Dokument & lagar (13 träffar)

Interpellation 2004/05:666 av Fridolin, Gustav (mp)

den 24 maj Interpellation 2004/05:666 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande romer från Serbien På 90-talet kunde upp emot två tredjedelar av de asylsökande till slut få uppehållstillstånd i Sverige. I dag ligger motsvarande andel kring 12 Jurister och frivilliga hävdar att praxis har

Inlämnad: 2005-05-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:559 av Fridolin, Gustav (mp)

den 27 april Interpellation 2004/05:559 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om asylsökande romer från Serbien På 90-talet kunde upp emot två tredjedelar av de asylsökande till slut få uppehållstillstånd i Sverige. I dag ligger motsvarande andel kring 12 Jurister och frivilliga hävdar att praxis har

Inlämnad: 2005-04-27 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Interpellation 2004/05:244 av Fridolin, Gustav (mp)

den 7 december Interpellation 2004/05:244 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Hans Karlsson om papperslösa i Sverige Förra sommaren avslöjades att en grupp människor som arbetade för Svenskt Stål AB arbetade under oacceptabla former. Personerna i fråga hade tillfälliga arbetstillstånd och var anställda av en tysk

Inlämnad: 2004-12-07 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:2102 av Fridolin, Gustav (mp)

den 15 augusti Fråga 2004/05:2102 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om återinfört bidrag för eget boende I debatten som föranledde avskaffandet av det så kallade EBO-bidraget hävdade bland andra Miljöpartiet att resultatet enbart skulle bli minskade resurser till en av de allra mest utsatta grupperna,

Inlämnad: 2005-08-15 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1850 av Fridolin, Gustav (mp)

den 10 juni Fråga 2004/05:1850 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om definitionen av posttraumatiskt stressyndrom, PTSD Posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, är en mycket allvarlig medicinsk åkomma som drabbar människor som upplevt svåra händelser, såsom krig eller förföljelse. Många flyktingar i Sverige

Inlämnad: 2005-06-10 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1663 av Fridolin, Gustav (mp)

den 19 maj Fråga 2004/05:1663 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om somatiska respektive psykosociala sjukdomstillstånd bland asylsökande barn Migrationsministern har vid ett flertal tillfällen, bland annat i riksdagen, i samband med diskussioner om de depressivt devitaliserade flyktingbarnen slagit

Inlämnad: 2005-05-19 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1579 av Fridolin, Gustav (mp)

den 4 maj Fråga 2004/05:1579 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om irakiers situation efter avslag på asylansökan På grund av det spända läget i Irak sker återvändande till landet, efter att någon asylsökande därifrån fått avslag, i huvudsak frivilligt. För de irakier som under sin tid i Sverige

Inlämnad: 2005-05-04 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1554 av Fridolin, Gustav (mp)

den 2 maj Fråga 2004/05:1554 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om apatiska barn i asylprocessen Regeringens samordnare för apatiska barn i asylprocessen, Marie Hessle, har gjort sig känd för ett flertal märkliga citat. I svenska medier har sagts att det fanns rapporter om barn som var uppe och sprang

Inlämnad: 2005-05-02 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1307 av Fridolin, Gustav (mp)

den 23 mars Fråga 2004/05:1307 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om barnavvisningar Sedan en tid tillbaka tillämpar Migrationsverket, enligt uppgifter, allt oftare de bestämmelser som innebär att myndigheten ensam kan avvisa barn vars föräldrar avvikit efter ett avslag på ansökan om uppehållstillstånd.

Inlämnad: 2005-03-23 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:1290 av Astudillo, Luciano (s)

den 21 mars Fråga 2004/05:1290 av Luciano Astudillo s till statsrådet Barbro Holmberg om vård av apatiska flyktingbarn Frågan om flyktingbarn i apatiskt tillstånd debatteras på många håll i samhället. Det är viktigt att slå fast att myndigheterna individuellt prövar alla asylansökningar. Det gäller också de här barnen

Inlämnad: 2005-03-21 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:800 av Astudillo, Luciano (s)

den 27 januari Fråga 2004/05:800 av Luciano Astudillo s till statsrådet Carin Jämtin om svenskt bistånd till Västbanken Israel har återupptagit bygget av den så kallade säkerhetsmuren på Västbanken. Detta trots att den internationella brottmålsdomstolen har fastslagit att de delar av barriären som byggs inne på Västbanken

Inlämnad: 2005-01-27 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2004/05:613 av Fridolin, Gustav (mp)

den 16 december Fråga 2004/05:613 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Barbro Holmberg om motstånd mot den inhumana flyktingpolitiken Den inhumana flyktingpolitik som blivit verklighet i Sverige under de senaste decennierna får nu utstå alltmer kritik och motstånd. Alltfler människor kommer att följa ett flyktingfall

Inlämnad: 2004-12-16 Besvarare: Barbro Holmberg (S)

Skriftlig fråga 2004/05:68 av Fridolin, Gustav (mp)

den 30 september Fråga 2004/05:68 av Gustav Fridolin mp till statsrådet Carin Jämtin om skuldavskrivning Storbritannien har, som första G7-land, meddelat att man tänker avskriva sin andel av de skulder som världens fattigaste länder har till Världsbanken. Reformen är stor för britterna och innebär att 100 miljoner

Inlämnad: 2004-09-30 Besvarare: Carin Jämtin (S)