Dokument & lagar (22 träffar)

Skriftlig fråga 2005/06:1734 av Hägg, Carina (s)

den 1 juni Fråga 2005/06:1734 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s SRHR-policy Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter har ingen åldersgräns och berör alla, men är trots sin angelägenhet ett politiskt område som alltför ofta fått stå tillbaka. Under senare år har ett politiskt motstånd internationellt

Inlämnad: 2006-06-01 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1660 av Hägg, Carina (s)

den 19 maj Fråga 2005/06:1660 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Könsstympning FN har tagit ställning mot könsstympning av flickor och kvinnor. Könsstympning innebär en hälsorisk i samband med övergreppet och vid förlossning. Könsstympning begränsar kvinnors sexuella rättigheter. Många länder har tagit

Inlämnad: 2006-05-19 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1618 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 15 maj Fråga 2005/06:1618 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Vård vid hjärtinfarkt När någon drabbas av hjärtinfarkt så är ett snabbt och bra omhändertagande av största vikt för överlevnaden och för patientens fortsatta livskvalitet. Trots att det att det finns nationella riktlinjer för

Inlämnad: 2006-05-15 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1542 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 5 maj Fråga 2005/06:1542 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Fritidsverksamhet för barn och ungdomar med funktionshinder Barnombudsmannen konstaterar i en ny rapport att Sveriges kommuner är dåliga på att anordna fritidsaktiviteter för unga funktionshindrade. Bara hälften av landets kommuner

Inlämnad: 2006-05-05 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1405 av Hägg, Carina (s)

den 10 april Fråga 2005/06:1405 av Carina Hägg s till statsrådet Ylva Johansson s Könsspecifika dosrekommendationer Äldre kvinnor är den grupp som ordineras flest läkemedel. Kostnaden för läkemedel är totalt sett högre för kvinnor men kostnaden per recept är högre för män. Män får oftare nyare och dyrare läkemedel

Inlämnad: 2006-04-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1375 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 6 april Fråga 2005/06:1375 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Kurser för adoptivföräldrar Sedan den 1 januari 2005 är det obligatoriskt för blivande adoptivföräldrar att delta i en speciell utbildning innan de får tillstånd att adoptera barn från utlandet. Syftet med utbildningen är att

Inlämnad: 2006-04-06 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:1361 av Hägg, Carina (s)

den 4 april Fråga 2005/06:1361 av Carina Hägg s till utrikesminister Carin Jämtin s Stöd till Global Safe Abortion Fund Den transnationella organisationen IPPF International Planned Parenthood Federation som arbetar för sexuell och reproduktiv hälsa har tagit initiativ till Global Safe Abortion Fund. Denna fond

Inlämnad: 2006-04-04 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Interpellation 2005/06:315 av Stafilidis, Tasso (v)

den 21 mars Interpellation 2005/06:315 av Tasso Stafilidis v till finansminister Pär Nuder s Avgifter till registrerade trossamfund Regeringsrätten uttalade i sin dom den 15 februari 2006 i mål 3001-04 Charlotta Benda mot Skatteverket att när den enskilde klagar på att han eller hon felaktigt påförts avgift till

Inlämnad: 2006-03-21 Besvarare: Pär Nuder (S)

Webb-tv interpellationsdebatt: Avgifter till registrerade trossamfund

Skriftlig fråga 2005/06:1071 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 22 februari Fråga 2005/06:1071 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Jämlikt handikappstöd En ny rapport från Socialstyrelsen visar att stödet till funktionshindrade inte är jämlikt utan att kvinnor diskrimineras. Detta gäller exempelvis inom områdena jobb, färdtjänst och sjukersättning.

Inlämnad: 2006-02-22 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:982 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 9 februari Fråga 2005/06:982 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Allergisjukvården Ca 1,5 miljoner svenskar är drabbade av någon form av allergisjukdom. Enbart astman kostar samhället 6 miljarder kronor om året och medför mycket besvär i vardagslivet för många allergiker och deras anhöriga.

