Dokument & lagar (465 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:2196 av Qarlsson, Annika (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2196 av Annika Qarlsson c till statsrådet Barbro Holmberg om rättssäkerhet för EU-medborgare på besök i Sverige Natten mellan den 30 och 31 augusti beslutade polis att köra en grekisk kvinna till Migrationsverkets förvarsenhet där hon togs i förvar. Polisen ansåg att hennes avsikt var

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2192 av Qarlsson, Annika (c)

den 12 september Fråga 2004/05:2192 av Annika Qarlsson c till justitieminister Thomas Bodström om rättssäkerhet för EU-medborgare i Sverige Natten mellan den 30 och 31 augusti beslutade polis att köra en grekiska kvinna till Migrationsverkets förvarsenhet där hon togs i förvar. Polisen ansåg att hennes avsikt var att

Inlämnad: 2005-09-12 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2186 av Enochson, Annelie (kd)

den 9 september Fråga 2004/05:2186 av Annelie Enochson kd till statsrådet Carin Jämtin om statligt stöd till icke-demokratiska rörelser Den 10 september genomförs det så kallade Fredsloppet i Göteborg. På Sidas hemsida kan man läsa att det är ett motionslopp för fred och mot förtryck och rasismLoppet arrangeras av

Inlämnad: 2005-09-09 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2179 av Lantz, Kenneth (kd)

den 8 september Fråga 2004/05:2179 av Kenneth Lantz kd till finansminister Pär Nuder om skatt på rulltobak Jag har tidigare i år, den 14 januari, frågat finansministern vilka åtgärder han avser att vidta för att presentera ett förslag som innebär skattemässig neutralitet mellan rulltobak och vanliga cigaretter. Skatten

Inlämnad: 2005-09-08 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2178 av Axén, Gunnar (m)

den 7 september Fråga 2004/05:2178 av Gunnar Axén m till statsrådet Hans Karlsson om arbetslösas möjlighet att få jobb hos bemanningsföretag Den faktiska svenska arbetslösheten är rekordhög och vi jobbar i dag mindre i Sverige än vi gjorde under början av 1990-talet. Regeringen arbetar hårt med att gömma arbetslösheten

Inlämnad: 2005-09-07 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2167 av Olovsson, Fredrik (s)

den 5 september Fråga 2004/05:2167 av Fredrik Olovsson s till statsrådet Hans Karlsson om pendlingsstöd för ungdomar Få saker kan vara mer förödande för en ung människa än att inte få fäste på arbetsmarknaden. Det minskar individens frihet och hindrar henne från att försörja sig och förverkliga sina livsprojekt. Om

Inlämnad: 2005-09-05 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2161 av Johansson, Lars (s)

den 2 september Fråga 2004/05:2161 av Lars Johansson s till statsrådet Hans Karlsson om invandrade akademiker Elva år Så länge kan en akademiker med utländsk härkomst faktiskt få vänta på ett jobb i Sverige. I Västra Götaland finns 17 av Sveriges befolkning och här finns också 130 nationer representerade. Precis som

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2159 av Brus, Sven (kd)

den 2 september Fråga 2004/05:2159 av Sven Brus kd till statsrådet Barbro Holmberg om anknytningsinvandring Enligt huvudregeln ska uppehållstillstånd på grund av anknytning beviljas före inresa till Sverige. Det finns dock undantag för den som har stark anknytning till en i Sverige bosatt person eller om det skäligen

Inlämnad: 2005-09-02 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2153 av Andrén, Gunnar (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2153 av Gunnar Andrén fp till finansminister Pär Nuder om trängselskatternas integritetspåverkan Enligt riksdagens beslut den 16 juni 2004 i samband med godkännandet av regeringens förslag till lag om trängselskatt ändrades också 1980 års sekretesslag 9 kap. 10 enligt följande ändringar

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2152 av Bergbäck, Åke (fp)

den 1 september Fråga 2004/05:2152 av Åke Bergbäck fp till finansminister Pär Nuder om åtgärder för att förhindra smuggling av finsk eldningsolja I gränslandet mellan Finland och Sverige kan smugglingen av finsk rödolja beräknas omsätta mycket stora summor. I samförstånd önskar säljare och köpare dölja den illegala

