Dokument & lagar (10 träffar)

Skriftlig fråga 2004/05:1939 av Brodén, Anita (fp)

den 27 juni Fråga 2004/05:1939 av Anita Brodén fp till finansminister Pär Nuder om förmånsbeskattning av alkolås Riksdagen har antagit en nollvision för trafiken, vilket innebär en vision om noll döda och svårt skadade i trafiken. Olika delmål har stakats ut. En rad åtgärder har vidtagits men fortfarande ser det dessvärre

Inlämnad: 2005-06-27 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1630 av Brodén, Anita (fp)

den 17 maj Fråga 2004/05:1630 av Anita Brodén fp till finansminister Pär Nuder om skatteregler för förnybara drivmedel Under ett antal år har problemen kring miljöklassning av diesel varit kända i fråga om till exempel inblandning av rapsmetylester och syntetiskt tillverkad diesel. Regeringen fick av riksdagen i uppdrag

Inlämnad: 2005-05-17 Besvarare: Pär Nuder (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1290 av Luciano Astudillo s till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1231 av Brodén, Anita (fp)

den 15 mars Fråga 2004/05:1231 av Anita Brodén fp till statsrådet Hans Karlsson om indraget aktivitetsstöd till folkhögskolor Arbetssituationen i vårt land är fortsatt bekymmersam. De budgetåtstramningar som nu sker på olika arbetsförmedlingar har helt plötsligt slagit undan benen för många människor som tvingas avbryta

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1230 av Brodén, Anita (fp)

den 15 mars Fråga 2004/05:1230 av Anita Brodén fp till statsrådet Hans Karlsson om långsiktiga arbetsmarknadspolitiska åtgärder Den kortsiktiga planering som nu råder vad gäller så kallade arbetsmarknadspolitiska åtgärder innebär en frustration både för de människor som blivit beroende av exempelvis aktivitetsstöd

Inlämnad: 2005-03-15 Besvarare: Hans Karlsson (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1224 av Brodén, Anita (fp)

den 14 mars Fråga 2004/05:1224 av Anita Brodén fp till statsrådet Barbro Holmberg om kunskap och humanitet i flyktingpolitiken Det har under en längre tid pågått en glidning i svensk flyktingpolitik, vilket regeringen ansvarar för. Prövningarna har blivit allt mindre individuella och kunskapen om länderna urholkats

Inlämnad: 2005-03-14 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:928 av Brodén, Anita (fp)

den 10 februari Fråga 2004/05:928 av Anita Brodén fp till statsrådet Barbro Holmberg om kvinnors skyddsbehov i asylprocessen I Genèvekonventionen anges att en flykting är en person som känner välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller på grund av

Inlämnad: 2005-02-10 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:890 av Brodén, Anita (fp)

den 8 februari Fråga 2004/05:890 av Anita Brodén fp till statsrådet Barbro Holmberg om barnkonventionen i svensk flyktingpolitik Riksrevisionen skriver i sin rapport att mycket arbete återstår för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige. Regeringen har inte nått sitt mål att låta barnperspektivet

Inlämnad: 2005-02-08 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:800 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari Fråga 2004/05:800 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd till Västbanken Israel har återupptagit bygget av den så kallade säkerhetsmuren på Västbanken. Detta trots att den internationella brottmålsdomstolen har fastslagit att de delar av barriären som byggs inne på Västbanken

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:101 av Brodén, Anita (fp)

den 12 oktober Fråga 2004/05:101 av Anita Brodén fp till statsrådet Hans Karlsson om förändrad attityd till sjukförsäkringen Riksförsäkringsverket presenterade nyligen en undersökning om att människors attityder till sjukförsäkringen inte alls stämmer med försäkringens syfte. Kostnaderna för sjukfrånvaro och förtidspension

Inlämnad: 2004-10-12 Besvarare: Hans Karlsson (S)