Inlämnad: 2006-02-10 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:890 av Hägg, Carina (s)

den 30 januari Fråga 2005/06:890 av Carina Hägg s till socialminister Berit Andnor s Funktionella handikapphjälpmedel Med individen i centrum och genom ett samspel mellan anhöriga, kommun och landsting kan vård och omsorg utvecklas ytterligare. De anhöriga som vårdar en närstående har utifrån inte minst olika vårdtyngd

Inlämnad: 2006-01-30 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:869 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 26 januari Fråga 2005/06:869 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi vid Linköpings universitet har genomfört en undersökning av det stöd som ges till barn och ungdomar med neuropsykiatriska

Inlämnad: 2006-01-26 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:840 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:840 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Livsvillkor för unga med intellektuellt funktionshinder Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet har gjort en undersökning som tar upp levnadsvillkoren för unga med intellektuellt funktionshinder. Deras

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:839 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:839 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Vård av äldre med bröstcancer En nyligen avslutad studie på kvinnliga bröstcancerpatienter som utförts av Sonja Eaker, doktor i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet, visar på brister i vården för äldre med bröstcancer.

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:838 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:838 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Tandvård för äldre och funktionshindrade Att få sin munhälsa undersökt och åtgärdad är viktigt för alla åldergrupper. Drygt 180 000  funktionshindrade och äldre har rätt till tandvård i form av uppsökande verksamhet. Tandläkare

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:837 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 23 januari Fråga 2005/06:837 av Lars-Ivar Ericson c till statsrådet Ylva Johansson s Samers hälsotillstånd FN-rapportören Paul Hunt riktar kritik mot vård av samerna i Sverige. Han anser att det finns stora brister i kunskap och forskning om svenska samers hälsotillstånd. Till skillnad från exempelvis Norge

Inlämnad: 2006-01-23 Besvarare: Ylva Johansson (S)

Skriftlig fråga 2005/06:697 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 20 december Fråga 2005/06:697 av Lars-Ivar Ericson c till samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin s Kommunernas bostadsanpassning Kommunernas bostadsanpassning för funktionshindrade fungerar godtyckligt. Detta framgår av Bostadsanpassningsprojektet där bostadsanpassningen granskats i 15 kommuner. Genom intervjuer

Inlämnad: 2005-12-20 Besvarare: Berit Andnor (S)

Skriftlig fråga 2005/06:646 av Hägg, Carina (s)

den 15 december Fråga 2005/06:646 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Budgetstöd till samarbetsländer Finansiellt bidrag till ett lands budget får inte sudda ut de ställningstaganden som riksdagen slagit fast. Det förs fram oro för att sektorsprogramstöd och budgetstöd försvårar prioriteringar som kan

Inlämnad: 2005-12-15 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:564 av Hägg, Carina (s)

den 7 december Fråga 2005/06:564 av Carina Hägg s till statsrådet Carin Jämtin s Reproduktiv hälsa och millenniemålen Det är angeläget att regeringen fortsätter verka för att säkerställa ett mål om reproduktiv hälsa inom de av FN åtta uppsatta millenniemålen. Det är även av värde att regeringen informerar riksdagens

Inlämnad: 2005-12-07 Besvarare: Carin Jämtin (S)

Skriftlig fråga 2005/06:244 av Ericson, Lars-Ivar (c)

den 24 oktober Fråga 2005/06:244 av Lars-Ivar Ericson c till socialminister Berit Andnor s Tillgängligheten hos myndigheter och kommuner Ett samhälle tillgängligt för alla oavsett funktionshinder senast 2010 ska detta mål ha uppnåtts. Arbetet för att nå målet går tyvärr alldeles för långsamt och det finns fortfarande

Inlämnad: 2005-10-27 Besvarare: Berit Andnor (S)

Paginering