Inlämnad: 2005-09-01 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2141 av Arvidsson, Eva (s)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2141 av Eva Arvidsson s till statsrådet Ulrica Messing om verksamheten på Landsort Landsort är en ö längst ut i Stockholms ytterskärgård. Ön har varit en stor lotsplats ända sedan 1500-talet. I dag är situationen en annan här bor i dag endast 30 vuxna och 6 barn året om. Arbetstillfällena

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2137 av Bargholz, Helena (fp)

den 30 augusti Fråga 2004/05:2137 av Helena Bargholz fp till justitieminister Thomas Bodström om trängselavgifter och integriteten Från och med årsskiftet kommer samtliga bilister som åker in eller ut ur Stockholm att registreras när försöket med trängselavgifter införs. Trängselavgiften är en skatt och därigenom offentlig

Inlämnad: 2005-08-30 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2125 av Ekström, Anne-Marie (fp)

den 25 augusti Fråga 2004/05:2125 av Anne-Marie Ekström fp till statsrådet Barbro Holmberg om klargörande av asylskäl för barn Med anledning av det vägledande beslut som regeringen fattade den 7 juli 2005 i ett asylärende rörande en uzbekisk pojke med uppgivenhetssymtom har Migrationsverket tagit fram nya anvisningar

Inlämnad: 2005-08-25 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2121 av Hedström, Lotta (mp)

den 23 augusti Fråga 2004/05:2121 av Lotta Hedström mp till statsrådet Carin Jämtin om WFP:s appell om hjälp till Västafrika Som alltför många gånger tidigare riktas just nu världens blickar mot en pågående svältkatastrof, denna gång i Niger i Västafrika. Som alltför många gånger tidigare har också omvärlden ignorerat

Inlämnad: 2005-08-23 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2120 av Adelsohn Liljeroth, Lena (m)

den 22 augusti Fråga 2004/05:2120 av Lena Adelsohn Liljeroth m till finansminister Pär Nuder om Mervärdesskatteutredningens arbete I slutet av juni lämnade Mervärdesskatteutredningen ett delbetänkande till Finansdepartementet. Utredningen har arbetat under två och ett halvt år och beräknas lägga fram sitt slutbetänkande

Inlämnad: 2005-08-22 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2102 av Fridolin, Gustav (mp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2102 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om återinfört bidrag för eget boende I debatten som föranledde avskaffandet av det så kallade EBO-bidraget hävdade bland andra Miljöpartiet att resultatet enbart skulle bli minskade resurser till en av de allra mest utsatta grupperna,

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2098 av Gerdin, Viviann (c)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2098 av Viviann Gerdin c till statsrådet Barbro Holmberg om möjligheter för gifta med olika nationell bakgrund att få stanna i Sverige En ung gravid kvinna från Vitryssland, gift med en svensk ska utvisas från Sverige enligt Utlänningsnämnden. Beslutet motiveras med att den ryska kvinnan

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2097 av Bergbäck, Åke (fp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2097 av Åke Bergbäck fp till finansminister Pär Nuder om finsk eldningsolja När riksdagen den 3 juni 2005 godkände skatteutskottets betänkande 2004/05:SkU32 anförde utskottet att möjligheten att ingripa straffrättsligt mot skatteundandragandet som rör införsel av mineraloljeprodukter från

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2089 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 augusti Fråga 2004/05:2089 av Ewa Thalén Finné m till statsrådet Hans Karlsson om arbetsmarknadspolitiska erfarenheter i Finland I Finland finns sedan 2001 ett särskilt skatteavdrag för tjänster utförda i hushåll. Den svenska regeringens ambassad i Helsingfors har i ett telemeddelande den 3 augusti 2005 utvärderat

Inlämnad: 2005-08-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2088 av Thalén Finné, Ewa (m)

den 8 augusti Fråga 2004/05:2088 av Ewa Thalén Finné m till socialminister Berit Andnor om a-kassa för Öresundspendlare Öresundsregionen är mycket expansiv och det finns ett stort regionalt och internationellt tryck för förändringar i många frågor som ligger på statens beslutandenivå. I regeringsavtalet om byggandet

Inlämnad: 2005-08-08 Besvarare: Hans Karlsson (S)