiven till utredningen är att bidrag från fackliga

Inlämnad: 2003-04-28 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:435 av Gylling, Johnny (kd)

den 24 januari Fråga 2002/03:435 av Johnny Gylling kd till statsminister Göran Persson om nationaldagen som allmän helgdag Den 17 januari 2002 beslutade riksdagen att den svenska nationaldagen, den 6 juni, ska bli allmän helgdag och att det ankommer på regeringen att utarbeta ett förslag med denna innebörd. Enligt

Inlämnad: 2003-01-24 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:327 av Krantz, Tobias (fp)

den 17 december Fråga 2002/03:327 av Tobias Krantz fp till statsrådet Pär Nuder om utredning om författningsdomstol Våren 2001 beslöt riksdagen prot. 2000/01:75 på konstitutionsutskottets förslag bet. 2000/01:KU11 att regeringen skulle ges i uppdrag att låta utreda den så kallade lagprövningsrätten den rätt som medger

Inlämnad: 2002-12-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:276 av Torstensson, Åsa (c)

den 10 december Fråga 2002/03:276 av Åsa Torstensson c till statsminister Göran Persson om uppdrag i näringslivet för före detta statsråd I samband med att 2002 års val var avklarat och ny regeringsbildning var aktuell så valde dåvarande näringsminister Björn Rosengren att lämna sin ministerpost som näringsminister.

Inlämnad: 2002-12-10 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:73 av Eberstein, Susanne (s)

den 31 oktober Fråga 2002/03:73 av Susanne Eberstein s till statsrådet Mona Sahlin om partisymbol på valsedlarna Vissa grupper av väljare har problem med att kunna hitta rätt bland valsedlarna vid allmänna val. Det gäller till exempel invandrare som är vana med helt andra alfabet än vårt, men också personer som på

Inlämnad: 2002-10-31 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2002/03:68 av Johansson, Carl-Axel (m)

den 29 oktober Fråga 2002/03:68 av Carl-Axel Johansson m till statsrådet Mona Sahlin om brevröstning De två Europaval som genomförts i Sverige har båda haft ett förhållandevis lågt valdeltagande. År 1999 var valdeltagandet endast 38,8 Ur många olika aspekter, till exempel demokratisynpunkt, är det inte bra. Jag anser

Inlämnad: 2002-10-29 Besvarare: Pär Nuder (S)